Skip to main content

Zoals de naam doet vermoeden, is een bevek opgericht als een vennootschap die losstaat van de financiële tussenpersoon die haar promoot. De fondsen die aan de bevek zijn toevertrouwd, worden daarom beheerd door een onafhankelijke onderneming. Er zijn een aantal spelers bij betrokken. Elke bevek heeft een promotor die de oprichter van de bevek is. Dit is meestal een financiële organisatie. De bevek heeft ook een beheerder die de boekhouding van het fonds verzorgt. De beheerder is de persoon die de beleggingsbeslissingen neemt. Elke bevek wordt gedistribueerd door een distributeur, vaak de promotor van de bevek.

Bewaarbank

Elk fonds moet ook een bewaarbank hebben. De bewaarbank vervult een aantal rollen: ze bewaart de effecten, vereffent de posities en voert leveringen van effecten uit voor rekening van de bevek. Ze controleert de uitgevoerde verrichtingen en ziet erop toe dat ze in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid van de bevek zoals beschreven in het uitgifteprospectus. De bewaarbank meet en analyseert de prestaties van het fonds. Ze waardeert activa, int dividenden en handelt effectenverrichtingen af (zoals aandelensplitsingen of fusies).

De bewaarbank is dus niet simpelweg een uitvoerder. Ze heeft een toezichthoudende rol. Ze moet ervoor zorgen dat de netto-inventariswaarde in overeenstemming is met de wet en het prospectus. Ze zorgt er ook voor dat het geld dat in het fonds wordt geïnvesteerd volledig wordt gebruikt voor de beoogde belegging, in lijn met de missie van het fonds.

Soms verwarring

Soms is er sprake van rolverwarring. De promotor is vaak de distributeur en fungeert ook als bewaarbank. Ze draagt dus verschillende petjes. In de Verenigde Staten zijn promotors voornamelijk onafhankelijk van bankstructuren. Bij beleggingsfondsen is elke speler gedefinieerd en is de bewaarbank de bewaarder van de fondsen.

De Belgische wetgever legt minimumregels voor portefeuillediversificatie op voor beveks. In België is de FSMA de beveks op de voet, die zeer strikte regels moeten naleven zoals de publicatie van een uitgifteprospectus en de publicatie van inventariswaarden. Een buitenlandse bevek mag in België worden verkocht als hij de goedkeuring van de FSMA heeft gekregen en als hij zijn uitgifteprospectus in België publiceert.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L