Skip to main content

Zowel Trump als Biden zullen de concurrentie met China aanpakken

Er is steun van de tweede partijen in de VS om de strategische concurrentie tussen de VS en China aan te pakken, maar de aanpak is verschillend. Het voorstel van Trump is unilateraal, botter en breder van opzet, terwijl Biden een “hoog hek om een tuin” van belangrijke technologieën wil zetten met de steun van partners over de hele wereld. Unilaterale tarieven brengen het risico met zich mee van lagere economische groei, maar kunnen reshoring in de VS bevorderen. Lagere groeivooruitzichten als gevolg van de tarieven kunnen de aandelenmarkten wereldwijd raken. De aanpak van Biden zal geen onmiddellijk macro-effect hebben, maar zou de wereldwijde productiviteit op de lange termijn verlagen.

Beleidsrente

Sinds het begin van het jaar hebben de Amerikaanse markten de beleidsrenteverwachtingen voor de korte termijn naar boven bijgesteld. Maar ze hebben ook het geschatte niveau van de evenwichtsrente aanzienlijk verhoogd, tot boven de 4,5%, omdat de Amerikaanse economie veel beter bestand bleek tegen hogere rentes dan verwacht. Het niveau van de lange termijn neutrale rente is de belangrijkste drijfveer voor langetermijnrendementen. Dat gezegd hebbende, zou een negatieve reactie van risicovolle activa op de hogere rente of tekenen van een betekenisvollere vertraging van de Amerikaanse groei gemakkelijk kunnen leiden tot lagere neutrale renteverwachtingen en dus een scherpe daling van de obligatierente, zoals eind vorig jaar gebeurde.

Outperformance ​

“We denken dat smallcaps beter kunnen presteren dan hun large cap tegenhangers na twee jaar van underperformance. Cyclische cijfers zijn in het voordeel van small caps en de waarderingskortingen zijn naar recordhoogten gestegen. Een katalysator voor een outperformance van small caps zou een meer dovish aanpassing van de rente in de eurozone zijn, wat wij waarschijnlijker achten dan een hernieuwde sterke stijging van de rente op de korte termijn.”

LFI

Author LFI

More posts by LFI