Skip to main content

Virginie Maisonneuve, Global Head of Equity Investments bij Allianz Global Investors

De Chinese markt is nu goed geplaatst voor een herstel. De waarderingen zijn aantrekkelijk en de economische groei zal naar verwachting duurzaam rond de 4% blijven.

Virginie Maisonneuve heeft meer dan dertig jaar ervaring op de financiële markten, een carrière die haar bij fondsbeheerders als Pimco, Martin Currie, State Street en Schroders heeft gebracht. Sinds 2021 is zij Global CIO aandelen bij Allianz Global Investors. Zij was onlangs in België voor een conferentie waar zij sprak over de aantrekkelijke vooruitzichten voor beleggers die een deel van hun portefeuille willen blootstellen aan Chinese aandelen.

Politieke disruptie

“Ik begon mijn carrière in China als consultant voor het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, en ik sprak vloeiend Mandarijn toen ik in China woonde. Ik was dus al heel vroeg op de hoogte van de ontwikkelingen in dit land”, haalt Virginie Maisonneuve aan. “Na zijn toetreding tot de WTO en het inhalen van Japan tijdens de financiële crisis van 2008 bevindt China zich nu in zijn derde fase van economische ontwikkeling, waarin het de leiding zou moeten nemen op verschillende geavanceerde technologische gebieden.

Deze machtsverschuiving verstoort echter de huidige wereldorde en gaat gepaard met geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, of het nu gaat om de betrekkingen tussen China en Rusland na de oorlog in Oekraïne, of om de dreigingen die af en toe boven Taiwan hangen. “Dit zal de komende tien jaar leiden tot meer volatiliteit op de financiële markten, maar ik denk niet dat het tot een openlijk conflict zal leiden.”

Duurzame groei

Tegelijkertijd hebben de autoriteiten hun ontwikkelingsbeleid gericht op het creëren van nationale kampioenen, en proberen zij nu de vergrijzing het hoofd te bieden door te investeren in automatisering of in het aantrekken van talent uit de Chinese diaspora in westerse landen, alsmede geschoolde werknemers uit andere Aziatische landen.

“Wij denken dat China deze demografische uitdaging moet kunnen aangaan door de productiviteitswinst te versnellen, met lonen die nu zeer aantrekkelijk zijn om hoogwaardige arbeidskrachten aan te trekken. Dit vermogen om talent aan te trekken moet hen in staat stellen met de VS te concurreren en hun eigen technologie op het gebied van halfgeleiders te ontwikkelen. Het is slechts een kwestie van tijd voor ze hierin slagen.”

Voor dit jaar verwacht zij een economische groei van meer dan 5%. Op langere termijn herinnert Virginie Maisonneuve ons eraan dat de autoriteiten nu streven naar een kwalitatieve en duurzame groei en dat het dus logisch zou zijn dat de economische groei de komende jaren stabiliseert rond 4%.

Klimaatverandering

Virginie Maisonneuve wijst erop dat de COVID-crisis een plan heeft opgeleverd voor het oplossen van een globale crisis zoals de opwarming van de aarde. “Het land is ’s werelds grootste uitstoter van CO2, maar is ook een van de belangrijkste leveranciers voor de productie van fotovoltaïsche panelen en windturbines.

“Naarmate we dichter bij de temperatuurstijging van 2 graden komen, zullen we ook meer druk ondervinden om oplossingen te vinden voor dit probleem waarmee de hele mensheid nu wordt geconfronteerd. De oplossing van dit globale probleem zou China en de VS de kans kunnen geven om een akkoord te bereiken om hun problemen bij te leggen.”

5% blootstelling

“De markt bleef vorig jaar achter, met een korting die volledig los stond van de groeivooruitzichten op lange termijn. De markt is nu bijzonder goedkoop, en westerse beleggers zijn nog veel te weinig belegd in Chinese aandelen”, zegt Virginie Maisonneuve. “Voor een wereldwijde portefeuille zou het normaal zijn om ten minste 5% van de activa in deze markt te hebben.”

Op tien jaar tijd is de Chinese aandelenmarkt al de op één na grootste ter wereld (met meer dan 6000 beursgenoteerde bedrijven). Virginie Maisonneuve wijst er ook op dat Chinese aandelen nu een volwaardige activaklasse zijn, die zich vaak anticyclisch gedraagt ten opzichte van andere, met een naar verwachting sterke groei dit jaar, terwijl andere regio’s juist met een recessie kampen. “Ik blijf ervan overtuigd dat de beste manier om de Chinese markt op lange termijn te benaderen, erin bestaat zich te richten op bedrijven die in staat zijn te innoveren, of het nu gaat om technologie (software, halfgeleiderhardware), consumentenproducten of gezondheidszorg (biotech, medische robots).

KFI

Author KFI

More posts by KFI