Skip to main content

Transparantie rond spaarrekening broodnodig!

Trade Republic biedt 4% bruto op zijn spaarrekening, waarvan netto 2,8% overblijft. Voor een actieve spaarder steekt het met dit aanbod alle andere spaarrekeningen zelfs naar de kroon. Daarnaast pleiten we voor een hervorming van de spaarrekening en het aanbieden van slechts één tarief in plaats van het afficheren van een basisrente en getrouwheidspremie, die de gereglementeerde spaarrekening moet aanbieden. Dit zal voor meer duidelijkheid bij de spaarder zorgen en de transparantie ten goede komen.

Kenmerken

De meeste spaarrekeningen die op de Belgische markt worden aangeboden, zijn gereglementeerd omdat ze een basisrente en getrouwheidspremie aanbieden. Wettelijk moet die basisrente trouwens 0,01% bedragen en de getrouwheidspremie 0,10%. En waarom bieden ze gereglementeerde spaarrekeningen aan? Omdat er enerzijds een apart fiscaal statuut aan verbonden is. Praktisch betekent dit dat voor 2023 tot 980 euro aan intresten op een gereglementeerde spaarrekening vrijgesteld zijn van belastingen. De spaarrekening is dus één van de weinige spaarformules waar u alle rente-opbrengst mag houden. Boven die 980 euro is er een roerende voorheffing van 15 %. U moet al over een flinke spaarboek beschikken om boven dit bedrag te komen.

En anderzijds dekt de vlag niet echt de lading want de bank in kwestie zal nooit het volle pond moeten betalen aan de spaarder. Als u geld hebt staan op een gereglementeerde Belgische spaarrekening, hebt u dan al eens berekend hoeveel u werkelijk krijgt als rentevergoeding? Waarschijnlijk niet. U moet evenwel begrijpen dat door de aangeboden basisrente en de getrouwheidspremie op te tellen, wat velen voor het gemak doen, men helemaal niet tot de exacte rentevergoeding komt.

En dan is er nog de discussie, vooral op politiek niveau, over de megawinsten die grootbanken boeken omdat het verschil tussen de rente op hypothecaire kredieten die ze aanrekenen en de veel te lage rente die ze aanbieden op (de meest populaire) spaarrekeningen te groot is. We laten u zelf oordelen over deze tabel, die we vonden in het wetsvoorstel van 26 oktober 2023 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, teneinde de spaar- en de kredietrente van de banken te regelen (en hen vooral aan te zetten om met een betere verloning op de proppen te komen). Deze cijfers geven de situatie weer op 1 augustus 2023.

Nooit volledig

Door de complexiteit van de berekening zal u die samengetelde intrest dus nooit krijgen. Het is mathematisch onmogelijk. De basisrente wordt van dag 1 toegekend maar om de getrouwheidspremie te krijgen, moet spaargeld na storting 12 maanden onaangeroerd blijven, vooraleer u deze effectief krijgt. Om een tweede maal de getrouwheidspremie op te strijken, dient u uw geld opnieuw 12 maanden op uw rekening te laten staan en zo verder.

Elke keer u spaargeld van de rekening neemt, verliest u hoe dan ook de premie die u aan het opbouwen was. U zal eigenlijk enkel van die getrouwheidspremie kunnen genieten als u langetermijnspaarder bent en nooit uw spaargeld aanraakt. U bent eigenlijk gedoemd om bij dezelfde bank te blijven, ook al is de concurrentie ondertussen veel guller geworden.

Op het vlak van transparantie en vergelijkbaarheid scoort de formule met basisrente en getrouwheidspremie bovendien niet echt hoog. Bij een spaarrekening die 1% + 1% afficheert, weet u eigenlijk nooit waar u staat. En hoe gaat u de potentiële opbrengst met een spaarrekening vergelijken die 0,5% + 1,5% biedt of 1,5% +0,5%? De uitkomst hangt gewoon af van hoe actief u spaart en hoeveel bewegingen er op de rekening plaatsvinden. Ga zelf eens naar een spaarsimulator, elke bank zou er eentje moeten hebben, en doe de oefening. Het wordt geen eenvoudige rekenoefening.

Niet-gereglementeerd maar wel duidelijk

Een niet-gereglementeerde spaarrekening afficheert geen basisrente en geen getrouwheidspremie en schuift slechts één rentevoet naar voor. Die rente geldt van dag 1 van zodra u geld stort. Dit is veel transparanter dan een klassieke spaarrekening want u moet zich nooit afvragen of u de in opbouw zijnde getrouwheidspremie zal verliezen op het moment dat u geld wilt opnemen. Weet echter dat er op het aangeboden rendement een roerende voorheffing van 30% wordt aangerekend omdat een niet-gereglementeerde spaarrekening geen fiscale voorkeursbehandeling heeft. Dat is natuurlijk een groot nadeel. Qua veiligheid ten slotte is er geen verschil want beide types van spaarrekening worden beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel of dat van een ander Europees land indien de bank in een ander land is geregistreerd en dit tot 100.000 EUR per rekening.

Onze voorkeur gaat duidelijk uit naar een eenvoudige en transparante spaarrekening waar we meteen weten waar we aan toe zijn en we worden beloond voor elke dag we sparen en we niet hoeven te rekenen wanneer we het best geld kunnen opnemen. Er gaan al jaren stemmen op van overheidswege en van consumentenorganisaties zoals Test-Aankoop om de ingewikkelde gereglementeerde spaarrekening te vereenvoudigen maar tot nu toe valt dit op een koude steen. We kunnen alleen hopen dat ook consumenten zich gaan roeren en ook zij mee aan de kar gaan trekken.

Welke spaarrekening moet u nu eigenlijk nemen?

Dat hangt volledig af van welk type spaarder u bent en wat uw spaargedrag is.

-Bent u een actieve spaarder met veel opnames en stortingen op de rekening dan moet u een spaarrekening hebben met een zo laag mogelijke getrouwheidspremie en een zo hoog mogelijke basisrente of natuurlijk een zo hoog mogelijk rente op een niet-gereglementeerde spaarrekening.  Kijken we naar het aanbod op de Belgische markt dan steekt de spaarrekening van Trade Republic, die een rente biedt van 4% bruto of 2,8% netto, er bovenuit. Elke dag dat er geld op uw spaarrekening staat, krijgt u die 2,8%. De best of the rest zijn de Me Direct Essential Sparen-rekening (2% basisrente + 0,8% getrouwheidspremie en de NIBC Spaarrekening (1,5% basisrente en 0,5% getrouwheidspremie). Maar zoals we al aangaven zal u als actief spaarder hoogstwaarschijnlijk enkel op de basisrente van respectievelijk 2% en 1,5% kunnen rekenen.

-Bent u minder actief en hebt u enkel de lange termijn voor ogen dan kunt u voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie opteren. Weet dat u minstens 3 jaar het geld op uw spaarrekening moet houden alvorens optimaal van de getrouwheidspremie te kunnen profiteren. In dit geval komt de Beobank -Step Up (1,25% basisrente en 1,85% getrouwheidsrente), de Argenta Groeirekening, NIBC getrouwheidsrekening en ING België Tempo Sparen (elk 1,2% basisrente en 1,8% getrouwheidsrente) en de Santander Consumer Bank-Vision Plus (1,05% basisrente en 1,85% getrouwheidsrente) naar boven. Maar ook het aanbod van Trade Republic van 2,8% netto staat zijn mannetje in dit lijstje. Vergeet ook niet dat Trade Republic maandelijks rente uitbetaald en de kracht van samengestelde intrest zal beginnen spelen. Dit zorgt ervoor dat na 1 jaar, op voorwaarde dat die 4% behouden blijft, het nettorendement uiteindelijk 2,84% per jaar zal bedragen.

Matthias Baccino, Trade Republic

Author Matthias Baccino, Trade Republic

More posts by Matthias Baccino, Trade Republic