Skip to main content

AllianzGI’s wereldwijde schuldfonds voor infrastructuur en energietransitie klokt eerste closing af op 220 miljoen euro

  • Het Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt Fund (AGIETD) voor institutionele klanten klokt slechts 2 maanden na de lancering af op een eerste closing van 220 miljoen euro
  • AGIETD is geclassificeerd als een Artikel 8 Fonds onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation met een focus op activa die de energietransitie bevorderen
  • De beoogde fondsomvang is 750 miljoen euro met Allianz als sterk verankerde investeerder

28 maart 2023 – Allianz Global Investors (AllianzGI) heeft vandaag de eerste closing aangekondigd van het Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt Fund (AGIETD) op 220 miljoen euro. Het fonds is het eerste specifieke schuldfonds voor infrastructuur en energietransitie van AllianzGI, nadat het meerdere miljarden heeft opgehaald voor strategieën voor hernieuwbare energie en impact investing. Het zal worden aangemerkt als een artikel 8-fonds volgens de EU-verordening inzake duurzame financiering. De AGIETD werd medio januari 2023 gelanceerd en slaagde erin binnen enkele weken toezeggingen van institutionele beleggers uit heel Europa te verkrijgen. Als een van ’s werelds grootste particuliere investeerders in private debt zijn de verzekeringsportefeuilles van Allianz een belangrijke investeerder in het fonds. De beoogde omvang van het fonds is 750 miljoen euro.

Met de AGIETD kunnen institutionele beleggers profiteren van de sterke marktpositie van Allianz en deelnemen aan primaire en secundaire fondsen en co-investeringen die investeren in verschillende regio’s en infrastructuursectoren met een focus op energietransitie. De AGIETD wil beleggers een gediversifieerde toegang bieden tot infrastructuur- en energietransitieactiva over meerdere vintagejaren, beheerders, sectoren en regio’s en in elke kapitaalstructuur.

Alexander Schmitt, Senior Portfolio Manager bij AllianzGI zegt: “De veiligheid van de energievoorziening en de energietransitie staan vandaag centraal. Particuliere investeerders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. AllianzGI kan terugkijken op een lange staat van dienst wat betreft investeringen in infrastructuur, duurzame energie en schuldfondsen. We zijn verheugd dat we institutionele beleggers met ons eerste speciale energietransitiefonds de mogelijkheid kunnen bieden om in te zetten op decarbonisering en tegelijkertijd stabiele en aantrekkelijke cash yields te genereren.”

Het AGIETD wordt beheerd door hetzelfde team als het Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF), het Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) en het Allianz Private Debt Secondaries Fund (APDS).

AllianzGI biedt een breed scala aan beleggingsoplossingen en beheert ongeveer 85 miljard euro* aan vermogen op de particuliere marken.

Over Allianz Global Investors
*Allianz Global Investors is een toonaangevende actieve vermogensbeheerder die wereldwijd EUR 506 miljard aan vermogen beheert voor particulieren, families en instellingen. Door actief en op lange termijn te beleggen, willen wij de beleggingservaring voor onze cliënten verbeteren en bij elke stap toegevoegde waarde creëren.
Gegevens per 31 december 2022. Het totale vermogen onder beheer is het vermogen of de effectenportefeuille, gewaardeerd tegen de huidige marktwaarde, waarvoor de ondernemingen van Allianz Asset Management ten opzichte van cliënten verantwoordelijk zijn voor het nemen van discretionaire beleggingsbeslissingen en het beheer van de portefeuille, hetzij rechtstreeks, hetzij via een subadviseur. Hieronder vallen niet de activa waarvoor de Allianz Asset Management-bedrijven hoofdzakelijk alleen de administratieve diensten verrichten. Het beheerd vermogen wordt zowel namens derden als namens de Allianz Group beheerd.
Disclaimer
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet hun volledige inleg terugkrijgen. Beleggingen in vastrentende instrumenten kunnen beleggers blootstellen aan diverse risico’s, waaronder, maar niet uitsluitend, kredietwaardigheid, rente, liquiditeit en beperkte flexibiliteit. Veranderingen in het economische klimaat en de marktomstandigheden kunnen deze risico’s beïnvloeden, wat een negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging. In perioden van stijgende nominale rentevoeten wordt doorgaans verwacht dat de waarde van vastrentende instrumenten (met inbegrip van posities met betrekking tot kortlopende vastrentende instrumenten) zal dalen. Omgekeerd wordt verwacht dat in perioden van dalende rente de waarde van deze instrumenten in het algemeen zal stijgen. Het liquiditeitsrisico kan mogelijk de opname of aflossing van een rekening vertragen of verhinderen. De volatiliteit van de koersen van de deelbewijzen/aandelen van het fonds kan toenemen of zelfs sterk toenemen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige rendementen. Indien de valuta waarin de in het verleden behaalde resultaten worden weergegeven, verschilt van de valuta van het land waarin de belegger verblijft, dient de belegger zich ervan bewust te zijn dat de getoonde resultaten als gevolg van de wisselkoersschommelingen hoger of lager kunnen uitvallen indien zij worden omgezet in de lokale valuta van de belegger. Dit is alleen ter informatie en mag niet worden opgevat als een verzoek of een uitnodiging om een aanbod te doen, een contract te sluiten of effecten te kopen of te verkopen. De hierin beschreven producten of effecten zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden of aan bepaalde categorieën beleggers te koop. Dit is alleen voor verspreiding zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder niet beschikbaar voor inwoners en/of onderdanen van de VS. De hierin beschreven beleggingsmogelijkheden houden geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, kennis, ervaring of specifieke behoeften van een bepaalde persoon en worden niet gegarandeerd. De beheermaatschappij kan besluiten de regelingen voor het op de markt brengen van haar instellingen voor collectieve belegging te beëindigen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake kennisgeving. De standpunten en meningen in dit document, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de emittenten op het moment van publicatie. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen en worden geacht correct en betrouwbaar te zijn op het tijdstip van publicatie. De voorwaarden van elke onderliggend aanbod of overeenkomst die is of zal worden gedaan of gesloten, prevaleren.
Voor beleggers in Europa (exclusief Zwitserland)
Voor een gratis exemplaar van het verkoopprospectus, de oprichtingsdocumenten, de dagelijkse fondsprijzen, essentiële beleggersinformatie en de laatste financiële jaar- en halfjaarverslagen kunt u contact opnemen met de beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH in het land van vestiging van het fonds, Luxemburg, of met de emittent op het hieronder vermelde adres of www.allianzgi-regulatory.eu. Oostenrijkse beleggers kunnen ook contact opnemen met de Oostenrijkse informatieagent Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, AT-1100 Wenen. Lees deze documenten, die uitsluitend bindend zijn, zorgvuldig door voordat u investeert. Dit is een marketingmededeling van Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een beleggingsmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Duitsland, met zetel te Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, ingeschreven bij de lokale rechtbank Frankfurt/M onder HRB 9340, goedgekeurd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH heeft vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Luxemburg, Zweden, België en Nederland. Contactgegevens en informatie over de plaatselijke verordening vindt u hier (www.allianzgi.com/Info). De samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights.
KFI

Author KFI

More posts by KFI