Skip to main content

Op maandag 20 mars organiseerde United Fund for Belgium een inspirerende panel discussie waar in top sprekers uit het bedrijfs leven en de liefdadigheids sector samen kwamen om hun gedachten over inclusie, diversiteit en duurzaamheid te delen.

United Fund for Belgium heeft met genoegen geluisterd naar Ludivine Pilate, CEO Puilaetco, Frederic Pierre, Director People & Culture bij Euroclear, Jeremie Sneessens, Senior Partner & Managing Partner Belux bij McKinsey, Isabelle Petit Dufrenoy, Ethical & Sustainability Coordinator bij Galler en Joris De Ceuster, Directeur Branch Antwerpen bij vzw Duo for a JOB.

Ze bespraken met name hoe duurzame en inclusieve groei belangrijke drijfveren zijn voor veerkracht op de lange termijn.

Welke lessen kunnen we eruithalen?

De sprekersdeeldenhun best practices in de ESG-transformatie, maar noemden ook de uitdagingen waarmee hun organisaties worden geconfronteerd. Zegeloven dat er geen ecologische rechtvaardigheid is zonder sociale rechtvaardigheid. Het implementeren van maatregelenzoalsgelijkearbeids voor waarden voor vrouwelijke en mannelijke werknemers, het uitbannen van kinderarbeid of het aannemen van genderneutrale banen zijn de basis.

Alle sprekers benadrukten dat ESG nu een onder deel moet zijn van het DNA van organisaties, een mindset moetworden die geintegreerdis in de strategie en door elkemedewerker in de organisatie wordtervaren. De drie ESG-doelstellingen moeten als één geheel worden behandeld, zonder op één aspect te focussen. Het betekent ook dat er geenafweging is tussen duurzaamheid, inclusie en groei. Ze zijnafhankelijk van elkaar en met elkaar verbonden.

Het panel benadrukte ook hoe belangrijk het is dat leiders, gemeenschappen en collega’s een eerlijke en gastvrije omgeving voor iedereen cultiveren. Om dit te doen, is het essentieel om capaciteiten op te bouwen en gedrag te veranderen. Door mensen in hun kracht te zetten en inclusief gedrag aan te leren, wordt de mentaliteitsverandering gegarandeerd.

United Fund for Belgium: een gids voor inclusie

Hoewel bedrijven er alles voordoen om hun transitie te versnellen, kan externe hulp nuttig zijn om nieuwe ideeën op te doen. Wanneer we het hebben over sociale impact &inclusie, mag men het belang van lange termijn partners niet onderschatten. Bedrijven zoals Euroclear waarderen partnerships zoals deze met United Fund for Belgium, die dankzij een betrouwbarebegeleidingnaar geselecteerde en gecontroleerde non-profit organisaties, bewijzen dat men een concrete impact kanhebben op individuen.

Diversiteit & gelijkheidbetekenen over het algemeen het opzetten van complexe organisatie veranderingen, wat niet van de ene op de andere dag kan gebeuren. Een consistente gezamenlijke inspanning kan echterleiden tot een snellere en krachtige reverandering in onze gemeenschappen en bedrijven.

KFI

Author KFI

More posts by KFI