Skip to main content

Trade Republic biedt nu op het geldsaldo dat op de rekening wordt aangehouden een rendement van 4% bruto. Aangezien dit geen gereglementeerde spaarrekening betreft, moet een roerende voorheffing van 30% worden betaald. Maar de broker betaalt de rente maandelijks uit waardoor samengestelde intrest speelt en er na één jaar 2,84% netto op de teller staat en dat is meer dan de staatsbon!

Netto meer dan de staatsbon!

De rente op het geldsaldo op rekening bij Trade Republic, valt niet onder de gewone spaarrekening in de strikte zin van het woord en gaat dan ook door het leven als ‘niet-gereglementeerd’. Dit betekent dat er geen fiscale voorkeursbehandeling is (geen roerende voorheffing tot 980 euro aan intresten, daarboven 15%) en op het rendement een roerende voorheffing van 30% wordt aangerekend. Omgerekend betekent dat een nettorendement van 2,8%, net onder het rendement van de staatsbon valt (2,81%, dankzij de eenmalige verlaagde roerende voorheffing van 15%).

Er is echter een grote maar. De rente wordt realtime berekend en in tegenstelling tot de meeste andere (niet-gereglementeerde) spaarrekeningen wordt de rente maandelijks op de cashrekening van Trade Republic uitbetaald. Spaarders zullen met andere woorden kunnen profiteren van de kracht van samengestelde intrest. Elke maand wordt die 4% bruto (2,8% netto) immers telkens op een groter bedrag berekend. Dit zorgt ervoor dat na 1 jaar, op voorwaarde dat die 4% behouden blijft, het nettorendement 2,84% per jaar zal bedragen. En dat is meer dan op de staatsbon.

Deze voorwaarden gelden voor maximaal 50.000 euro op de cashrekening en cashdeposito’s bij Trade Republic zijn beschermd door het Duitse depositogarantiestelsel en dat tot 100.000 EUR.

Inflatie beter compenseren + spaarbuffer opbouwen

De recente staatsbon met een looptijd van 1 jaar had als doel banken aan te sporen de rente te verhogen en spaargeld in beweging te brengen indien banken doof zouden blijven. En het spaargeld is effectief in beweging gekomen want de staatsbon rakelde bijna 22 miljard EUR bijeen. De indirecte oproep voor hogere rentevoeten kreeg daarentegen weinig weerklank. Tot nu toe, want Trade Republic steekt hiermee alle andere spaarrekeningen, zowel gereglementeerde als niet-gereglementeerde, de loef en als biedt als klap op de vuurpijl meer dan de staatsbon.

Spaarders moeten hoe dan ook hun spaargeld in beweging zetten en op zoek gaan naar hogere rendementen want in België schommelt de inflatie momenteel nog altijd rond de 5% waardoor Belgen zienderogen koopkracht verliezen. We pleiten voor de opbouw van een gespreide portefeuille bestaande uit ETF’s via onder meer een spaarplan, maar ook voor een sterk fundament van die portefeuille die bestaat uit beleggingen in veilige, vastrentende producten. De cashrekening van Trade Republic hoort daar nu ook bij.

Ten slotte is het niet onbelangrijk om altijd over een financiële buffer te beschikken zodat onvoorziene uitgaven kunnen worden opgevangen. Als belegger wilt u immers niet worden

verplicht om uw beleggingen gedeeltelijk te moeten verkopen. Algemeen wordt als advies gegeven om financiële buffer van minstens zes keer het nettomaandloon aan te leggen. De flexibele cashrekening van Trade Republic kan hier ook voor worden gebruikt.

EFI

Author EFI

More posts by EFI