Skip to main content

Robin Rouger, analist Duurzaam Beleggen bij J. Safra Sarasin.

In 2022 was de wereld getuige van een reeks extreme weersomstandigheden die ten minste 29 miljard dollar1 aan schade veroorzaakten. Dit betrof orkaan Ian in de VS en Cuba, hittegolven in Europa die meer dan 16.000 mensen het leven kostten en overstromingen in Pakistan die resulteerden in 1700 doden. Nu de temperatuur wereldwijd naar verwachting met 2,5°C of meer zal stijgen ten opzichte van het pre-industriële niveau, zullen dergelijke extreme weersomstandigheden waarschijnlijk nog vaker voorkomen. Dit biedt kansen voor bedrijven die aanpassingsoplossingen bieden. Een voorbeeld daarvan is Aalberts.

Robin Rouger, J. Safra Sarasin.

Robin Rouger, J. Safra Sarasin.

Vandaag de dag is aanpassing aan klimaatverandering nog nooit zo urgent geweest. In het laatste IPCC-rapport2 over klimaatverandering wordt gewaarschuwd dat aanpassingsopties die vandaag haalbaar en effectief zijn, beperkt en minder effectief zullen worden naarmate de opwarming van de aarde toeneemt. Naast inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zullen samenlevingen en economieën ook moeten investeren in technologieën en infrastructuur waarmee ze beter bestand zijn tegen een warmer klimaat.

Voor het aanpassen aan de klimaatverandering zijn enorme bedragen nodig. Het Milieuprogramma van de VN schat dat de jaarlijkse aanpassingskosten in arme landen alleen al waarschijnlijk zullen stijgen van 70 miljard dollar nu tot 140-300 miljard dollar in 2030. In 2050 zal dit mogelijk het dubbele zijn3. Gezien de enorme financieringsbehoeften zal ook de particuliere sector, met inbegrip van investeerders en financiële instellingen, een rol moeten gaan spelen.

Nieuwe mogelijkheden

De financiering van de aanpassing aan de klimaatverandering levert niet alleen enorme voordelen op voor landen, samenlevingen en economieën, maar biedt investeerders ook toegang tot aantrekkelijke groeigebieden op lange termijn. In het rapport Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience, wordt geschat dat wereldwijd 1,8 biljoen dollar investeren van 2020 tot 2030 7,1 biljoen dollar netto kan opleveren. Investeren in aanpassing en in de innovatie die daarmee gepaard gaat, kan nieuwe kansen creëren en verandering over de hele wereld stimuleren. Bedrijven die aanpassingsoplossingen bieden, zullen waarschijnlijk profiteren van een hogere structurele vraag naar hun producten en diensten.

Slimmere irrigatiesystemen

Een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse Valmont Industries, een fabrikant voor infrastructuurontwikkeling en landbouwproductiviteit. Naar schatting is meer dan 80 procent van de aanpassingsstrategieën van landen gerelateerd aan water4. Dat is niet verwonderlijk is gezien het belang van waterzekerheid en de grote samenhang tussen water en industrieën zoals energieproductie en landbouw. Dit creëert een kans voor Valmont. Ze kan haar expertise gebruiken om boeren en gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan de ergste klimaateffecten door de ontwikkeling van robuustere kustinfrastructuur, beter waterbeheer en efficiëntere irrigatie in de landbouw.

Ziekten bestrijden

Een gezondheidsprobleem dat samenhangt met de opwarming van de aarde is de verspreiding van teken in noordelijke landen en de verspreiding van door teken overgebrachte ziekten. De twee belangrijkste zijn tekenencefalitis (TBE), veroorzaakt door een virus, en de ziekte van Lyme veroorzaakt door een bacterie. Bavarian Nordic, een biotechbedrijf, heeft het toonaangevende vaccin voor TBE ontwikkeld, terwijl Pfizer samen met zijn partner Valneva het eerste vaccin voor de ziekte van Lyme ontwikkelt. Aangezien door teken overgebrachte ziekten toenemen, zullen deze vaccins nog belangrijker worden om mensen te beschermen tegen de ergste gevolgen.

Aalberts biedt oplossingen

De vastgoedsector is een andere sector die zich beter moet aanpassen aan de klimaatverandering. Eén manier om dat te doen is door meer milieuvriendelijke en energie-efficiënte gebouwen te bouwen. Het Nederlandse beursgenoteerde Aalberts is een voorbeeld van een bedrijf dat oplossingen biedt om de vastgoedsector beter uit te rusten. Aalberts produceert technologische oplossingen waarmee woningen, commerciële en industriële gebouwen extreme temperaturen kunnen beheren en tegelijkertijd hun energieverbruik kunnen beperken. De componenten van Aalberts zijn essentieel voor de bouw van hoogwaardige gebouwen die bestand zijn tegen een opwarmende wereld.

KFI

Author KFI

More posts by KFI