Skip to main content

Wereldwijd is er een ontwikkeling gaande naar het terughalen van essentiële technologieën door landen. Als gevolg van onevenwichtigheden in toeleveringsketens en een groeiend streven naar zelfvoorziening willen westerse economieën daarmee minder afhankelijk worden van een land zoals China. Dat stelt Daniel Lurch, Lead Portfolio Manager van het JSS Sustainable Equity – Green Planet fonds bij Bank J. Safra Sarasin.

“We zien de wereldwijde trend van deze zogeheten reshoring bij strategische sectoren zoals halfgeleiders en schone energietechnologieën. Deze trend omvat investeringen in productiecapaciteit, wat een positief effect heeft op de belangrijke regio’s door banen te creëren en de economie om te vormen.

De VS is op veel vlakken de koploper, want het heeft de op schone technologie gerichte Inflation Reduction Act (het stimuleren van binnenlandse investeringen in groene energie) en de CHIPS and Science Act (het stimuleren van de Amerikaanse chipindustrie) geïntroduceerd, met royale belastingkredieten of directe subsidies. In de Europese Unie worden vergelijkbare programma’s opgezet.

Beleggingskansen

Groene incentives vormen een positieve drijfveer voor bedrijven die oplossingen aandragen voor de groene transitie. Overheidstoezeggingen om koolstofarme doelen te bereiken en vervuiling te verminderen zijn veerkrachtig. Bedrijven die het best gepositioneerd zijn om te profiteren van deze bredere trend zijn onder meer leveranciers van schone technologie, producenten van halfgeleiders, milieuconsultants en elektriciteitsnetwerken. Dat brengt beleggingskansen met zich mee.

Slimme Mobiliteit wordt wereldwijd steeds belangrijker. Dat vereist heel wat extra infrastructuur. De penetratie van elektrische auto’s in Europa neemt toe, maar een volledige omschakeling van het wagenpark naar EV zal aanzienlijke investeringen in het energienet vereisen.

Duurzaamheid kernonderdeel beleggingsproces

Duurzaamheid is een kernonderdeel van het beleggingsproces bij J. Safra Sarasin Asset Management. Door risico’s te beoordelen aan de hand van zowel financiële als ESG-gegevens, beperken we de risico’s op de langere termijn die vaak over het hoofd worden gezien bij traditionele beleggingsbenaderingen. Controversiële bedrijfsactiviteiten en praktijken die gepaard gaan met reputatierisico’s worden beperkt. Bovendien versterkt de integratie van ESG-factoren in de bottom-up aandelenselectie onze beleggingscases en is het ook een potentiële bron van waardecreatie..

Het vlaggenschip, de Green Planet-strategie, pakt belangrijke milieuthema’s aan en streeft ernaar de kracht van de groene transitie ten volle te benutten. Het fonds belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor grote milieuproblemen. Het richt zich op pure spelers en kleinere bedrijven die zich richten op het verbeteren van de water-, bodem- en luchtkwaliteit.

Kansen in belangrijke sectoren

De groene transitie zal veel sectoren beïnvloeden, zoals industrie, nutsbedrijven en IT. Omdat dit een zeer brede trend is, geloven we dat we dit het beste kunnen doen via een gediversifieerde aanpak. Onze strategie richt zich daarom op vier belangrijke milieuthema’s: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en energie van de toekomst.

Drie voorbeelden van belangrijke holdings die inspelen op dit groene momentum*

  • Infineon: toonaangevend Duits technologiebedrijf in vermogenshalfgeleiders. Het levert cruciale technologie om te voldoen aan de wereldwijde doelstellingen voor elektrificatie en decarbonisatie. Het bedrijf is klaar om te profiteren van de aantrekkelijke dynamiek in de sector nu vermogenshalfgeleiders aan belang winnen in EV’s, laadstations en hernieuwbare energie.
  • Stantec: wereldwijde specialist in milieu-engineering en consultancy die klanten ondersteunt bij het verminderen van hun milieu-impact en het aanpassen aan het veranderende klimaat. Het ingenieursbureau, gevestigd in Canada, wil inspelen op de toenemende vraag naar gespecialiseerd advies als onderdeel van de wereldwijde verschuiving naar duurzaamheid.
  • Advanced Drainage Systems: toonaangevende Amerikaanse leverancier van stormwater- en afvalwateroplossingen met gerecyclede kunststoffen die bijdragen aan een schoner milieu en een circulaire economie. Het bedrijf profiteert van verstedelijking, groeiende behoeften op het gebied van waterbeheer en ondersteunende trends op het gebied van regelgeving ten gunste van recycling van plastic.”

*Deze voorbeelden vormen geen aanbod, uitnodiging of verkoop van beleggingen en houden geen rekening met de omstandigheden van individuele beleggers.

LFI

Author LFI

More posts by LFI