Skip to main content

Hogere bedrijfsresultaten

 • Stijging van de netto huuropbrengsten tot 6,4 MEUR vergeleken met 30 juni 2022 (+25,8%)
 • Bedrijfsresultaat uit vastgoed bereikt 5,6 MEUR (+28,2%)
 • Het operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille bedraagt 4,3 MEUR (+37,3%)
 • Uitkeerbaar resultaat van 3,2 MEUR (EUR 0,43 per aandeel) vergeleken met 2,7 MEUR (EUR 0,36 per aandeel) op 30 juni 2022

Vastgoedportefeuille

 • Overname van de maatschappij Immo Genappe
 • Participatie in Inclusio Ostbelgien
 • Aankoop van twee panden in Vlaanderen: Zwijgershoek (Sint-Niklaas) en Perelaar (Izegem)
 • Ingebruikname van de panden Lambermont 322 (Schaarbeek) en Dragon (Moeskroen)
 • Aankoop van een terrein in Wachtebeke en start van de bouwwerken
 • Dankzij deze aankopen en van de herwaardering van de portefeuille met 5 MEUR voor het eerste semester 2023, heeft de vastgoedportefeuille een waarde van 300 MEUR
 • Een bezettingsgraad van 98,7%1, wat de langetermijnverbintenissen weergeeft die zijn aangegaan met de Woonmaatschappijen (WM’s) en andere partners (Rode Kruis, Fedasil, Samusocial, Villa Vip, enz.)

Balans

 • De schuldratio bedraagt 41,2% per 30 juni 2023 (tegen 36,5% per 31 december 2022) als gevolg van de verwervingen en de uitkering van het dividend in mei 2023
 • De kostprijs van de schuld bedraagt 2,37% voor de eerste helft van 2023 en 77% van de schulden is afgedekt tegen stijgende rentevoeten
 • De intrinsieke waarde per aandeel op 30 juni 2023 bedraagt EUR 25,46 (een stijging met 1,51% ten opzichte van 31 december 2022 ondanks de betaling van het dividend in mei 2023)

Perspectieven 2023

 • Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar bevestigt de Raad van Bestuur zijn raming van het volgende brutodividend op minimaal EUR 0,75 per aandeel (+7% ten opzichte van het dividend van vorig jaar)

Lionel Van Rillaer, CEO: “Inclusio is haar maatschappelijk doel blijven nastreven door alleen te investeren in vastgoed met een sociaal doel. De impact van onze activiteiten groeit met elke aankoop en onze gebouwen huisvesten meer dan 4.500 kwetsbare mensen. Onze solide financiële structuur, de pijplijn van projecten die momenteel in ontwikkeling zijn en de langlopende huurcontracten met publieke partners garanderen dat onze resultaten de komende jaren zullen blijven verbeteren. Ik wil Marc Brisack bedanken voor het verder ontwikkelen van Inclusio in de afgelopen drie jaar om het te maken tot wat het nu is.”

1 Bezettingsgraad bepaald door de vastgoeddeskundige op 30 juni 2023.

Om het volledige persbericht te ontdekken klik hier

EFI

Author EFI

More posts by EFI