Skip to main content

De in 2016 opgerichte Belgische fintech mozzeno services staat klaar om op verschillende marktsegmenten dankzij open banking een groeispurt neer te zetten. En om dit kracht bij te zetten, doopt de groep zich om in Fintensy. De nieuwe naam zal volgens Xavier Laoureux de nieuwe dynamiek in de verf zetten. We spraken met de medeoprichter van de groep om onder meer de groeipolen en het marktpotentieel te bekijken. 

Xavier Laoureux – CEO Fintensy

De keuze om van naam te veranderen komt niet zomaar willekeurig aanwaaien. Het is een conclusie van een heel proces dat het bedrijf heeft doorlopen. Mozzeno services is in 2016 gestart en ontwikkelde in eerste instantie een softwareoplossing om digitale leningen mogelijk te maken en in 2017 ging zijn platform voor collaboratieve leningen, mozzeno van start. Op het platform kunt u als particulier een krediet aangaan waarbij het geld van andere particulieren komt. Daarnaast startte de groep ook met ‘lending-as-a-service’ waarbij ze haar platform laat gebruiken door andere spelers die een kredietactiviteit aan hun klanten willen voorstellen zonder de activiteit op operationeel niveau zelf te moeten voeren.  

Maar in januari 2018 gebeurt er iets waar het bedrijf vandaag volop de vruchten wil gaan plukken: de Europese richtlijn (PSD2) die betaaldiensten in de EU reguleert, treedt in werking. Hierdoor worden banken verplicht via API’s toegang te geven tot banktransacties van hun klanten, zodoende meer concurrentie mogelijk te maken. Dit maakte het mogelijk voor Third-Party Providers (TPP’s) met toestemming van de klant om betalings- en financiële diensten aan te bieden. Voor de invoer van PSD2 waren financiële gegevens alleen beschikbaar voor de bank zelf. De poort van open banking is met andere woorden opengegaan en in 2020 is mozzeno services begonnen met de ontwikkeling van diensten op dit vlak. 

En volgens Xavier Laoureux staan we nu pas aan het begin van een belangrijke golf van nieuwe diensten rond open banking. ‘We zijn op deze nichemarkt gesprongen terwijl de grotere spelers dat niet deden waardoor deze laatste vandaag nog niet klaar zijn.’ Dat is volgens hem ook te begrijpen. ‘De grote banken hebben rechtstreeks toegang tot de transacties van hun eigen klanten. Ze zijn meestal de eerste bank van hun klanten en dat is vaak genoeg. Bij mozzeno werken we daarentegen bijna altijd met nieuwe klanten. Aangezien we geen bank zijn, hebben we geen toegang tot hun banktransacties en hebben een oplossing moeten ontwikkelen.’  

‘En onze nieuwe naam moet in deze context van groeiende opportuniteiten rond open banking worden gezien’, geeft Laoureux aan. ‘Wat in de naam Fintensy kan worden teruggevonden, is dat we de fintech-industrie intensiever gaan bespelen met open banking. We zullen met andere woorden fintech spelers helpen om de digitalisering van hun financiële activiteiten te versnellen. Wat mooi meegenomen is dat het korte en duidelijke naam is waarmee we onze innovatie en flexibiliteit in de verf kunnen zetten en een commercieel sterk webadres kunnen uitbouwen.’  

En voor Laoureux brengt digitalisering heel veel automatisering van administratieve taken met zich mee. ‘Vandaag is het zelfs mogelijk om een instant krediet te verkrijgen. De identificatie van de persoon in kwestie gebeurt via itsme, daarna kunnen via een open banking verbinding de inkomsten en uitgaven worden bekeken, en zodoende de kredietwaardigheid worden geëvalueerd, daarna wordt een verbinding gemaakt met de Nationale Bank om een kredietcheck te doen en al na enkele seconden is er een kredietbeslissing. Vandaag is dat Concreet laten we al onze analyses focussen op wat relevant is om de kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf te gaan bepalen en het beslissingstraject te versnellen.’ Hij voegt er wel meteen aan toe dat het technisch gezien mogelijk is maar vandaag nog niet is toegestaan om een instant krediet toe te kennen. ‘De regelgeving vereist dat we de lener vragen om verschillende gegevens in te vullen of te valideren, zelfs als we er elders toegang toe hebben.’  

En de medeoprichter van de groep vreest niet meteen een sterke concurrentie rond open banking. ‘Door de activiteit van Mozzeno hebben we veel data kunnen verzamelen en sinds 2020 veel ervaring kunnen opdoen om tot een evaluatiesysteem en -model te komen waar we trouwens verder aan sleutelen. De uitdaging voor de andere spelers zal zijn om onze ervaring van 3 jaar in te lopen.’ En Laoureux steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken want hij wil marktleider worden in deze nichemarkt. 

En voor Xavier Laoureux heeft het in 2023 door mozzeno services gelanceerde MyTrusty veel mogelijk gemaakt. ‘Het is een open banking motor die het dankzij de verschillende software-elementen mogelijk maakt om de banktransacties te lezen, te analyseren en te classificeren en op basis daarvan de kredietwaardigheid van de persoon automatisch te gaan bepalen.’ Dit maakt een snelle controle van het beschikbare budget van de klant en een beoordeling van de financële gezondheid mogelijk en dat is handig voor onder andere leasingmaatschappijen, dienstverleners en e-commercebedrijven. Om de proef op de som te nemen, kan men via de MyTrusty-tool op de site de eigen kredietwaardigheid laten checken.  

En de ontwikkeling van MyTrusty heeft de reikwijdte van het bedrijf uitgebreid tot meer dan alleen kredietverstrekking waardoor zoals eerder aangegeven zich een naamswijziging opdrong. Zo willen we via leningen op afbetaling de digitalisering van krediet ook beschikbaar maken op e-commerce websites en naast gewone betalingen zoals bancontact ook kredieten als optie toevoegen: credit as a payment. We betalen niet de kredietnemer maar rechtstreeks de website, die kan ook beslissen om de kost van de lening voor zijn rekening te nemen. Dan is het eigenlijk een gratis krediet voor de klant.’ Hij voegt eraan toe dat het gebruik van de tool het risico op wanbetaling en fraude vermindert. ‘Via open banking kunnen we bekijken of de betalingen en de gelden effectief op de rekening zijn. Vandaag is er veel fraude met valse loonfiches, bankuitreksels of zelfs een fictieve werkgever. We moeten dus zeer voorzichtig zijn.’  

Hoe ziet de nabije toekomst er van Fintensy eruit? ‘Eerst en vooral de sterke groei van Mozzeno voortzetten op vlak van kredietvolume en misschien ook actief worden in het buitenland.’ Xavier Laoureux wijst er wel op dat het economische sentiment hoe dan ook een rol zal spelen. ‘Als er vertrouwen en stabiliteit zijn dan zal kredietverlening ondersteund worden. Voor de kredietnemer is dat primordiaal. Als de rente op de koop toe begint te dalen, krijgen we nog een extra ruggensteun.’ Daarnaast is een tweede doelstelling van de groep om het nieuwe MyTrusty nog beter te positioneren en de merkbekendheid verder op te bouwen.  

‘En ten slotte gaan we ons ten volle concentreren op de ontwikkeling van open banking door steeds meer B2B-klanten te overtuigen. Het grootste potentieel is vooral op Europees niveau aanwezig. Alle Europese banken moeten immers die API’s beschikbaar maken en we zijn volop bezig met de integratie van banktransacties in onze buurlanden. Vandaag hoeven we geen toelating voor elke nieuwe markt waardoor we meteen actief kunnen worden in heel Europa.’ Die groei financiert Fintensy vandaag met eigen middelen want het bedrijf is sinds 2022 winstgevend. ‘Zo bouwen we stap voor stap onze groep uit maar dat betekent niet dat we nooit meer naar de markt zullen gaan om kapitaal op te halen.’  

EFI

Author EFI

More posts by EFI