Skip to main content

Waarom de particuliere gezondheidszorgsector beleggers de mogelijkheid biedt om aantrekkelijke rendementen te behalen en het ‘sociale’ aspect van ESG aan te pakken.

Yann Mauron, Pictet Alternative Advisors.

Bij duurzaam beleggen wordt de ‘S’ in ESG vaak verwaarloosd. De aandacht van beleggers wordt meestal getrokken door milieuproblemen terwijl governance-overwegingen standaard worden geïmplementeerd. Sociale overwegingen zijn moeilijker over te nemen.

Investeren in bedrijven in de gezondheidszorg dragen bij aan de versmalling van die kloof. Investeringen in de gezondheidszorg dragen van nature bij aan een langer, gezonder leven, of het nu gaat om het financieren van de ontwikkeling van nieuwe celtherapieën om hardnekkige tumoren aan te pakken, het benutten van geavanceerde gegevensanalyse om het ontwerp van klinische onderzoeken te optimaliseren of de zorg voor ouderen te verbeteren.

De COVID-19-pandemie onderstreepte het verband tussen gezondheid en positieve sociale resultaten, waarbij de focus van beleidsmakers en de samenleving als globaliteit werd beschouwd. Dit heeft bijgedragen tot het momentum dat wordt aangewakkerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De derde SDG pleit “een gezond leven te garanderen en welzijn te bevorderen voor alle leeftijden” en veel andere doelstellingen die verband houden met een betere gezondheid en gezondheidszorg. En er is veel werk aan de winkel, zelfs in de geïndustrialiseerde landen. In de Europese Unie, bijvoorbeeld, wordt aan meer dan 3 procent van de bevolking op het gebied van medische behandeling of onderzoeken niet tegemoet gekomen.1

Wij zijn van mening dat particuliere markten bijzonder doeltreffend kunnen zijn voor beleggers om innovatie in de gezondheidsindustrie te ondersteunen en hierop in te zetten. 

Afbeelding 1 – Particulier vermogen

Aandeel van particuliere bedrijven in de gezondheidssector, per land, in %

 

EU met 94 procent, VS met 85 procent, China met 83 procent. Bron: Euronext, USA Life Sciences Database, McKinsey.

Dat komt omdat particuliere bedrijven in de gezondheidszorg veel beter presteren dan beursgenoteerde bedrijven. In de biotechsector is 85 procent een particulier bedrijf in de VS en 94 procent in Europa. 2

Deze bedrijven vertegenwoordigen ook het grootste aandeel op het gebied van innovatie, wat essentieel is voor een maatschappelijke impact. Uit onderzoek in de VS blijkt bijvoorbeeld dat biofarmaceutische innovatie verantwoordelijk was voor 35 procent van de globaal gestegen levensverwachting in de afgelopen 25 jaar door een afgenomen mortaliteit als gevolg van HIV, borstkanker en hartziekten.3 Bovendien wordt twee derde van de nieuwe geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration oorspronkelijk ontwikkeld door kleinere biofarmaceutische bedrijven (met een jaarlijkse omzet van minder dan 100 miljoen dollar).4

Stimuleren van succes

Beleggers in particuliere markten hebben een grote marge om de bedrijven waarin ze investeren te stimuleren, waardoor kans van slagen van de bedrijven toeneemt. Dit kan betrekking hebben op het creëren van syndicaten van industrie-experts uit verschillende domeinen of het bevorderen van strategische banden tussen biotechstart-ups en grote spelers in de farmaceutische industrie.

Bij Pictet hechten we een grote waarde aan actief aandeelhouderschap en prioriseren wij contacten met de bedrijven waarin we beleggen, inclusief op het gebied van ESG-kwesties. Dat is onze dialoog met particuliere equityfondsen en gemeenschappelijke investeringspartners.

Als bedrijf ouder dan twee eeuwen hebben we uitgebreide ervaring in duurzaam beleggen, ondersteund door toegewijde interne ESG-experts. Dit betekent dat we onze partners kunnen helpen bij het begeleiden en adviseren van hun ESG-trajecten.

Sterk potentieel

We hebben belangrijke gebieden in de gezondheidszorg geïdentificeerd waar we bijzonder veel potentieel zien voor groei, sociale impact en investeringsrendementen.

  • Therapeutisch: AI en machinaal leren worden steeds vaker toegepast bij het ontwerp en de ontdekking van geneesmiddelen, waardoor de efficiëntie verbetert en de weg geopend wordt voor precisiegeneeskunde. Biotechnologie kent een sterke groei, ondersteund door investeringen van zowel bedrijven met venture kapitaal en overnamecapaciteit.
  • Diagnose: Chronische aandoeningen zoals kanker, diabetes en hartziekten komen vaker voor naarmate de wereldbevolking vergrijst. Vroegtijdige diagnose kan de kans op een positief resultaat vergroten, waardoor het leven van patiënten wordt verbeterd en op extra behandelingskosten wordt bespaard. Nieuwe diagnostische benaderingen zijn ook vaak minder invasief (bijv. vloeibare biopsie). Op langere termijn zou het mogelijk zijn om de waarschijnlijkheid van een persoon om een bepaalde ziekte te ontwikkelen te kwantificeren, waardoor hij of zij de kans krijgt om actie te ondernemen.
  • Digitale gezondheid: Digitale gezondheid is essentieel om armere en moeilijk bereikbare gebieden te helpen – een cruciaal onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Op nationaal niveau kunnen digitale platforms gegevens analyseren om risico’s te identificeren, zoals gaten in de gezondheidsscreening.
  • Medische technologie: Medische technologie — De medisch-technologische industrie combineert engineering met de medische expertise van artsen om instrumenten, reagentia, slimme implantaten en dergelijke te produceren.
  • Zorgverleners: Vergrijzing van de bevolking betekent dat er nieuwe betalings- en zorgmodellen nodig zijn. Er wordt gefocust op een betere veiligheid en efficiëntie – twee gebieden waarop technologie en AI invloed kunnen hebben. Betrokkenheid aanmoedigen is een prioriteit. Hoe vaker patiënten in contact komen met professionele zorgverleners, hoe beter hun therapietrouw en gedrag, en dus ook hun resultaten.

Natuurlijk is de gezondheidszorg niet ongevoelig voor economische en bedrijfscycli, maar de globale fundamentals blijven uiterst solide, met duidelijke groeitrends op lange termijn. Sinds 2005 is het aantal geregistreerde klinische studies met 18 procent gestegen, terwijl de jaarlijkse goedkeuringen door de FDA met 6 procent zijn gestegen. 5

Beleggers spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van inovatie in deze gebieden en de gelegenheid te benutten om organisch bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en aan een beter, gezonder leven voor de toekomstige generaties.

[1] Eurostat, gegevens 2019

[2 ]USA Life Sciences, Euronext

[3] “Contributions Of Public Health, Pharmaceuticals, And Other Medical Care To US Life Expectancy Changes, 1990-2015”, J.Buxbaum et al

[4] FDA, HBM Analysis, HBM New Drug Approval Report 2019

[5] clinicaltrials.gov, FDA

KFI

Author KFI

More posts by KFI