Skip to main content
All Posts By

Nicolaas Vancrombrugge, Lombard IA

Personal FinanceVerzekeren

De Belgische wetgever legt het fiscale regime van het tak 6-kapitalisatiecontract definitief vast

Wat dient u te onthouden? •             De Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen voorziet een aanpassing van artikel 362bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB) en dit heeft een belangrijk gevolg voor Belgische vennootschappen die het TAK 6-kapitalisatiecontract hebben onderschreven of willen…