Skip to main content

Coline PAVOT, Head of ESG Research bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Enkele weken geleden verklaarde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) officieel dat 2023 veruit het warmste jaar ooit was. De omvang van de verandering lijkt de 2°C-grens waarnaar het Akkoord van Parijs streeft, ruim te overschrijden. We kunnen ons niet langer beperken tot het nemen van verzachtende maatregelen. Het is tijd om ons aan te passen en de uitdagingen zijn immens. We moeten de realiteit van de klimaatverandering en de onvermijdelijke gevolgen ervan aanvaarden en ons er actief op voorbereiden. Aanpassing is een zaak van iedereen, dus laten we aan de slag gaan!

REGIO’S AANPASSEN

Aanpassing verwijst naar “het proces van aanpassing aan het huidige of voorspelde klimaat en de gevolgen ervan om schade te beperken of potentiële kansen te benutten”. Het doel is om de gevolgen van klimaatverandering op menselijke samenlevingen te beperken. De storm Poly met windstoten van bijna 150 km/u in Nederland in juli 2023 – de hevigste ooit in die tijd van het jaar – en de tornado die de provincie Antwerpen in België trof in januari 2024 illustreren de dringende noodzaak voor regio’s om zich aan te passen aan extreme gebeurtenissen, waarvan de frequentie en intensiteit in de loop van de eeuw zullen toenemen. Nederland heeft Maeslant ontwikkeld, een stormvloedkering. De stalen constructie is geïnstalleerd in de haven van Rotterdam en sluit wanneer het water stijgt om de haven en zijn inwoners te beschermen.

BEDRIJVEN AANPASSEN

Regio’s lopen steeds meer gevaar maar dat is niet anders voor bedrijven. De huidige malaise in de landbouw, bijvoorbeeld, illustreert de vele uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd en die de transitie onvermijdelijk maken. De daling van de landbouwproductie, die nauw samenhangt met de impact van de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit, tast het inkomen van de boeren aan. De stijgende cacaoprijzen in de aanloop naar Pasen zijn een goede illustratie van de tastbare gevolgen van deze klimaatverschijnselen. Het versterken van de veerkracht van boerderijen om zich aan te passen aan de nieuwe milieusituatie lijkt een noodzakelijke stap. Samenwerking tussen de spelers in de keten is cruciaal om de hele agrovoedingssector aan te passen en de bevoorradingsketens veiliger te maken. Ook hier is waarschijnlijk een sleutelrol weggelegd voor een systeem van regelgevende stimulansen dat is afgestemd op de realiteit ter plaatse.

FINANCIERING VAN DE AANPASSING

Dan blijft er nog de netelige kwestie van de financiering, die massaal zal moeten worden opgetrokken. Om kapitaal aan te trekken, wijdt de Europese taxonomie er één van zijn hoofdrubrieken aan. Er worden twee soorten bedrijven onderscheiden: aangepaste bedrijven die systemen inzetten om hun processen aan te passen en faciliterende bedrijven die kant-en-klare aanpassingsoplossingen bieden aan andere spelers. Als verantwoordelijke beleggers zijn we overtuigd van onze rol in de financiering van de aanpassing. Het analyseren van de blootstelling van onze beleggingen aan fysieke risico’s en transitierisico’s is een eerste stap, die gepaard moet gaan met een diepgaande kwalitatieve analyse van de transitieplannen.

Bij LFDE wordt de transitiedynamiek van bedrijven beoordeeld met behulp van onze eigen Climate and Biodiversity Maturity-methodologie. Deze omvat ook een juiste analyse van een rechtvaardige transitie, die immers de sleutel tot succes is, waaraan de woede van de boeren ons herinnert. We hopen dat dit onderwerp – dat onder impuls van verscheidene regelgevingen steeds meer de drijvende kracht wordt achter de duurzame financiële gemeenschap – zal leiden tot massale en rigoureuze financiering en inzet om de samenleving als geheel te ondersteunen in zijn uitdaging om zich aan te passen.

LFI

Author LFI

More posts by LFI