Skip to main content

Uit de macrocijfers van juli bleek dat de economische groeivooruitzichten in China niet positief zijn. Maar het is goed om verder dan de krantenkoppen te kijken, om zo een uitgebreidere beoordeling van de Chinese economie te geven. We concluderen dat dit niet het sudden stop-scenario is dat sommigen suggereren, ​ zeggen beleggingsexperts Jenny Zeng en Ze Yi Ang van Allianz Global Investors.

De economische activiteit in China had in juli te lijden onder zware regenval en overstromingen. De nominale groeicijfers zijn ook vertekend door de daling van zowel de producenten- als de consumentenprijzen in de loop van de maand.

Natuurlijk mogen deze kanttekeningen bij de economische cijfers van juli iets afdoen aan het feit dat de economische groei in China uitdagend blijft. Maar de economische cijfers wijzen volgens ons niet op een verdere vertraging van het economische momentum. Dit is eerder een voortzetting van de trend van de afgelopen maanden.

De beleidsreactie tot nu toe suggereert laat ook zien dat beleidsmakers reageren op wat zij zien als een voortdurende matiging van de activiteit, in plaats van een groei die gevaarlijk uit de hand loopt. Belangrijk is dat er geen aanwijzingen zijn dat beleidsmakers van plan zijn hun streven naar ‘kwalitatief betere’ groei om te buigen naar het riskantere – maar effectievere – economische groeimodel van het land dat wordt aangedreven door buitensporige schulden en onproductieve uitgaven.

Vertraging kredietvraag

China’s kredietgegevens lieten daarnaast een zorgwekkend beeld zien. De kredietvraag van zowel huishoudens als bedrijven vertraagde in juli aanzienlijk op jaarbasis. De suggestie van een plotselinge verslechtering in China’s financieringsbehoefte is volgens ons echter misleidend.

De cijfers van juli moeten worden gezien in de context van de trend in de voorgaande maanden. Banken stonden begin dit jaar onder druk van de centrale bank van China (PBOC) en de overheid om de kredietverlening te vervroegen. Dit resulteerde in een recordstijging van de kredietverlening in het eerste kwartaal.

Dat de kredietverlening nu daalt vanaf dit hoge niveau is geen verrassing. Beleidsmakers zullen waarschijnlijk niet bereid zijn geweest om de kredietverlening tijdens de rest van het jaar te stimuleren door de uitgeputte kredietquota van de banken voor 2023 uit te breiden. Het uitvlakken van deze vertekeningen laat een veel minder verontrustende trend zien.

Stijging detailhandelsverkopen

Hoewel de detailhandelsconsumptie tegenviel ten opzichte van de marktverwachtingen, stegen de detailhandelsverkopen tot nu toe met 7,3% op jaarbasis. De omzet uit catering, die ondanks de beperkte dekking vaak wordt gebruikt als indicator voor de consumptie van retaildiensten, kwam uit op 15,8% op jaarbasis.

Het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek heeft verder een nieuwe indicator gelanceerd, de detailhandelsverkoop van diensten, met een bredere dekking van sectoren zoals vervoer, horeca, restaurants, entertainment, sport, onderwijs enzovoort. De groei van de detailhandelsverkoop van diensten was bemoedigend met 20,3% op jaarbasis.

Terwijl vastgoedafhankelijke sectoren zoals de cementsector achteruit bleven gaan, waren andere industriële sectoren over het algemeen stabiel. De groei van de huizenverkoop en de bouwactiviteit bleef vorige maand laag, wat niet verrassend zou moeten zijn. Het vloeroppervlak van voltooide woningen steeg met 33,1% op jaarbasis. Dit suggereert dat er vooruitgang wordt geboekt met de oplevering van voorverkochte, maar onafgewerkte projecten, zonder dat er veel bouwactiviteit wordt gegenereerd.

EFI

Author EFI

More posts by EFI