Skip to main content

Door Frédéric Lejoint.

Van alle fondsen in het Polaris-gamma die worden aangeboden door de Frans-Duitse vermogensbeheerder ODDO-BHF Asset Management, is ODDO BHF Polaris Flexible het kleinste (600 miljoen euro beheerd vermogen) en het meest flexibele (25-100% in aandelen, 0-100% in obligaties). De beheerders hebben ook de mogelijkheid om posities in te nemen op de geldmarkten of in derivaten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te optimaliseren.

Het fonds heeft de afgelopen vijf jaar een rendement van meer dan 5% op jaarbasis opgetekend, met een zeer beheerste volatiliteit, waardoor het over drie, vijf en tien jaar een viersterrenrating van Morningstar heeft gekregen. Onlangs hadden we de gelegenheid om Patrick Suck, de lead manager van het fonds, te ontmoeten tijdens zijn bezoek aan Brussel.

Positief

“Voor het lopende jaar zijn we voorzichtig optimistisch over het macro-economische scenario na twee jaar die gekenmerkt werden door een vertraging van de activiteit die gepaard ging met stijgende inflatie en rentetarieven, en door negatieve herzieningen van de winstverwachtingen”. In plaats daarvan voorspelt hij een zachte landing voor de ontwikkelde economieën, met twee of drie renteverlagingen door de centrale banken.

Patrick Suck wijst er echter op dat bij het beheer van zijn fonds het economische klimaat uiteindelijk weinig invloed heeft, omdat zijn aandelenselectie gericht is op kwaliteitsbedrijven die blootstaan aan structurele langetermijntrends. “Met kwaliteit bedoelen we bedrijven met een hoog rendement op eigen vermogen, groeiende winsten, solide balansen en sterke concurrentievoordelen”.

Trends

En met structurele langetermijntrend richt hij zich op bedrijven met blootstelling aan trends zoals gezondheidszorg zonder blootstelling aan de risico’s van klinische tests (zoals Danaher, Thermo Fisher of ICON) of consumentengoederen (met name luxegoederen met LVMH). “Maar het belangrijkste in de portefeuille is zeker de blootstelling aan de digitalisering van onze samenleving.

Hoewel hij niet direct in NVidia belegt, zijn verschillende bedrijven in zijn portefeuille direct of indirect betrokken bij het thema atificiële intelligentie, waaronder Broadcom (de op één na grootste speler op het gebied van chips voor AI), Synopsys (dat NVidia voorziet van de software om hun processors te ontwikkelen) en TSMC (dat de fabrieken bouwt waar de chips van NVidia worden geproduceerd).

Defensief

ODDO BHF Polaris Flexible is de afgelopen twee jaar defensiever beheerd dan in het voorgaande decennium, waarbij de nettoblootstelling aan aandelenmarkten is gedaald van 55% tot 60% in het verleden tot 35% in 2023. „De waarderingen waren sterk opgelopen in 2021 en 2022, en de problemen die Amerikaanse regionale banken ondervonden hadden ons voorzichtiger gemaakt.

Vanaf het najaar van 2023 is de nettoblootstelling aan aandelen geleidelijk verhoogd tot meer dan 60%, met name na de verkoop van afdekkingsinstrumenten, met een gelijkmatige verdeling tussen Europese en Amerikaanse aandelen, met een beperkte blootstelling aan opkomende markten. “Na de marktcorrectie werden de waarderingen van sommige kwaliteitsbedrijven die we appreciëren op de zeer lange termijn opnieuw zeer aantrekkelijk.”

Europese aandelen

“We zijn overwogen in Europese aandelen ten opzichte van een wereldwijde index, vooral omdat Europese bedrijven soms aantrekkelijker gewaardeerd zijn bij gelijkwaardige kwaliteit dan Amerikaanse aandelen. Als je kijkt naar waar de bedrijven in onze portefeuille hun omzet en winst genereren, zul je zien dat de portefeuille veel meer blootgesteld is aan Azië en de Verenigde Staten.

Hij wijst er ook op dat hij zijn blootstelling aan een aantal small- en mid-caps de afgelopen maanden heeft vergroot, met posities in de Franse engineeringgroep Alten en de Nederlandse chemiedistributeur IMCD. “Dit segment is hard getroffen door macro-economische trends en ziet er nu bijzonder aantrekkelijk uit in vergelijking met large caps, vooral in Europa”. Ze vertegenwoordigen momenteel minder dan 10% van de activa van het fonds, maar dit percentage zal de komende maanden stijgen.

Hedging

Patrick Suck wijst er ook op dat hij voornamelijk hedges gebruikt zodat hij de blootstelling van zijn fonds tactisch kan aanpassen zonder posities in bedrijven van hoge kwaliteit te hoeven verkopen, waardoor de transactiekosten beperkt blijven. “We roteren onze portefeuille meestal niet te veel en we blijven liever rustig als we geen beleggingskansen vinden. Op dit moment dekken we onze posities voor het eerst sinds 2021 niet af, omdat we relatief veel vertrouwen hebben in de richting van de markten in de komende maanden.

Patrick Suck wijst er daarentegen op dat hij het bedrag dat belegd is in vastrentende producten geleidelijk heeft verhoogd, terwijl hij de looptijd van de portefeuille heeft verlengd om volledig te kunnen profiteren van de dalende trend van de rentevoeten die eraan zit te komen. “We zijn voornamelijk blootgesteld aan bedrijfsobligaties (tussen 80 en 90%), waar het mogelijk is om een aantrekkelijker rendement te behalen, rekening houdend met het feit dat sommige bedrijven soms in betere financiële gezondheid verkeren dan bepaalde overheden”.

En binnen deze obligatieportefeuille kan het fonds dankzij zijn flexibele strategie 20-25% risicovollere obligaties aanhouden, zoals opkomende schuld, achtergestelde bankschulden of hoogrentende emissies. “Deze drie activacategorieën vertegenwoordigen momenteel tussen 6% en 8% van onze obligatieportefeuille.”

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint