Skip to main content

Shortselling is speculeren op de daling van een aandeel door de aandelen te verkopen zonder ze te bezitten, in de hoop ze terug te kopen wanneer de prijs daalt. De winst komt van het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Deze posities worden meestal voor zeer korte perioden ingenomen. Deze operatie staat ook bekend als shortselling of short gaan op een aandeel.

Hoe kun je een aandeel verkopen als je het niet bezit?

In dit geval leent de verkoper de effecten van een houder (bijvoorbeeld een fonds) om ze tegen een bepaalde prijs te verkopen. Hij hoopt dat de prijs van deze aandelen dan zal dalen. Het kan ze dan terugkopen tegen een lagere prijs en ze teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar. De houder van de effecten heeft ze uitgeleend in ruil voor een vergoeding (een huur). De houder van de effecten zal ook een onderpand eisen voor de lening in de vorm van een verpanding van effecten van goede kwaliteit.

Deze praktijken krijgen vaak kritiek. Fondsen worden beschuldigd van het uitlenen van hun effecten aan spelers die deze effecten naar beneden duwen. Sommigen vrezen dat deze praktijken de financiële markten zullen verzwakken. Het is waar dat deze transacties grotere risico’s en kosten met zich meebrengen dan traditionele aan- en verkopen van effecten. Anderen daarentegen stellen dat shorttransacties helpen om bepaalde risico’s te beheersen en marktefficiëntie bevorderen.

Goede praktijken?

Zijn shortverkopen verwerpelijk of ethisch verantwoord?

Schroders kijkt in een onderzoek naar de maatschappelijk verantwoorde impact van short selling en hekelt enkele uitdagingen. “ Short selling schaadt de gezondheid van een bedrijf niet direct, net zoals het kopen van aandelen in een bedrijf de fundamentals van dat bedrijf niet verbetert. De vraag is dus niet zozeer of short selling ethisch is, maar eerder hoe beleggers short selling toepassen,” legt Duncan Lamont van Schroders uit.

Daarom moeten we het gedrag van verkopers analyseren. Duncan Lamont maakt onderscheid tussen verschillende soorten short sellers:

  • De stockpicker die overgewaardeerde aandelen heeft gespot en zich positioneert om beter te profiteren van de toekomstige daling. De markten worden er dus efficiënter door.
  • De activistische verkoper die de aandelenprijs zal doen dalen. Hij wil in het nieuws komen en komt met argumenten waarom een bedrijf overgewaardeerd is. Deze aanpak heeft een positieve kant omdat het management van het bedrijf gedwongen wordt om bepaalde zwakke punten in de organisatie te corrigeren “. Het zijn deze verkopers die short selling een slechte naam geven, omdat ze soms valse geruchten verspreiden en gezonde bedrijven in gevaar kunnen brengen.
  • De risicomanager die zijn portefeuille wil beschermen tegen een mogelijke prijsdaling. Een belegger kan een aandeel kopen waarover hij een positieve mening heeft en tegelijkertijd een shortpositie innemen met een termijncontract op de beursindex. Dit proces stelt hem in staat om een daling van de aandelenprijs te compenseren in geval van een daling van de markt als geheel, en dus van het aandeel zelf “. In dit geval is de shorttransactie een beschermend instrument dat geen invloed heeft op het onderliggende bedrijf.
  • Het algoritme dat gebruik maakt van markttrends. “Hij neemt een long positie in als de markten stijgen en een short positie als ze dalen. Deze strategieën worden vaak systematisch toegepast op basis van algoritmen. Door hun emotionele afstand kunnen ze niet worden beschuldigd van pogingen om een prijsverlaging teweeg te brengen. Hun beleggingsstrategie is gebaseerd op hoogvliegende wiskunde “.

Kortom, short selling is een vrij complexe techniek die is voorbehouden aan professionals. Fondsen en BEVEK’s, en meer bepaald ETF’s, lenen vaak effecten uit en doen zo aan shorttransacties. Short selling is op zich niet laakbaar, maar het is de manier waarop het wordt toegepast die al dan niet laakbaar is.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L