Skip to main content

De stijgende rente en de afzwakkende macro-economische fundamenten zijn gunstig voor dividendstrategieën.

Een terugkeer naar een pre-Covid wereld met gedempte inflatiecijfers, solide bbp-groei en lage rente is hoogst onwaarschijnlijk. De inflatie is veel scherper gebleken dan verwacht, wat een verdere verstrakking door de centrale bank en aanhoudende macro-economische tegenwind in de komende maanden impliceert. Bovendien lijkt de onzekerheid over het verloop van de economie groter en lijkt de huidige geopolitieke achtergrond kwetsbaarder dan voorheen.

In dit klimaat zouden dividendstrategieën moeten blijven profiteren van hun defensieve karakter en hun gedeeltelijke immuniteit voor rentestijgingen. Bovendien hebben ze doorgaans goed gepresteerd in de latere fasen van de cyclus, waarin we ons nog steeds bevinden, en zijn ze veerkrachtig gebleken in perioden van marktturbulentie.

De index voor hoogdividendrendement heeft de neiging beter te presteren tijdens de late stadia van de cyclus.

 

Bron: Refinitiv,Bank J. Safra Sarasin, 28.02.2023

Kwaliteit boven kwantiteit

Niet alle dividendstrategieën zijn echter gelijk – sommige richten zich op bedrijven die hoge dividenden uitkeren, terwijl andere zich richten op bedrijven met een geschiedenis van groeiende dividenden, de zichtbaarheid van het dividend en de manier waarop de dividenden worden gefinancierd.

Hoewel de hoogte van het dividendrendement een overweging is, zijn wij van mening dat aandacht voor de zichtbaarheid van de dividenduitkering crucialer is. Dit betekent dat wij ons concentreren op bedrijven die stabiele kasstromen kunnen genereren, een betrouwbaar dividendbeleid hebben, een solide balans en een lage schuldenlast. Dit is vooral belangrijk omdat het de gevoeligheid van een portefeuille voor een stijgende rente vermindert.

Duurzame kwaliteitsdividenden

Het opnemen van duurzaamheid in een beleggingsproces kan ook helpen om bedrijven van hogere kwaliteit met een gezond en stabiel dividendbeleid te identificeren. Wij beoordelen met name financieel belangrijke ESG-factoren en hoe die de bedrijfskwaliteit en het beleggingspotentieel van een onderneming beïnvloeden.

Dit gebeurt door belangrijke duurzaamheidskwesties te identificeren (bv. goed bestuur, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen), deze te evalueren en elk bedrijf een ESG-rating toe te kennen op basis van onze eigen duurzaamheidsmethode. Daarnaast worden belangrijke ESG-indicatoren, zoals belangrijke kwesties en de koolstofvoetafdruk, op de voet gevolgd.

Hierdoor kunnen wij een holistisch beeld van een bedrijf ontwikkelen en ons richten op beleggingen die niet alleen blijk geven van een gezonde ESG-strategie, maar ook duidelijke tekenen vertonen van verbeteringen in hun ESG-profiel in de loop van de tijd.

KFI

Author KFI

More posts by KFI