Skip to main content

Wat betekent MiCA voor de wereldwijde crypto-industrie?

Richard Teng, Regionaal Hoofd Europa en MENA, Binance

De stemming van deze week in de EU om de Markets in Crypto-assets (MiCA) verordening in te voeren, was een mijlpaal in de ontwikkeling van de opkomende crypto- en Web3-industrie. Het regelgevingslandschap is vooruitgegaan en dat is goed nieuws voor de sector en gebruikers. De MiCA brengt duidelijkheid in de regelgeving voor een van de grootste markten ter wereld en maakt de EU voor Web3-bedrijven een aantrekkelijke plaats om te innoveren.

Sommige regelgevers hebben geprobeerd de bestaande financiële regels op crypto toe te passen. De MiCA voorziet in een op maat gemaakt regelgevingskader voor cryptoactiva. Met andere woorden, cryptoactiva worden erkend als een nieuwe activaklasse. Dit is de juiste aanpak om beleidsdoelstellingen te bereiken, zoals het beschermen van de consument en het waarborgen van een efficiënte en eerlijke marktwerking. Tegelijkertijd worden de voordelen van de innovatie van blockchain benut. Voordelen zoals betere financiële toegang voor iedereen, snellere en goedkopere betalingen en het scheppen van werkgelegenheid.

MiCA beschermt ook decentralisatie, met alle toekomstige mogelijkheden die dat met zich mee zou kunnen brengen. De discussie over hoe Decentralised Finance (DeFi) en non-fungible tokens (NFT’s) moeten worden gereguleerd, is terecht voor een later stadium bewaard.

Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) krijgen 18 maanden de tijd om zich aan de nieuwe regeling aan te passen, een vergunning te verkrijgen en aan de vereisten van de MiCA te voldoen. Op dat moment krijgen zij een paspoort om in de hele EU actief te mogen zijn. Dit houdt in dat gelicentieerde CASP’s aan gebruikers in alle EU-lidstaten diensten kunnen verlenen. Hierdoor wordt in hoge mate de naleving voor Web3-bedrijven vereenvoudigd. Zij kunnen nu op één enkel wetboek vertrouwen, in plaats van op de dure gefragmenteerde aanpak van het toezicht zoals die vandaag de dag wordt gebruikt.

Bedrijven als Binance vragen al lang om duidelijkheid over de regelgeving. Zelfs wanneer er meningsverschillen over de details zouden bestaan, is het feit dat er een kader is vastgesteld dat naadloze toegang tot een van ’s werelds grootste markten mogelijk maakt, een enorme kans. Duidelijke regelgeving schept ook een gelijk speelveld voor marktdeelnemers en stelt ons in staat met zekerheid te innoveren.

Het voordeel voor de EU en haar lidstaten is om verschillende redenen aantrekkelijk. De Web2-industrie en andere grote techbedrijven kwamen samen rondom Silicon Valley. Hoewel er in verschillende Europese steden hubs opdoken, kon niemand de dominantie van Silicon Valley als ’s werelds belangrijkste technologiecentrum betwisten. Met de opkomst van crypto en Web3 ligt er een enorme kans voor Europa om de volgende golf van technologische vernieuwers aan te trekken.

Duidelijke regelgeving stimuleert op alle markten innovatie en concurrentievermogen en zorgt voor het soort zekerheid en geruststelling dat zowel investeerders als bedrijven nodig hebben. Met MiCA is Europa klaar om Web3-ondernemers uit de hele wereld aan te trekken. Met de politieke wil en de juiste investeringen zou Europa het epicentrum van de industrie kunnen worden.

Terwijl we over de hele wereld een uiteenlopende aanpak van regelgeving hebben gezien, neemt de EU een toonaangevende positie in. Beleidsmakers en de sector moeten deze doelstelling het komende jaar zeker in de gaten houden.

Het venijn zit hem, zoals gewoonlijk, in de details: na de MiCA verordening zullen nu gedetailleerde regels worden opgesteld, die binnen een snelgroeiende sector met betrekking tot de uitvoering voor meer duidelijkheid zullen zorgen. Om de doelstellingen en de gewenste regelgevingsresultaten voor zowel de EU als de sector te bereiken, is het van vitaal belang dat dit goed wordt aangepakt.

KFI

Author KFI

More posts by KFI