Skip to main content

De inflatie is wereldwijd nog steeds hoog en een recessie is waarschijnlijk nabij. Daarom voorziet vermogensbeheerder AllianzGI een hobbelige tweede helft van het jaar. Maar met de juiste timing kunnen er voor beleggers in aandelen, high-yield obligaties en grondstoffen potentiële instapmomenten opduiken. Ze moeten dan wel op zoek gaan naar bedrijven met prijszettingsvermogen en die verankerd zijn rond redelijke waarderingen en structurele trends.

“Er liggen verschillende uitdagingen voor ons en beleggers gaan de komende maanden een hobbelige rit tegemoet”, meent Stefan Hofrichter, hoofd Global Economics & Strategy bij Allianz Global Investors. “Zo blijft de inflatie hardnekkig hoog. De kerninflatie op jaarbasis (exclusief de zeer volatiele energie- en voedselprijzen) schommelt al enkele kwartalen rond de 4% tot 5%. Dit is aanzienlijk boven de streefcijfers van centrale banken van 2%. Als gevolg van tweede-ronde-effecten, zoals loonstijgingen, duurt het langer voordat de inflatie afzwakt.”

Hofmeister: “Gezien de aanhoudende onderliggende inflatie delen wij niet het optimisme van de markt dat ’s werelds belangrijkste centrale bank, de Amerikaanse Federal Reserve, het zich kan veroorloven om de rente in de tweede helft van dit jaar te verlagen. Wij verwachten verdere renteverhogingen in de VS. Tijdens de bijeenkomst van het FOMC in juni wees de Fed zelfs op nog twee renteverhogingen voor het einde van het jaar. En de Europese Centrale Bank zal waarschijnlijk meer moeten verhogen dan nu door de markten wordt ingeschat. Daarom achten wij de kans op een verdere daling van de obligatierente beperkt.”

Recessie is basisscenario

Een recessie in de VS en Europa later dit jaar is het basisscenario van AllianzGI. Er zijn daarvoor verschillende voorlopende indicatoren: de omkering van de rentecurves, de inkrimping van de geldhoeveelheid en het bereiken van het hoogtepunt van de financiële cyclus (een maatstaf voor de gezamenlijke dynamiek van huizenprijzen en hefboomwerking in de particuliere sector). “De consensus lijkt te zijn dat de neergang zacht en oppervlakkig zal zijn. Wij zijn daar niet zo van overtuigd. Het afkalven van de vastgoedmarkt, zowel residentieel als commercieel – nu er een einde komt aan een periode van stijgende prijzen – kan leiden tot een sterkere economische vertraging dan beleggers tot nu toe verwachten”, zegt Hofmeister.

Daarnaast wijst Hofmeister erop dat de risico’s op financiële instabiliteit blijven bestaan. “Markten voor illiquide activa, vooral vastgoed, kunnen een bron van financiële instabiliteit blijken te zijn, zoals het Internationaal Monetair Fonds herhaaldelijk heeft gewaarschuwd. Overwegingen van financiële stabiliteit zullen het werk van centrale banken ingewikkelder maken. Tot nu toe hebben ze echter geen trek getoond om deze financiële stabiliteitsrisico’s in de weg te laten staan van de strijd tegen inflatie.”

Hoewel AllianzGI voor de rest van het jaar geen soepel verloop van de financiële markten verwacht, kunnen beleggers in alle beleggingscategorieën goede instapmomenten vinden. Gezien de groeivooruitzichten en na de stijging van de obligatierente in 2022 verwacht AllianzGI positieve rendementen voor obligaties – hoewel zonder garantie. “Het is een tijd om wendbaar te blijven.”

Nog meer macro-onzekerheid

Volgens Virginie Maisonneuve, Global CIO Equities bij AllianzGI, zullen beleggers het komend halfjaar worden geconfronteerd met drie belangrijke vragen: hoe snel zal de verkrapping van het monetaire beleid van de afgelopen 12-15 maanden de economieën beïnvloeden? Wat voor soort recessie of vertraging moeten we verwachten? En hoe zullen bedrijfswinsten zich houden onder deze omstandigheden?

Zij denkt dat beleggers in het tweede halfjaar waarschijnlijk te maken krijgen met nog meer macro-onzekerheid als gevolg van dreigende renteverhogingen en een mogelijke economische neergang.

“Onze focus voor de rest van 2023 ligt op veerkracht en structurele groeikansen op de lange termijn. Beleggers moeten ervoor zorgen dat portefeuilles bestand zijn tegen verdere volatiliteit en zich tegelijkertijd positioneren voor de kansen die zich aandienen, waaronder bedrijven die bestand zijn tegen hogere inkoopkosten en druk op de marges”, meent Virginie.

Positiever over staatsobligaties

“Naarmate de verwachtingen rond het tempo van de verkrapping van het monetaire beleid afnemen en de beleidsrentes hun cycluspieken naderen, verwachten we dat de volatiliteit op de rentemarkt uiteindelijk zal afnemen. Als gevolg daarvan worden we positiever over staatsobligaties en renteduratie, vooral in de VS waar de verkrappingscyclus verder gevorderd is”, stelt Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

Dixmier is ook positief gestemd over de Amerikaanse regionale banksector. “De kans op wijdverspreide faillissementen van regionale banken is op dit moment klein. Wij blijven overwogen in systeemrelevante Europese en Amerikaanse banken met voldoende kapitaal en gediversifieerde financiering en inkomsten”, aldus Dixmier.

KFI

Author KFI

More posts by KFI