Skip to main content

Daniel Lurch en Joëlle Amram

Natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser, en op een correcte en duurzame manier beleggen in de groene transitie vereist dat we die waardeketen in kaart brengen, om te zien waar de risico’s en kansen liggen voor ESG-beleggers.

Hoe we de groene overgang in goede banen leiden

Nu de kwetsbaarheid van onze natuurlijke hulpbronnen het nieuws blijft halen, is de urgentie voor oplossingen die een duurzamere economie ondersteunen nog nooit zo groot geweest. Toch schieten de huidige toezeggingen tekort voor de uitgebreide acties die nodig zijn om een dreigende klimaatcrisis en verlies van biodiversiteit af te wenden. Overheden, industrieën en particulieren moeten gezamenlijk de uitdaging aangaan en hun inspanningen opvoeren om onze planeet te beschermen.

Deze dynamiek creëert aantrekkelijke kansen voor langetermijnbeleggers. Bedrijven die baanbrekende oplossingen bieden voor de overgang naar een groenere en uiteindelijk koolstofarme economie, staan in de schijnwerpers als de uitvoerders van de groene transitie. Vooral bedrijven die innovatieve oplossingen bieden om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van water, bodem en lucht te verbeteren, krijgen snel meer kansen.

Wij geloven echter dat groen beleggen verder moet gaan dan populaire trends en oplossingen die de krantenkoppen halen. Naar onze mening hebben beleggers een grondig begrip nodig van de groene waardeketens achter deze transitie om het volledige spectrum aan kansen te ontsluiten.

In deze spotlight gaan we dieper in op hoe we het beste gebruik kunnen maken van de groene transitie via onze aparte beleggingsaanpak. Door een selectie van strategische milieuthema’s te verkennen en door hun respectieve waardeketens te navigeren, zullen we de doorbraken ontdekken die de weg wijzen naar een succesvolle groene overgang.

Vier megathema’s

Binnen dit snel evoluerende landschap hebben we vier “megathema’s” geïdentificeerd die de groene transitie mogelijk zullen maken:

  • Bescherming van ecosystemen: bedrijven die zich inzetten voor geavanceerde waterbehandelingen en technologieën om vervuiling tegen te gaan.
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen: bedrijven die een centrale rol spelen bij het mogelijk maken van de circulaire economie, met name bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalrecycling, de verwerking van gevaarlijk afval en de ontwikkeling van geavanceerde software voor materiaal- en procesoptimalisatie.
  • Smart Mobility: bedrijven die de elektrische voertuigen (EV) mogelijk maken en duurzaam vervoer promoten.
  • Future Energies: bedrijven die de overgang naar groenere energiebronnen faciliteren, met name hernieuwbare energie zoals zonne-en windenergie, aangevuld met aanbieders van elektrificatie-infrastructuur, zoals gereguleerde elektriciteitsnetten.

Deze vier megathema’s zijn nauw met elkaar verbonden. Het beschermen van ecosystemen zorgt voor de duurzaamheid van vitale hulpbronnen zoals water, maar profiteert ook van efficiënt gebruik van hulpbronnen door afvalvermindering, verbeterd materiaalgebruik en hergebruik. Smart Mobility, aangedreven door baanbrekende halfgeleidertechnologie, versnelt de verschuiving naar transportelektrificatie en de daaruit voortvloeiende lagere uitstoot. Ondertussen vindt er een fundamentele verschuiving plaats van fossiele brandstoffen naar energiebronnen van de toekomst. De gecombineerde schaalvoordelen van deze vier megathema’s zullen ons helpen dichter bij een groene planeet te komen.

Waarom waardeketens belangrijk zijn bij groen beleggen

Nu we aan deze groene reis beginnen, is één ding duidelijk: er zijn tal van kansen. Volgens het huidige regeringsbeleid zullen hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld naar verwachting 80% van de nieuwe elektriciteitsopwekkingscapaciteit voor hun rekening nemen tegen 2030, waarbij zonne-energie alleen al goed zal zijn voor meer dan de helft van deze uitbreiding. Als je als belegger je voordeel wilt doen met de mogelijkheden van groen beleggen, moet je volgens ons echter veel verder gaan dan de populaire trends en technologieën in het nieuws. Alleen door diep in de groene waardeketens te duiken die deze overgang ondersteunen, kunnen we het volledige spectrum van kansen ontsluiten en door de economische cyclus navigeren.

Onze aparte beleggingsaanpak, gericht op “groene waardeketens”, biedt de middelen om dieper in te gaan op het complexe web van technologieën en oplossingen die de groene transitie aandrijven. Het gaat verder dan het identificeren van het eindspel om de talloze ontsluitende technologieën te erkennen en over het hoofd geziene aanbieders van groene oplossingen met een aanzienlijk groeipotentieel te ontdekken. Het is meer dan een oppervlakkige analyse, het stelt ons in staat om diep in subsectoren en bedrijven te duiken om krachtige inzichten en concurrentiedynamiek te onthullen.

Daniel Pechon

Author Daniel Pechon

More posts by Daniel Pechon