Skip to main content

Turbulente beurstijden vragen om gespreid en regelmatig beleggen

De voorbije weken zijn de zenuwen van beleggers op de proef gesteld. Door problemen in de financiële sector, zowel in de VS als in Europa, ging de marktvolatiliteit door het dak en werden wilde koersbewegingen opgetekend. Veel beleggers kiezen ervoor om in moeilijke marktomstandigheden uit de markt te blijven en op betere tijden te wachten terwijl anderen dan weer proberen de markten te timen en munt te slaan uit de verhoogde volatiliteit. 

We pleiten voor iets helemaal anders, namelijk op regelmatige basis eenzelfde bedrag te beleggen, ongeacht wat op de beurzen gebeurt: zo blijft men beleggen. In het jargon wordt dit als dollar cost averaging (DCA) aangeduid. Bij het toonaangevende Europese spaarplatform Trade Republic kan deze beleggingsmethode via een geprogrammeerd spaarplan kosteloos worden opgezet. 

DCA: sluit emotie uit

Het is geen sinecure om als belegger met wilde schommelingen op de aandelenmarkt om te gaan. Rustig blijven en zich niet laten overmannen door emoties en angst, zou het devies moeten zijn maar als het stormt op de beurzen – en banken omvallen of moeten gered worden – is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe vaak heeft men niet de neiging om op het verkeerd moment te verkopen omdat men gemoedsrust wil en het niet meer kan aanzien dat koersen verder wegzakken en de verliezen verder worden uitgediept. En tegelijk hebben andere marktparticipanten bij verhoogde koersbeweeglijkheid de neiging de markten te proberen timen of op zoek te gaan naar het meest ideale instapmoment. Dit laatste is echter aartsmoeilijk om niet te zeggen onmogelijk.

Om die (negatieve) emoties uit te sluiten en af te stappen van het proberen timen van de markt, kunt u overgaan tot beleggen via de DCA-methode. Bij deze strategie worden posities steeds verder opgebouwd door op regelmatige basis gelijke of bepaalde bedragen te beleggen zonder naar de prijs of de toestand op de markten te kijken. Dollar-cost averaging helpt het effect van volatiliteit bij beleggen te minimaliseren, omdat de bijdragen in de tijd worden gespreid in plaats van in één keer te worden belegd en daarenboven verlaagt DCA het risicoprofiel. Aangezien we pas achteraf weten wat het beste moment is om te beleggen, helpt dollar-cost averaging het risico op een extreme uitkomst, positief of negatief, te beperken.

In goed gezelschap

DCA maakt het daarenboven gemakkelijker zich aan het plan te houden, want de realiteit is dat veel beleggers niet graag (extra) beleggen wanneer de markt daalt. Wanneer iedereen verkoopt en er enorm veel onzekerheid is, is het gedragsmatig moeilijk om tegen de trend in te gaan. Achteraf, nadat de markt zich heeft hersteld, hebben beleggers vaak spijt dat ze niet hebben geprofiteerd. Dollar-cost averaging door een vast bedrag op vooraf bepaalde tijdstippen te beleggen, kan beleggers helpen zich aan het plan te houden zonder hun beslissingen in twijfel te trekken of emotioneel te worden wanneer de marktomstandigheden veranderen. 

Beleggers die het DCA-systeem toepassen, zijn in goed gezelschap. Benjamin Graham, schrijver van het boek ‘The Intelligent Investor’ en grondlegger van valuebeleggen, is aanhanger ervan en liet in zijn boek optekenen dat ‘men via DCA meer aandelen koopt wanneer de markt laag staat dan wanneer ze hoog noteert en de belegger hierdoor uiteindelijk tegen een aantrekkelijke gemiddelde prijs voor alle posities koopt.’ Ook de legendarische Warren Buffet schaart zich aan de kant van DCA. ‘Als je niet 6 tot 8 uur per week wil werken rond je beleggingen, beleg dan via DCA gespreid in indexfondsen. Dit zorgt voor spreiding in activa en tijd, twee belangrijke zaken.’ 

Voor de langere termijn

Tijd in de markt is dus belangrijker dan timing op lange termijn, en de geschiedenis leert dat hoe langer men in de aandelenmarkt blijft beleggen, hoe groter de kans om geld te verdienen en een mooi rendement te boeken. De aandelenmarkt is geen plaats om te beleggen voor een snel rendement. Hoewel DCA het kortetermijneffect van koersschommelingen op de prestaties van een portefeuille kan helpen verminderen, moet men vooral de langetermijndoelen ervan voor ogen hebben en dat is meestal een hoger rendement op spaarmiddelen te realiseren dan op een spaarboekje en uiteindelijk op een bepaald moment van het leven, vaak bij pensioen, daarvan te kunnen profiteren. Via DCA is bewezen dat het genomen risico door drie wordt gedeeld terwijl de kans om een rendement van 7% te realiseren op 20 jaar verdubbelt.

In de grafiek hiernaast, hebt u een voorbeeld van een portefeuille die begin 2019 werd opgestart en waarin maandelijks 200 EUR werd belegd, gespreid over 10 verschillende ETF’s of trackers. Opvallend is dat de eerste jaren er een trapstructuur in de toename kan worden vastgesteld. Dat komt omdat het beleggingsbedrag van 200 euro vrij hoog is in vergelijking met de totale waarde van de portefeuille. Daarna wordt dat minder waardoor de onderliggende koersbewegingen duidelijker worden. Een tweede vaststelling is dat de neerwaartse bewegingen minder doorgedreven zijn, zoals bij de start van de pandemie begin 2020 en in 2022 toen de beurzen een rampjaar kenden. Het feit dat de belegger altijd geld in zijn portefeuille blijft stoppen, ook tijdens dalingen, vlakt de volatiliteit af. Aangezien er meer onderliggende stukken kunnen worden gekocht tijdens zwakke maanden, is het herstel daarna gemiddeld groter.

 

DCA-spaarplan via Trade Republic opzettenAllemaal goed en wel maar hoe gaat u nu te werk? Via het toonaangevende Europese spaarplatform Trade Republic kunt u een automatisch ingesteld en zelf geprogrammeerd spaarplan met ETF’s of aandelen opzetten. U hebt de keuze uit 2480 ETF’s en 2522 aandelen. U kunt bijvoorbeeld een gediversifieerde ETF-portefeuille uitbouwen, door 10 verschillende ETF’s met uiteenlopende beleggingsthema’s te selecteren, zodat u al de risico’s spreidt en niet alle eieren in dezelfde mand legt. En eenmaal de portefeuille is vastgesteld, moet u er maandelijks enkel op toezien dat er voldoende geld is om de belegging op het vooraf bepaalde tijdstip en van hetzelfde bedrag te kunnen doen. U kunt zelf het bedrag bepalen aan de hand van uw spaarcapaciteit. Niets houdt u tegen om dit bedrag op te trekken en wijzigingen in de samenstelling van het spaarplan door te voeren. Daarenboven is het een goedkope beleggingsvorm. Bij Trade Republic worden voor een automatisch maandelijks geprogrammeerd spaarplan geen transactiekosten aangerekend. Om meer te weten te komen over DCA-beleggen kunt u Thomas Laureys of Grégory Guilmin op Linkedin volgen. Beide zijn gespecialiseerd in het opleiden van (jonge) beleggers.

KFI

Author KFI

More posts by KFI