Skip to main content

Virginie Maisonneuve, Global Head of Equity Investments bij Allianz Global Investors

China is nu een nieuwe transformatiefase ingegaan, waarin economische welvaart en soft power worden gecombineerd. Beleggers moeten zich richten op de strategische prioriteiten van het land om kansen voor de lange termijn te identificeren.

​De heropening van China en de vooruitzichten op een economische opleving wekken opnieuw de belangstelling van beleggers. Als ’s werelds tweede grootste aandelenmarkt na de VS is China’s universum van meer dan 6.000 beursgenoteerde aandelen veel breder en dieper dan beleggers beseffen, en sterk gediversifieerd per sector. Chinese aandelen zijn een activaklasse op zich, die ook binnen een wereldwijde portefeuille diversifieerbaar is omdat hun historische correlatie met internationale aandelen laag is. Om in deze activaklasse te beleggen, en vanuit een langetermijnperspectief vanwege de volatiliteit, is inzicht in de bredere context – met inbegrip van de factoren die de binnenlandse politiek bepalen, binnen een complexe, gelaagde politieke organisatie – voor China van cruciaal belang, misschien wel meer dan voor enig ander land. Dankzij dit inzicht kunnen beleggers weten waar en hoe de strategische prioriteiten van het land in kansen zullen resulteren.
​​
​Na twee belangrijke fasen van transformatie, namelijk de toetreding tot de WTO en de opkomst van China als ’s werelds tweede economie, vóór Japan, bevindt China zich in de derde fase, waarin het ernaar streeft zijn economische welvaart te handhaven en tegelijkertijd zijn “soft power” te ontwikkelen. Van nu af aan wil China invloed uitoefenen op het wereldtoneel, zijn interne sociale problemen oplossen en het technologisch leiderschap in de wereld overnemen. In dit verband kan de geopolitieke en commerciële confrontatie met de VS worden omschreven als een “Darwinistische” race om digitaal leiderschap, waarbij de combinatie van enorme hoeveelheden beschikbare gegevens en kunstmatige intelligentie nieuwe machtsbronnen zal creëren. In het besef dat controle over gegevens synoniem is met almacht, zal China een National Data Office oprichten om de digitale economie te beheren en te bevorderen, en tegelijkertijd de infrastructuur creëren die nodig is voor de ontwikkeling ervan. Bovendien is China geleidelijk overgestapt van goedkope productie naar hightechsectoren die essentieel zijn voor zijn groei, voor het succes van het concept “gemeenschappelijke welvaart” en voor zijn streven naar zelfvoorziening en nationale veiligheid. China zal dus waarschijnlijk doorgaan op zijn eigen hybride ontwikkelingspad, dat erop gericht is het land zelfvoorzienend te maken en het tegelijkertijd tot een van de allereerste leiders op het gebied van hightech te maken.
​​
​Beleggers moeten daarom verder denken dan de verbeterde vooruitzichten op korte termijn, die worden gestimuleerd door de versoepeling van het nulcovibeleid en de maatregelen om de financieringsproblemen in de vastgoedsector te verlichten. De modernisering van de verwerkende industrie met een toenemend gebruik van robotica, de race om technologisch leiderschap en het streven naar zelfvoorziening bieden veel kansen voor actieve langetermijnbeleggers. Deze strategische prioriteiten zouden ten goede kunnen komen aan sectoren als software, gezondheidszorg en halfgeleiders. De Chinese koolstofemissiedoelstellingen zouden ook ten goede moeten komen aan bedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie en de toeleveringsketen voor elektrische voertuigen. ​
​​
​De risico’s moeten echter in het oog worden gehouden. Geopolitieke spanningen en de race om het mondiale technologieleiderschap tussen China en de VS zullen een bron van volatiliteit blijven, maar niet alleen voor de Chinese aandelenmarkt. Op middellange termijn kan ook de kwestie van de opvolging van president Xi Jinping, en dus de uitdaging om het politieke systeem van China op een stabiele manier om te vormen, onzekerheid voor beleggers en dus volatiliteit veroorzaken.
​Om te profiteren van het stijgingspotentieel van de tweede grootste aandelenmarkt ter wereld, biedt Allianz sinds eind 2017 de Allianz All China Equity-strategie aan. Deze strategie, met een in 2019 gelanceerd euro-gedekt deel, biedt wereldwijde toegang tot de Chinese aandelenmarkten, d.w.z. “onshore” (A-aandelen) en “offshore” (H-aandelen en ADR’s), waarbij de nadruk vooral ligt op de beurzen van Shanghai, Shenzhen en Hongkong en in de VS genoteerde ADR’s. Het beleggingsuniversum is enorm en omvat meer dan 6.000 bedrijven met een marktkapitalisatie van ongeveer 16 biljoen dollar, bijna tweemaal die van de eurozone. Dit diepe, dynamische en diverse universum blijft zich uitbreiden naarmate Chinese bedrijven de kapitaalmarkten aanboren om hun toekomstige groei te financieren. Onshore en offshore aandelenmarkten hebben complementaire profielen om deel te nemen aan de evolutie van de Chinese groei en de structurele trends van de op één na grootste economie ter wereld op te vangen. Beleggen in één portefeuille die het hele Chinese aandelenuniversum bestrijkt, is een efficiëntere en meer gediversifieerde aanpak dan afzonderlijke allocaties aan A- en H-aandelen. ​
​​
​Allianz Global Investors beschikt over 30 jaar historische expertise in Chinese aandelen. De expertise in A-aandelen is sinds 2005 bewezen.

KFI

Author KFI

More posts by KFI