Skip to main content

Clément Inbona, Fund Manager La Financière de l’Echiquier

In 2022 werd het weer op de financiële markten ontegensprekelijk bepaald door de inflatie en de strijd daartegen van de Federal Reserve (de Fed). Wat brengt 2023?

Nu het inflatiecijfer voor december in de VS gepubliceerd is, kennen we het verloop van de prijzen over heel 2022. De voorspellingen zaten er voor een keer pal op – economen hebben hun modellen klaarblijkelijk verder verfijnd nadat was gebleken dat hun aanvankelijke nattevingerwerk had onderschat hoe sterk en lang de prijzen zouden aantrekken. In de Verenigde Staten volgt de consumptieprijsinflatie, die op jaarbasis uitkomt op 6,5%, duidelijk een dalende lijn sinds de piek van 9,1% in juni. De prognoses voor de komende kwartalen gaan in dezelfde richting. Tenzij de olieprijs opnieuw de hoogte in schiet, wordt vanaf maart de bijdrage van energie aan de inflatie namelijk sterk negatief. Zo bekeken is het niet vreemd om ervan uit te gaan dat de Fed, nu de inflatie stilaan bedwongen lijkt, het beleid op z’n minst zal bevriezen. De obligatiemarkten zijn alvast al tot die conclusie gekomen en verwachten dat de cyclus van renteverhogingen in het tweede kwartaal stopt, waarna de rente nog voor het einde van het jaar een daling zou inzetten.

Dat de aandelenkoersen sinds begin dit jaar zijn gestegen en de risicopremies op obligaties en de risicovrije rente zijn gedaald, is wellicht een afspiegeling van het feit dat het verloop van het monetaire beleid van de Fed voorspelbaarder is geworden. Door de ongeziene neveneffecten van de maatregelen die in volle coronacrisis werden genomen, was dat lange tijd veel minder het geval.

Welke barometers kunnen beleggers en de markten dan in 2023 gebruiken?

Op zeer korte termijn, over amper enkele weken, zullen alle blikken gericht zijn op de start van het resultatenseizoen over het vierde kwartaal en de verwachtingen van de bedrijven voor het komende jaar. Ook die zullen bepalen welke richting de markten uitgaan. Financieel analisten hebben hun prognoses wel al verlaagd, zowel voor het vierde kwartaal van 2022 als voor heel 2023, maar bij een golf van teleurstellende cijfers zouden de aandelenmarkten weer kunnen terugvallen. Blijkt daarentegen dat de bedrijfsresultaten beter stand hebben gehouden dan verwacht, dan kan dat de koersen juist de wind in de zeilen geven.

Op een termijn van enkele maanden hangt het rendement van de voornaamste activaklassen wellicht meer af van hoe sterk de economie volgens beleggers zal vertragen. De jongste peilingen wijzen weliswaar op een afnemende activiteit bij de bedrijven, maar er zijn vangnetten die de consumentenbestedingen, dé groeimotor van de Amerikaanse economie, op peil kunnen houden: de volledige werkgelegenheid, de beperkte schuldenlast en het consumentenvertrouwen fungeren als schokdempers.

Hoe waarschijnlijk die scenario’s ook lijken, beleggers moeten altijd voor ogen houden dat de financiële markten notoir onvoorspelbaar zijn. Na enkele jaren waarin hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen de rust kwamen verstoren – denk maar aan de coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne – zou een economisch klimaat met minder exogene stoorzenders op zich al een gunstige ontwikkeling zijn.

KFI

Author KFI

More posts by KFI