Skip to main content

Commentaar van Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

Allianz Global Investors verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) tijdens de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC) op woensdag een renteverhoging van 25 bp zal aankondigen. Ondanks geruststellende cijfers over de economie, met name een daling van de inflatie, is de strijd nog niet gestreden en kan een verdere aanpassing niet worden uitgesloten. Deze verhoging zal voor de markten geen verrassing zijn.

De recente Amerikaanse economische cijfers zijn eindelijk geruststellend voor de Fed. De recente daling van de totale en onderliggende inflatie is goed nieuws. In juni kwam de consumentenprijsindex (CPI) uit op +3% tegen +4% in de voorgaande maand – een spectaculaire vertraging. De kerninflatie daalde ook van 5,3% in mei naar 4,8%. Een vertraging van de groei van de detailhandelsverkopen, die in juni uitkwam op slechts 0,2% tegen een verwachting van 0,5%, en een minder krappe arbeidsmarkt zouden moeten helpen om deze neerwaartse inflatietrend te consolideren.

Ondanks deze achtergrond denken wij dat de Fed haar belangrijkste rentevoet met 25 bp zal verhogen. Het is zelfs nog te vroeg voor de centrale bank om de overwinning te claimen. De eenjarige inflatieverwachtingen van de huishoudens stegen licht van +3,3% in juni naar +3,4% in juli, en ook de driejarige verwachtingen stegen licht van +3% in juni naar +3,1% in juli. Dat is een waarschuwing voor de Fed dat ze waakzaam moet blijven. De Fed kan het risico niet nemen verrast te worden door een nieuwe stijging van de kerninflatie die de inflatieverwachtingen, die tot nu toe goed verankerd zijn gebleven, in gevaar zou brengen. We kunnen een verdere aanpassing in het najaar dus niet uitsluiten.

Wij denken echter wel dat de Fed haar doel bijna heeft bereikt en zou moeten communiceren dat de rente zeer dicht bij een passend niveau ligt dat verenigbaar is met haar doelstelling voor prijsstabiliteit. Door de rente op een hoog plateau te houden, terwijl de totale inflatie naar verwachting zal blijven dalen en de reële rente zal stijgen, zouden de monetaire omstandigheden strakker moeten worden en zou de Fed niet meer verder hoeven in te grijpen.

Deze verhoging met 25 bp wordt alom verwacht door beleggers. Na de scherpe correctie in juni heeft het “langer hoger”-thema eindelijk vat gekregen op de markten, die niet langer uitgaan van renteverlagingen voor 2023.

Deze gezondere marktomstandigheden zouden het kopen van duration op de Amerikaanse rentecurve moeten aanmoedigen.

ECB: markten te optimistisch over verdere verhogingen

Allianz Global Investors verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) eveneens een renteverhoging van 25 bp zal aankondigen. De markten hebben perfect op deze verhoging geanticipeerd en ze zou weinig impact moeten hebben. Er zijn meer verhogingen te verwachten, waar de markten onvoldoende op anticiperen.

De situatie in de eurozone is minder duidelijk dan in de VS. Terwijl de algemene inflatie in de eurozone blijft vertragen (+5,5% j-o-j in juni tegen +6,1% in mei), houdt de kerninflatie goed stand en blijft ze op een hoog niveau (+5,5% j-o-j in juni tegen +5,3% in mei). In een context waar bedrijven nog steeds profiteren van prijszettingsvermogen en waar de lage werkloosheid niet alleen de veerkrachtige vraag ondersteunt, maar ook de looneisen aanwakkert, kan het risico niet worden uitgesloten dat de kerninflatie op een hoog niveau blijft – vooral omdat de mix van fiscaal en monetair beleid niet restrictief genoeg is. De kracht van de stimuleringsmaatregelen van de overheid en het spaaroverschot dat tijdens de Covid-periode is opgebouwd, blijven de vraag ondersteunen.

Tegen deze achtergrond kan de ECB geen compromissen sluiten en moet ze de financiële voorwaarden blijven aanscherpen. Haar geloofwaardigheid staat op het spel, terwijl de inflatieverwachtingen goed verankerd blijven. Bovendien heeft de centrale bank enige speelruimte behouden, aangezien de verhoging van de belangrijkste rentetarieven met 400 basispunten sinds juli 2022 tot nu toe geen risico heeft opgeleverd voor de financiële stabiliteit en overheden geen herfinancieringsproblemen hebben.

Wij verwachten daarom een verhoging met 25 bp tijdens de monetaire beleidsvergadering van de ECB deze maand, die gevolgd zou moeten worden door een soortgelijke stap in september. Het aantal verhogingen zal dan worden afgestemd op de trend van de kerninflatie, waarvoor momenteel geen geruststellend nieuws is. Tijdens de vergadering van donderdag zal ECB-voorzitter Christine Lagarde naar verwachting nogmaals herhalen dat de ECB meer dan ooit afhankelijk zal blijven van economische gegevens.

De markten anticiperen op de verhoging in juli, maar voorspellen slechts één verdere verhoging tussen nu en eind 2023 om een depositorente van 4% te bereiken. Wij denken daarom dat er geen rekening wordt gehouden met het risico dat de ECB het monetaire beleid verder verkrapt dan 4%.

Dit gebrek aan een “veiligheidsmarge” betekent dat we voorzichtig zijn met de eurotarieven.

KFI

Author KFI

More posts by KFI