Skip to main content

Beleggen in langetermijnoplossingen kan helpen om

de wereldwijde waterschaarste aan te pakken.

AllianzGi

Water is essentieel – niet alleen voor het menselijk bestaan, maar ook voor de wereldeconomie. Maar deze schijnbaar onuitputtelijke bron staat onder druk: Het meeste water op aarde is niet geschikt voor menselijke consumptie of is opgeslagen in gletsjers. Het beschikbare zoetwater vertegenwoordigt slechts 1% van de totale watervoorraad. Bovendien is water zeer ongelijk verdeeld – miljarden mensen moeten het stellen zonder veilige drinkwatervoorziening en zonder sanitaire voorzieningen.

Volgens schattingen zal in 2050 de helft van de wereldbevolking te maken hebben met waterstress. Waterstress kan worden gezien als een potentieel globaal systemisch risico voor alle sectoren en economieën van de wereld, omdat het niet alleen de beschikbaarheid, maar ook de toegankelijkheid en kwaliteit van water omvat. Waterzekerheid is daarom consequent opgenomen als doel 6 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (“SDG’s”) van de Verenigde Naties, “Toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030”.

De recent verergerende wereldwijde watercrisis brengt aanzienlijke potentiële financiële risico’s met zich mee. Volgens het Aquanomics-onderzoek zouden watergerelateerde natuurrampen het wereldwijde bbp tegen 2050 met 5,6 biljoen dollar kunnen verminderen. En: het waterverbruik neemt wereldwijd sneller toe dan de bevolking. In de afgelopen honderd jaar is de toename van het mondiale waterverbruik meer dan twee keer zo groot geweest als de bevolkingsgroei.

Voorspellingen voorspellen dat de wereldbevolking met 21% zal toenemen van de huidige 8 miljard tot 9,7 miljard in 2050. Het mondiale waterverbruik zou in dezelfde periode echter met 20-30% kunnen toenemen. Door de stijgende vraag en de toenemende watervervuiling lopen sommige regio’s tegen de grenzen van hun watervoorraad aan. En als de huidige trends doorzetten, kan een groot deel van de wereldbevolking te maken krijgen met watertekorten.

Het belang van wateropslag

Wateropslag wordt zelden beschouwd als een cruciale technologie voor duurzaam waterbeheer en het overwinnen van waterstress. Natuurlijke, hybride en kunstmatige wateropslag kan echter aanzienlijk bijdragen aan het verzachten van de effecten van langdurige droogte en onregelmatige regenval door te voldoen aan de wisselende, veranderende behoeften van huishoudens en industrie in drogere perioden of door de opwekking van waterkracht mogelijk te maken. Waterkracht is momenteel de grootste hernieuwbare energiebron in termen van capaciteit en opwekking.

Wateropslag kan ook worden gezien als een manier om de sociale en milieurisico’s van overstromingen te verminderen en waterwegen het hele jaar door toegankelijk te maken.

De voordelen van wateropslag voor gemeenschappen, bedrijven en regio’s zijn daarom enorm. Dit maakt het nog belangrijker om bestaande natuurlijke waterreservoirs zoals waterhoudende grondlagen, meren en wetlands te behouden en te verbeteren en om te investeren in de modernisering en uitbreiding van de infrastructuur voor wateropslag.

Oplossingen voor wateropslag als beleggingsthema

Wateropslag biedt veel verschillende benaderingen voor beleggingen die rekening houden met de hele product- en procescyclus. Hieronder vallen in eerste instantie bedrijven die zich richten op kortetermijnmaatregelen zoals het repareren van waterreservoirs, het verwijderen van sedimentafzettingen in waterreservoirs of het reguleren van het transport van water van reservoirs naar particuliere huishoudens en bedrijven. Een holistische benadering van duurzaam beheer en herstel van bestaande waterreservoirs en de bouw van nieuwe reservoirs vereist echter geïntegreerde oplossingen die opslagcapaciteiten combineren en coördineren met hun verschillende dynamiek. Dit omvat bijvoorbeeld leveranciers van technologieën voor een beter begrip, bescherming en bewaking van waterhoudende grondlagen, wetlands en andere natuurlijke waterreservoirs waarin een groot deel van het zoet water van de wereld is opgeslagen. Bedrijven die oplossingen voor wateropslag ontwikkelen die zijn afgestemd op specifieke klimatologische, lokale of regionale vereisten staan ook in de schijnwerpers. Het minimaliseren van de milieueffecten en het maximaliseren van de efficiëntie en variabiliteit van waterreservoirs zijn in deze context van groot belang.

Onderdeel van een allesomvattende aanpak

Wateropslag is een essentieel onderwerp binnen een zeer uitgebreid beleggingsuniversum rond water. Het beheer van waterschaarste en de daarmee samenhangende beleggingskansen kunnen worden onderverdeeld in drie vergelijkbare benaderingen: Ten eerste watervoorziening, waaronder bedrijven vallen die zich bezighouden met wateropslag, exploitanten van waternetwerken en leveranciers van oplossingen voor pompen en leidingen. De efficiëntie van het watergebruik verhogen is een tweede belangrijk gebied. Dit omvat elementen zoals irrigatieapparatuur, watermeters en geautomatiseerde regelsystemen. Tot slot speelt ook de waterkwaliteit een belangrijke rol. Investeringen in diensten met betrekking tot waterbehandeling, -controle en -testen en afvalbeheer behoren hiertoe.

Op al deze gebieden bieden de aandelenmarkten volop investeringsmogelijkheden langs de hele waardeketen. Dit maakt een gediversifieerde maar effectieve portefeuille mogelijk die watergerelateerde oplossingen voor de lange termijn dekt. Water zelf is geen verhandelbaar goed en water zelf heeft geen prijs, maar slechts een kostprijs voor de behandeling en levering ervan. Het is daarom niet mogelijk om te investeren in watervoorraden, maar geïnteresseerde investeerders kunnen wel een actieve rol spelen en via gevestigde aandelenfondsen beleggen in bedrijven waarvan de producten bijdragen aan het oplossen van waterschaarste en het verbeteren van de waterkwaliteit. Investeringen in componenten en diensten die waterverlies verminderen en de kwaliteit in de aanvoerketen verder verbeteren, zorgen ervoor dat schoon water betrouwbaar toegankelijk en betaalbaar is voor de bevolking en de economie. Een aanpak met een langetermijneffect.

LFI

Author LFI

More posts by LFI