Skip to main content

In samenwerking met Pictet Asset Management

China speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling en fabricage van heel technologieën en producten die onmisbaar zijn voor energietransitie. De A-Shares markt heeft duurzame beleggers dan ook heel veel te bieden.

Als je de krantenkoppen ziet, zou je denken dat het aanpakken van klimaatuitdagingen voornamelijk een westerse aangelegenheid is. In veel opzichten loopt China echter voorop bij het ontwikkelen en fabriceren van allerlei technieken en materialen die hard nodig zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen, zoals accu’s voor elektrische auto’s en bladen voor windmolens. Yi Du is senior investment manager thematisch beleggen bij Pictet Asset Management en lid van het Global Environmental Opportunities-team. Hij legt uit wat er schuilgaat achter de duurzame revolutie in China.

Q: Duurzame plannen in westerse landen – zoals de Green Deal in Europa en duurzame elementen van de Build Back Better-plannen van de Amerikaanse president Joe Biden – trekken veel aandacht. Wat gebeurt er in dit opzicht in China?

A: Du: “China heeft de tijd van het formuleren van mooie duurzame plannen al achter de rug. Het aanpakken van milieuproblemen was een centraal onderdeel van het vijfjarenplan dat in 2012 van start ging. Indertijd waren luchtvervuiling en bodemuitputting grote problemen in China. Als daar niets aan gedaan werd, zou dat leiden tot grote onrust onder de bevolking. Het land heeft strenge milieuregels ingevoerd, maar ook allerlei maatregelen die duurzame innovatie aanwakkeren. Dat betaalt zich nu uit. In China worden bijvoorbeeld veel meer elektrische auto’s verkocht dan in de rest van de wereld samen. De financiële cijfers zijn helemaal indrukwekkend. Vorig jaar investeerde het land 274 miljard dollar in duurzame energie. Dat is ongeveer dubbel zoveel als de totale duurzame investeringen in de Verenigde Staten, die in 2022 uitkwamen op 141 miljard. Dat bedrag lag in China overigens op meer dan de 500 miljard dollar. Dat neemt niet weg dat er nog veel werk te doen is. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt bijvoorbeeld dat in 2021 maar liefst 32% van de wereldwijde CO2-uitstoot in China plaatsvond. Dat is veel meer dan de 13% van de Verenigde Staten. Het land stelt zichzelf in dit opzicht echter duidelijke doelen. Door een verschuiving in de energiemix, zuiniger gebruik van grondstoffen en de omschakeling naar een duurzame transportsector moet de CO2-uitstoot na 2030 gaan dalen. In 2060 wil China volledig CO2-neutraal zijn. Dat lijkt misschien niet heel ambitieus als je het vergelijkt met andere landen die erop mikken om in 2050 ‘net-zero’ te bereiken. Maar je moet niet vergeten dat het China gebruikelijk is om de lat liever wat te laag te leggen, zodat je zeker bent dat je er uiteindelijk ruim overheen springt.”

Q: Pictet AM heeft onlangs een versie van de in 2010 geïntroduceerde duurzame beleggingsstrategie Global Environmental Opportunities (GEO) speciaal voor China ontwikkeld. Wat maakt de Chinese markt voor duurzame beleggingskansen zo bijzonder dat dit niet binnen de bestaande aanpak past?

A: Du: “De A-Shares markt is een stuk groter dan veel mensen denken. Na de Amerikaanse beurzen is dit het grootste en meest liquide aandelenhandelsplatform ter wereld. De beurswaarde van de bedrijven met een notering aan de A-Shares is groter dan die van ondernemingen op de Britse, Franse en Duitse beurs samen1. Dat bedrag kan bovendien flink groeien, aangezien de huidige waarde geen recht doet aan de omvang van de Chinese economie. Die vormt circa 18% van de wereldeconomie, terwijl de A-Shares slechts voor 4% meewegen in de MSCI AC World Index. Maar de belangrijkste reden waarom duurzame beleggers veel meer naar de Chinese markt moeten kijken is de enorm brede waaier aan veelbelovende bedrijven. Er zijn volgens onze berekeningen 44 productgroepen die een sleutelrol spelen bij de energietransitie. In 37 daarvan hebben Chinese bedrijven een leidende positie. Behalve door het stimulerende beleid van de overheid, is dat ook te danken aan de omvang van de Chinese maakindustrie. Maar liefst tweederde van de wereldwijde productie van materialen voor de duurzame omslag vindt plaats in China. Van alle zonnecellen die wereldwijd gefabriceerd werden in 2021, kwam zelfs 85% hier vandaan . Op het vlak van batterijen voor elektrische auto’s was dat aandeel 75% en voor de bladen van offshore windmolens 83%.”

Q: Waarom komt er eigenlijk nu pas meer aandacht voor de duurzame beleggingskansen op de A-Shares markt?

A: Du: “In 2018 ben ik aan de slag gegaan bij het team van Pictet AM in Hongkong. Toen zag je al dat bedrijven die zich richten op duurzame energie, elektrisch rijden, slimme CO2-oplossingen voor de industriesector, energie- en grondstofbesparing en milieutechnologie heel veelbelovende marktsegment waren. Het kost echter veel tijd om de markt goed te doorgronden. De meeste bedrijven brengen namelijk alleen informatie naar buiten in het Mandarijn. Je hebt dus een lokaal team nodig dat de taal spreekt en de gebruiken kent. Ook het goed in kaart brengen van ESG-scores is een uitdaging, aangezien internationale beoordelaars meestal maar een oordeel geven over hooguit 10% van alle aandelen op de A-shares markt. Wij hebben echter een Chinese partij gevonden die met een team van ongeveer 300 specialisten alle bedrijven op deze beurs langs de ESG-meetlat legt. Maar hierbij geldt ook weer dat alle rapporten alleen in het Mandarijn beschikbaar zijn. Ten slotte is het alleen mogelijk om echt goed een duurzame discussie aan te knopen met bedrijfsbesturen als je de taal spreekt. Veel professionele partijen zien weliswaar welke kansen er op het vlak van duurzaamheid liggen op de A-shares, maar ze hebben niet de lokale kennis en aanwezigheid die nodig is om daar goed op in te spelen.”

Q: Hoe past een belegging in Chinese duurzame beleggingskansen in een bredere portefeuille?

A: Du: “De combinatie van technologische innovatie, de enorme omvang van de productiecapaciteit en het ondersteunde overheidsbeleid maken van duurzame beleggingskansen op de Chinese beurs een heel mooi puzzelstukje voor een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille. Dat kan op verschillende manieren worden ingepast. Voor beleggers die al actief zijn op de A Shares-markt is het een dergelijke strategie een goede keuze om in te spelen op de krachtige duurzame trend. Een wereldwijde belegger kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zo de onderwaardering van Chinese aandelen in indexproducten te compenseren. En voor duurzame beleggers is het een prima manier om hun overtuiging kracht bij te zetten.”

KFI

Author KFI

More posts by KFI