Skip to main content

ODDO BHF AM

Twee beheerders van fondsen gespecialiseerd in Europese small caps en microcaps van de Frans-Duitse vermogensbeheerder Oddo BHF, Guillaeme Chieusse en Armel Coville vinden beleggen in small caps vandaag een opportuniteit. De waardering van dit marktsegment is aantrekkelijk terwijl er, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, nog steeds veel kleinere marktkapitalisatie sterker groeien dan de markt.

Guillaeme Chieusse
Armel Coville

Ondergewaardeerd

Guillaeme Chieusse geeft aan dat hij samen met zijn team zoekt naar bedrijven die een sterke ontwikkeling kennen, waarde creëren en een positief winstmomentum hebben en dat tegen een aanvaardbare prijs. ‘Dat momentum vinden we door het gunstig marktsentiment te combineren met de winstdynamiek. De winstgroei van de ondernemingen uit onze portefeuilles ligt trouwens dubbel zo hoog als het marktgemiddelde.’

Hij wijst erop dat smallcaps het al anderhalf jaar minder goed dan het marktgemiddelde en sinds begin dit jaar heeft die zwakke trend zich zelfs nog versneld. ‘Het zijn vooral aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard EUR die het minst goed scoren (-5,5% op jaarbasis) tegenover een winst van 8% voor bedrijven met een marktkap tussen 1 à 3 miljard EUR en +24,1% voor ondernemingen die zwaarder dan 3 miljard EUR wegen op de beurs.’ Als redenen voor het achterblijven, ziet Chieusse de lagere liquiditeit van small caps en een verminderde risicobereidheid bij beleggers. ‘Beleggers hebben het afgelopen jaar vooral hun heil gezocht in grote waarden zoals de fameuze Magnificent Seven in de VS. Dat geldt ook bij ons: als we Novo Nordisk weghalen uit de Scandinavische index dan staat ze negatief voor het jaar.’

De beheerder heeft vastgesteld dat tijdens de laatste 4 keer crisissen small caps beginnen te outperformen eenmaal de markt begint te normaliseren. Hij onderstreept dat dit ook deze keer het geval zou kunnen zijn. ‘Als we kijken naar de beursprestatie van de voorbije 10 jaar dan zage, we dat de sterkere prestatie van small caps vooral werd gedragen door een hogere winstdynamiek. Recent ging evenwel alle outperformance verloren hoewel het fundament van een sterkere winstgroei intact is.’

Vandaag zijn ze bij ODDO BHF van mening dat er een onderwaardering van small caps is. ‘Zeker als we naar de EV/EBITDA-ratio kijken, die 13% onder zijn gemiddelde van de voorbije 15 jaar staat. Hetzelfde geldt voor de koers/winst-verhouding die vandaag op 13,6 prijkt terwijl dat het langetermijngemiddelde rond de 19 à 20 schommelt. Dit geeft aan dat er opportuniteiten te rapen vallen.’ Daarnaast duidt Chieusse ook graag aan dat small caps minder schulden torsen dan de grote kapitalisaties en dat ze dus minder de impact van de hogere rentevoeten voelen dan men zou denken. Kleine bedrijven tellen meer familiale aandeelhouders en zijn dan ook wat voorzichtiger.

Voor hem zou het voldoende zij dat enkele grote vermogensbeheerders, vooral uit de Angelsaksische wereld, weer volop de kaart van small caps trekken om een inhaalbeweging in gang te zetten. ‘En we rekenen er ook op dat er om ESG-redenen meer voor Europese small caps zal worden gekozen ten nadele van de Aziatische tegenhangers,’ besluit hij.

Concrete keuzes en thema’s

De beheerders van ODDO BHF AM gespecialiseerd in kleinere waarden gaan altijd op zoek naar groeiwaarden en komen dan automatisch uit op thema’s die in de lift zitten. ‘We zetten in op marktsegmenten waarvan we uitgaan dat ze een hogere dan gemiddelde groei zullen neerzetten,’ zegt Chieusse. ‘Je zal bij ons dan ook weinig bedrijven uit de grondstoffensector, energie en financiën vinden: hun groeivooruitzichten zien er te beperkt uit.’ Armel Coville vult aan dat ze daarentegen wel inzetten op digitalisering waardoor ze automatisch uitkomen bij technologiewaarden. “Dat mag niet verbazen want we leven steeds meer in een digitale wereld. Ook consumptiekampioenen en gezondheidszorg hebben een plaatsje gekregen in onze portefeuilles. De veroudering van de bevolking zal in Europa een enorme impact hebben waardoor de gezondheidssector niet mag ontbreken: de groei zal hoger dan de rest van de economie. Industriële kampioenen die vooral actief zijn in specifieke niches hebben we eveneens opgenomen zoals flessenmakers. Glas neemt een almaar groter deel van de markt in dankzij het circulaire aspect. Daarenboven zijn er weinig spelers en kunnen ze gemakkelijk hun prijzen verhogen. De instapdrempel ligt nota bene enorm hoog. En sinds 2022 zetten we enorm in op herlokalisatie omdat onder meer de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat we veel te afhankelijk waren van het buitenland.”

LFI

Author LFI

More posts by LFI