Skip to main content

Ondanks de onzekere economische vooruitzichten en de verhoogde volatiliteit staan verschillende aandelenindices, zoals de Franse CAC40-index, dicht tegen hun recordniveaus. De aandelenmarkten zien de toekomst dus door een roze bril. Op de obligatiemarkten is dat veel minder het geval. Op de Europese high yield markt, waar hoogrentende obligaties met een lagere kredietwaardigheid noteren, wordt er daarentegen met verhoogde wanbetalingen rekening gehouden en is er een veel negatiever economisch scenario ingeprijsd. Via een ETF die in Europese hoogrentende obligaties belegt, kan men vandaag dan ook tegen aantrekkelijke voorwaarden in dit weinig gekende marktsegment beleggen.

Te negatief?

Vandaag heerst er op de markt nog steeds recessieangst en is de vrees voor het uitdeinen van de (Amerikaanse) bankencrisis meer dan ooit aanwezig. Hierdoor is de voorbije maanden de belangstelling voor high yield obligaties flink teruggevallen. De spread tussen hoogrentend papier en een gemiddelde van Europese overheidsobligaties is ondertussen tot 500 basispunten opgelopen: dit betekent dat als een Europese overheidsobligatie jaarlijks 2,5% oplevert, een hoogrentende obligaties gemiddeld 7,5% biedt (zie grafiek hieronder). Beleggers willen met andere woorden stevig vergoed worden om extra risico aan boord te nemen. De spread, ook aangeduid als risicopremie, ligt hiermee 100 basispunten wijder dan een jaar geleden en zo’n 200 à 300 basispunten boven het niveau van voor corona. Er wordt dus duidelijk meer kredietrisico en wanbetalingen ingeprijsd.

Concreet wordt er voor Europa voor dit en volgend jaar een wanbetalingspercentage van 2 à 3% voorspeld. Een hoger percentage dan de voorbije jaren omdat er een consensus is dat het risico is toegenomen. Dit houdt in dat jaarlijks 2 tot 3% van de obligatie-emittenten niet aan hun schuldverplichtingen zullen voldoen en het geleende geld niet zullen terugbetalen. Interessant is dat de markt hier reeds voldoende rekening mee houdt. Hoewel het moeilijk is om te bepalen wanneer we exact een normalisering van de markt zullen zien, en de spreads weer zien vernauwen en er een stevige return te verwachten valt, kunnen we wel terugkijken in de tijd toen de omstandigheden gelijkaardig waren.

Aantrekkelijke voorwaarden

Elke keer er een spread van 500 basispunten op de high yield markt is geweest, viel er de drie jaren daarna een cumulatieve return tussen 10 à 30% te rapen. Andere cijfers van de voorbije 20 jaar geven aan dat aan de opbouw van een HY-portfolio worden gedacht van zodra de risicopremie tussen de 500 en 600 basispunten schommelt. U hebt dan als belegger 80%-kans dat u na 1 jaar een positief rendement realiseert. Gemiddeld bedraagt die return zelfs meer dan 8%. Kort samengevat, vandaag wordt men meer dan behoorlijk gecompenseerd voor het nemen van kredietrisico.

Kan men vandaag eenzelfde return verwachten voor aandelen? Nu de aandelenmarkten zich bijna op recordniveaus bevinden en er eigenlijk vanuit gaan dat de economische vooruitzichten er in de VS en Europa niet slecht uitzien hoewel er zich mogelijke enkele zwakkere economische kwartalen aandienen. Het feit dat men geen diepe recessie verwacht en rekening ermee houdt dat centrale banken binnenkort zullen stoppen met renteverhogingen en mogelijk zelfs in het najaar weer renteverlagingen zullen doorvoeren, zorgen voor aanhoudende koopinteresse.

Hoe erin beleggen?

Veel beleggers laten vaak hoogrentende obligaties links liggen en daar zijn een hele resem redenen voor. Ten eerste kleeft er op dit marktsegment een etiket van ‘hoog risico’ hoewel het zeer divers is en de risico’s tussen uitgiftes flink verschillen. Ten tweede is het een moeilijke te doorgronden markt waarop vaak de meest interessante emissies niet door de particuliere belegger kan worden gekocht. Ten derde is het moeilijk als kleine belegger zelf voldoende diversificatie op te bouwen: alle eieren in dezelfde mand leggen en slechts één of twee high yield obligaties in de portefeuille opnemen, is een gevaarlijke strategie. Zoals aangegeven, zijn de voorwaarden van high yield papier vandaag aantrekkelijk en biedt dit marktsegment extra diversificatiemogelijkheden voor de portefeuille en/of een spaarplan.

Via een tracker in hoogrentende obligaties beleggen, is een valabel alternatief omdat men dan in één keer zonder hoge kosten (die schommelen rond de 0,5% per jaar) de volledige markt kan kopen. Op het platform van Trade Republic is een ruime keuze aan ETF’s die zich op de hoogrentende obligatiemarkten concentreren. Als we in zoekmachine ‘High Yield’ ingeven, krijgen we een 40-tal resultaten. Ongeveer de helft hiervan is actief in Europees hoogrentend papier en wordt aangeduid als ‘Euro High Yield’. De trackers worden aangeduid als (Acc) en potten alle dividenden die ze ontvangen van de obligaties in de portefeuille op en herbeleggen die. (Dist) betekent dat de dividenden op regelmatige basis (driemaandelijks of jaarlijks) worden uitgekeerd.

Uit de selectie valt onze keuze op een tracker die een ruime spreiding heeft, zodat de risico’s goed worden gespreid: Euro High Yield Corp Bond EUR van iShares. Hij bestaat in een versie met dividend (halfjaarlijks uitgekeerd) en zonder dividend.

In deze tracker zitten meer dan 600 obligaties en daarenboven presteerde hij de afgelopen jaren beter dan de meeste gelijkaardige ETF’s. Daarenboven slaagde de tracker erin de volatiliteit onder het marktgemiddelde te houden en de schommelingen dus te beperken.

KFI

Author KFI

More posts by KFI