Skip to main content

De duurzame aanpak van DNCA Finance bevestigd door Febelfin.

Sinds 2018 zet DNCA Finance zich resoluut in voor de ontwikkeling van een duurzame aanpak van zijn fondsenaanbod, wat onder meer geleid heeft tot de komst van Léa Dunand-Chatellet en de oprichting van een team van tien personen die gespecialiseerd zijn in extra-financiële analyse. Dit engagement heeft ook geleid tot de lancering van het fondsengamma Beyond, dat nu meer dan €1 miljard1 aan activa onder beheer heeft.

De vier strategieën voldoen dan ook aan de strenge eisen van artikel 9 van de Europese SFDR-wetgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en zijn sinds de start in 2019 ook bekroond met het Towards Sustainability-label van Febelfin. Dit label wordt momenteel beschouwd als het meest veeleisende in Europa.

  • DNCA Invest Beyond Alterosa is een flexibel patrimoniaal fonds. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan dit compartiment tot 50% van zijn vermogen aanhouden in aandelen of tot 100% in Investment Grade obligaties.
  • DNCA Invest Beyond Global Leaders is een fonds dat belegt in internationale aandelen en zich richt op bedrijven die oplossingen bieden voor grote uitdagingen zoals klimaat-verandering, economische transitie en demografische veranderingen.
  • DNCA Invest Beyond Semperosa hanteert een vergelijkbare strategie, maar richt zich uitsluitend op Europese aandelen.
  • DNCA Invest Beyond Climate biedt een meer thematische benadering en richt zich uitsluitend op bedrijven die oplossingen bieden voor de uitdagingen van klimaatverandering.

De SRI-aanpak2 van DNCA Finance heeft ook geleid tot de invoering van een eigen analysemodel (ABA voor Above and Beyond Analysis) dat een onafhankelijke analyse mogelijk maakt van de verschillende bedrijven waarin het Beyond-gamma belegd is.

Deze inspanningen werden opnieuw beloond door Febelfin, die zopas haar Towards Sustainability labels voor het volledige Beyond gamma heeft vernieuwd tot 30 juni 2024.

Meer informatie over deze fondsen is beschikbaar op de website van DNCA Finance :

dnca-investments.com

Beleggen brengt risico’s met zich mee, zoals: risico op kapitaalverlies, aandelenrisico, risico verbonden aan een discretionair beheer, liquiditeitsrisico, renterisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, ESG-risico en duurzaamheidsrisico.

Risicoprofiel DNCA Invest Beyond Alterosa

Beheerdoelstelling: het compartiment tracht, over de aanbevolen beleggingshorizon, een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index MSCI World All Countries World Net Retrun (30%) + de Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged index (70%), berekend met herbelegging van dividenden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Risicoprofiel DNCA Invest Beyond Semperosa

Beheerdoelstelling : het compartiment streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingshorizon, de Euro Stoxx NR index (Bloombergcode: SXXT Index), uitgedrukt in euro en berekend met herbelegde dividenden, te overtreffen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Risicoprofiel DNCA Invest Beyond Climate

Beheerdoelstelling : het compartiment streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingshorizon, de Euro Stoxx NR index (Bloombergcode: SXXT Index), uitgedrukt in euro en berekend met herbelegde dividenden, te overtreffen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Risicoprofiel DNCA Invest Beyond Climate

Beheerdoelstelling : het compartiment streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingshorizon beter te presteren dan de MSCI All Countries World index Net Total Return (Euro). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

1 Bron : DNCA Finance per 30/06/2023/2023. De gegevens kunnen na verloop van tijd veranderen.

2 SRI : Socially Responsible Investing. Maatschappelijk verantwoord beleggen

KFI

Author KFI

More posts by KFI