Skip to main content

Commentaar van Mike Riddell, Hoofd Macro Unconstrained bij AllianzGI.

Belangrijkste opmerkingen

  • We verwachten dat de Bank of England (BoE) de rente zal verhogen met 0,25% tot 5,25%, in plaats van de eerder door de markten gevreesde 0,5%.
  • De Britse economische groei blijft haperen. De hogere hypotheekrente begint te wegen op de Britse huizenmarkt, waar de prijzen het meest dalen sinds 2009.
  • Wij denken dat de BoE in staat zal zijn om de groei af te remmen en de inflatie te drukken. Als dat lukt, kan de BoE de rente volgend jaar verlagen.

Tijdens de laatste vergadering verraste de BoE de markten met een renteverhoging van 0,5%, maar de cijfers die sindsdien bekend zijn gemaakt, hebben de Oude Dame wat ademruimte gegeven. De Britse inflatiecijfers die in juli werden gepubliceerd, lieten een grote neerwaartse verrassing zien, een scherpe omkering van de grote opwaartse verrassingen van de voorgaande 4 maanden. Ondertussen geven de zwakke Britse conjunctuurenquêtes en onderzoeken naar het consumentenvertrouwen, die onlangs werden gepubliceerd, aan dat de Britse economische groei opnieuw hapert. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat de hogere hypotheekrente begint te wegen op de huizenmarkt, waar de prijzen nu het meest zijn gedaald sinds 2009.

De Britse inflatie blijft ongemakkelijk hoog en de rente zal zeker blijven stijgen. Maar het is waarschijnlijker dat de BoE zal verhogen met 0,25% tot 5,25%, in plaats van de 0,5% die nog maar een paar weken geleden door de markten werd gevreesd. De markten verwachten dat de bankrente tegen het einde van het jaar 5,75% zal bedragen, wat misschien wel juist is, maar de rente zal naar verwachting ook nog jaren daarna erg hoog blijven. Als de BoE erin slaagt om de groei om zeep te helpen en de inflatie te verlagen, en wij denken dat ze daarin zullen slagen, dan zou de BoE in staat moeten zijn om de rente volgend jaar opnieuw te verlagen. Wij denken dat gilts en indexgelinkte gilts nu een behoorlijke waarde bieden en voor het eerst in 18 maanden hebben we onze portefeuilles onlangs verplaatst om te profiteren van stijgende giltprijzen.

KFI

Author KFI

More posts by KFI