Skip to main content

Het klimaat blijft gunstig voor Amerikaanse large caps, met kwartaalresultaten die een allocatie naar deze aandelen ondersteunen.

In zijn recente maandelijkse webcast nam Christopher Dembik (adviseur beleggingsstrategie bij Pictet Asset Management) de Verenigde Staten onder de loep in het licht van de eerste kwartaalresultaten en de problemen van bepaalde regionale banken, en ook China in het licht van de aanhoudende malaise op de aandelenmarkt.

Belangrijkste gebeurtenissen

Maar eerst herinnerde hij ons aan de hoogtepunten van de afgelopen maand die onder de radar van beleggers zijn verdwenen. “Het belangrijkste is de beslissing van de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië om toe te treden tot de BRICS, waardoor het een van de belangrijkste economische instellingen ter wereld wordt, omdat het de facto absolute controle uitoefent over de wereldwijde grondstoffenmarkt”.

Er wordt ook gewezen op de hausse aan investeringen in opkomende landen, vooral Mexico en India, waar economische ontkoppeling actueler is dan ooit. Als we China buiten beschouwing laten, zal de groei in de opkomende landen met 3,9% waarschijnlijk boven het potentieel liggen, terwijl de economische activiteit in de Verenigde Staten onder het potentieel zal blijven (1,2%) en in Europa anemisch (0,6%).

Uitvallers

De laatste economische cijfers wijzen op een Amerikaanse economie die veerkrachtig blijft, met een productiviteit die zelfs al enkele kwartalen structureel omhoog gaat.  In Europa is de situatie veel minder gunstig, met gegevens die wijzen op een snelle verslechtering van de economische omstandigheden, met name in de productiesector in Frankrijk en Duitsland. “In de chemische industrie van dit land is het productievolume sinds eind 2021 met 21% gedaald. Dit is een enorme tegenslag die past in een negatief economisch scenario dat gevolgen zal hebben voor de assetallocatie”.

Tegen deze achtergrond merkt Christopher Dembik op dat het monetaire beleid momenteel aan beide kanten van de Atlantische Oceaan te krap is, zelfs in een context waarin de groei positief blijft. “Hoge kortetermijnrentes vormen een onnodig risico voor zowel de reële economie als de financiële markten. Vooral de wereldwijde vastgoedmarkt dreigt nu te destabiliseren”.

Kansen in de VS

In het bijzonder worden de problemen belicht waarmee bepaalde Amerikaanse vastgoedgroepen te maken hebben. “Regionale banken in de VS zijn veel meer blootgesteld aan leningen voor commercieel vastgoed dan grote bankinstellingen. Volgens ons is dit geen nieuw probleem dat de Amerikaanse economie kan laten ontsporen, aangezien de Federal Reserve opnieuw actief zal zijn om paniek te voorkomen, bijvoorbeeld door de verkleining van haar balans te beperken of te stoppen”.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat de resultaten relatief positief zijn geweest, met een omzet en winst die boven de consensus lagen. “De grote groepen blijven het grootste deel van de flows aantrekken, maar dit is geen argument om weg te blijven van deze giganten. Vanuit historisch oogpunt is dit soort concentratie duidelijk niet gezond, maar dit fenomeen heeft soms de neiging om enkele jaren aan te houden. Daarom blijven we van mening dat we ze voorlopig niet links moeten laten liggen, gezien de soliditeit van de Amerikaanse economie en Amerikaanse bedrijven”.    

In het geval van China merkt hij op dat de Chinese economie nog steeds in een crisis verkeert, terwijl de waarderingen momenteel sterk lijken te zijn gedeprecieerd, met de markt in vrije val sinds augustus 2023 ondanks de talrijke maatregelen om de financiële markten te ondersteunen. “De nieuwe maatregelen die momenteel worden besproken, kunnen deze daling op korte termijn vertragen of zelfs een stabilisatie van de trend mogelijk maken, maar zolang er geen echt fiscaal stimuleringspakket is om de reële economie te ondersteunen, moeten we voorzichtig blijven over de vooruitzichten voor deze markt”.

Hoog rendement

Ten slotte benadrukt hij op Europees niveau de noodzaak om selectief te blijven op aandelen, waarbij de voorkeur uitgaat naar bepaalde veerkrachtige bedrijven, met name in de informatietechnologiesector. Hij is momenteel het meest enthousiast over high yield. “Er is geen sprake van een recessiescenario voor de Europese economie, dus we moeten vandaag interesse tonen in dit segment van de markt, ondanks de problemen die sommige vastgoedgroepen ondervinden. Zelfs in dit segment, dat ingewikkeld blijft, bleven emittenten van goede kwaliteit in 2023 toegang hebben tot de markt.

Hij wijst erop dat Europese high yield momenteel aantrekkelijke rendementen oplevert (rond 6%) tegen een economische achtergrond die waarschijnlijk niet negatief zal zijn. “Voorlopig hebben we geen stress gezien op de markt ten opzichte van de gemiddelde emittent in het high yield-segment tijdens herfinancieringen”, benadrukt Christopher Dembik, “met wanbetalingspercentages dicht bij het langetermijngemiddelde”.

Hij merkt ook op dat de vraag naar hoogrentende emissies sterk is gebleven sinds het begin van het jaar, terwijl de omvang van de markt de neiging heeft om te krimpen, een combinatie die de rendementen in dit segment waarschijnlijk onder druk zal blijven zetten. “Alternatieve financiering (private schuld) en bankintermediairs hebben de afgelopen maanden een comeback gemaakt, maar niets zegt dat deze trend op de lange termijn houdbaar is”.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint