Skip to main content


Onward is een bedrijf dat medische apparatuur ontwikkelt, en we helpen mensen met dwarslaesie om opnieuw te kunnen bewegen en mobiel te zijn.

Wat is het probleem dat Onward probeert op te lossen?

Dave Marver : “Mensen met een dwarslaesie hebben een aantal problemen en uitdagingen.

De meeste mensen denken bij dwarslaesie aan verlamming en gevoelsverlies, maar deze aandoening gaat gepaard met veel andere uitdagingen, zoals problemen met toiletbezoek en incontinentie, slechte bloeddrukregeling, seksuele problemen, infecties.

Mensen met deze aandoening en hun naasten en verzorgers hebben een mindere levenskwaliteit.”


Hoe pakt Onward deze aandoeningen aan?

Dave Marver : “Wij hebben twee verschillende wat wij noemen neuromodulatie platforms. Dit zijn technologieën die de ruggengraat heel specifiek stimuleren, om de beweging en andere verloren functies te herstellen na een dwarslaesie.

Ons eerste product is de ARC-EX, die ik hier vasthoud. Deze stimuleert de ruggengraat extern, of via de huid.

Ons tweede productplatform is de ARC-IM, een geïmplanteerde neurostimulator. Deze wordt verbonden met een kabeltje aan de ruggengraat. Deze stimuleert ook de beweging en andere belangrijke functies die verloren gingen na een verwonding.”


2023 was een belangrijk jaar voor Onward Medical. Kan u ons meer informatie geven over de belangrijkste mijlpalen en successen?

Dave Marver : “Het was een heel druk jaar. We hebben geweldige mensen aangenomen binnen het bedrijf en het managementteam, veel nieuwe patenten ontwikkeld voor onze R&D en IP portefeuille, we hebben verschillende doorbraakerkenningen gekregen van de Amerikaanse FDA, we hebben voor het eerst de ARC IM bij een mens gebruikt, voor het eerst bij de mens geïmplanteerde BCI gebruikt, samen met ons ARC-IM systeem om de hand- en armfunctie te herstellen.

We hebben enkele belangrijke publicaties gehad, zoals in Nature, dat keek naar het gebruik van een geïmplanteerde interface zodat mensen weer konden lopen op basis van gedachten.

We hadden ook doorbraken met de ziekte van Parkinson, via een paper in Nature die keek naar onze behandeling waarmee mensen beter konden lopen.

We kregen ook een gift van de Michael J Fox Foundation, de acteur van Back to the Future die Parkinson heeft, waardoor we het volgende jaar zes extra implantaten kunnen toepassen.

Het was dus een erg druk maar succesvol jaar, en we hopen op dat elan te kunnen doorgaan in 2024”


Een druk jaar, en nog een druk jaar in het verschiet. Op welke strategische doelstellingen zet u in?

Dave Marver : “Het is heel simpel, want twee zaken. Een: we willen een commercieel bedrijf worden. We willen producten verkopen en omzet genereren en onze behandelingen aanbieden aan mensen met dwarslaesie in het vierde kwartaal. We verwachten dat dit toestel, de ARC-EX, tegen het vierde kwartaal de goedkeuring van de FDA krijgt. Dan kunnen we omzet beginnen genereren.

Er zijn een aantal mijlpalen die daarmee samenhangen. Ons dossier indienen bij de FDA, goedkeuring krijgen van de FDA en de eerste commercialisering. 

Onze tweede grote focus is de wereldwijde klinische studie voor ARC-IM systeem. Een klinische studie is een grote studie die data wil produceren om goedkeuring van de toezichthouder te krijgen bij de FDA en CEM. We verwachten dit te kunnen opstarten in het vierde kwartaal van dit jaar.”


Tot slot, wat onderscheidt Onward Medical van andere in dit segment? Wat doet u zo uniek wat niemand anders doet?

Dave Marver : “We zijn een heel doelgericht bedrijf, het enige wat behandelingen ontwikkelt voor mensen met dwarslaesie. We hebben diverse technologie en een enorme IP portfolio, we hebben overtuigende klinische data, en ook verschillende publicaties in Nature en New England Journal of Medicine. 

Als u interesse heeft in brein-computerinterfaces, we zijn het enige beursgenoteerde bedrijf in dit domein dat zich hiermee bezighoudt. 

Dat is interessant. Het is een geweldig moment om contact te hebben met het bedrijf gezien onze plannen in 2024.”

 

PFI

Author PFI

More posts by PFI