Skip to main content

Door David Page, Head of Macro Research en Chris Iggo, CIO, Core Investments

In 2024 zullen beleggers waarschijnlijk met twee vragen worden geconfronteerd: zullen obligaties hun neerwaartse spiraal kunnen doorbreken en zullen aandelen hun momentum kunnen vasthouden? Op beide vragen kunnen we waarschijnlijk ja antwoorden. De kans dat obligaties beter zullen presteren dan aandelen is echter groter dan in de afgelopen jaren

Ondanks de vele uitdagingen voor beleggers zijn er genoeg redenen om optimistisch te zijn. Hoewel de obligatierendementen in 2023 verre van geweldig waren, stegen de rendementen naar niveaus die in jaren niet meer zijn gezien, wat wijst op een sterk totaalrendement in de toekomst. Ook bedrijfsobligaties zouden moeten profiteren van de gunstigere rentevooruitzichten, waarbij Investment Grade obligaties momenteel bijzonder aantrekkelijke rendementen bieden van tussen de 4% in euro’s en 6% in dollars. [i]

Hoe zit het met aandelen?

Een voortzetting van de stijgende trend op de aandelenmarkten kan niet worden uitgesloten. Als de rentevoeten en rendementen dalen (en de groei aanhoudt), zouden beleggers het positieve momentum in aandelen dat in 2023 de overhand had, kunnen voortzetten. De vertragende bbp-groei en de dalende inflatie vergroten echter het risico op teleurstellende bedrijfswinsten, wat een domper kan zetten op de aandelenkoersen, vooral in de VS waar de waarderingen hoog zijn.

De versoepeling van de financiële voorwaarden gekoppeld aan een lichte daling van de rente en obligatierente, samen met een aanhoudend positieve reële groei, zou het vertrouwen in aandelen kunnen handhaven. In combinatie met de huidige hype rond artificiële intelligentie en haar vermogen om groei te stimuleren, kunnen bepaalde marktsegmenten een sterke winstgroei en een solide rendement voor beleggers blijven opleveren. De macro-economische context belemmert echter de groei van de bedrijfswinsten in grote delen van de aandelenmarkt.

Portfolio en barbellstrategie

Ondanks de teleurstellende prestaties van obligaties in 2023, zou een portefeuille bestaande uit obligaties met een korte looptijd en technologieaandelen met een lange duration zeer goed hebben gepresteerd. In afwachting van een koerswijziging van de Federal Reserve zou een dergelijke ‘Barbell’-strategie kunnen worden voortgezet.

Het basisscenario is een bescheiden beleggingsresultaat op basis van bescheiden nominale groeivooruitzichten. Obligaties kunnen de voorkeur genieten omdat er in dit segment een risicopremie is ontstaan, terwijl deze in aandelen is uitgehold.

De impliciete volatiliteit van de rente ten opzichte van aandelen is ook een indicator ten gunste van obligaties. Nu de rentetarieven afvlakken en de inflatie daalt, zou de onzekerheid rond de rentetarieven moeten afnemen en over het algemeen wordt verwacht dat de rendementen zullen dalen.

Disclaimer: Deze promotionele communicatie vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot transacties in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), noch een aanbod om beleggingen, producten of diensten te kopen of verkopen door AXA Investment Managers of haar gelieerde ondernemingen. Het mag niet worden opgevat als een uitnodiging of advies om te beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

Door de vereenvoudiging kan deze mededeling onvolledig zijn en kunnen de meningen, schattingen en scenario’s die erin worden gepresenteerd subjectief zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kan geen garantie worden gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van de gepresenteerde scenario’s. De gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in deze mededeling worden verstrekt op basis van onze kennis op de datum waarop deze mededeling is opgesteld. Dit document bevat niet de informatie die nodig is om een beleggingsbeslissing te nemen.

Niets uit deze mededeling mag worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen.

Deze mededeling wordt verspreid door AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex. Vermogensbeheerder met AMF-vergunning nr. GP 92-08 van 7 april 1992. S.A. met een kapitaal van 1.384.380 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Gedistribueerd in België en Luxemburg door AXA IM Benelux, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op de Place du Trône, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het Handelsregister van Brussel onder nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Alle rechten voorbehouden.


[1] in US dollar – ICE/Bank of America indices, 22 november 2023

David Page, Chris Iggo

Author David Page, Chris Iggo

More posts by David Page, Chris Iggo