Skip to main content

Vooruitgang in de technologie heeft de kosten van toegang tot de ruimte aanzienlijk verlaagd en de efficiëntie en mogelijkheden van ruimtesystemen vergroot. AI is de afgelopen jaren een drijvende kracht geworden van de ruimteverkenning. Er is op dit gebied ook een aanzienlijk potentieel voor kansen voor beleggers, stelt Tomasz Godziek, hoofd Thematische Aandelen bij J. Safra Sarasin.

De ontwikkeling van herbruikbare raketten, miniaturisering van satellieten, vooruitgang in voortstuwingssystemen en de opkomst van particuliere ruimtevaartbedrijven hebben de ruimte toegankelijker en kosteneffectiever gemaakt. Met 1500 dollar zijn de kosten om 1 kg in een lage baan om de aarde te brengen bijvoorbeeld 99% lager dan in 1965 en het zal nog dertig keer goedkoper worden met Starship, het superzware ruimtevoertuig van SpaceX3.

Dit opent nieuwe mogelijkheden voor commerciële ruimtevaartondernemingen en ondernemersactiviteiten. Maar hoewel de toegang tot de ruimte gemakkelijker en goedkoper dan ooit lijkt, brengt het nog steeds een aantal extreem moeilijke uitdagingen met zich mee. De recente vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) komt op het juiste moment om complexe problemen aan te pakken.
​​
Satellietactiviteiten gerevolutioneerd door AI

AI transformeert satellietoperaties en maakt ze efficiënter, kosteneffectiever en betrouwbaarder. Algoritmen voor machinaal leren kunnen de prestaties van satellieten optimaliseren, afwijkingen voorspellen en routinetaken automatiseren.

Terwijl er momenteel 7.500 actieve satellieten in een baan om de aarde zijn, zijn er plannen om maar liefst 65.000 nieuwe communicatiesatellieten en 3.000 niet-communicatiesatellieten (voor toepassingen zoals aardobservatie) de ruimte in te sturen.

De sleutelrol van AI

Waarnemingen vanuit de ruimte leveren cruciale gegevens over het klimaat, weerpatronen, natuurlijke hulpbronnen en milieuveranderingen op aarde. Satellieten met verschillende instrumenten helpen bij het monitoren van ontbossing, zeespiegelstijging, luchtvervuiling en andere milieufactoren.

Deze gegevens zijn van vitaal belang om de gevolgen van klimaatverandering te begrijpen en te beperken, natuurlijke hulpbronnen te beheren en weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot rampenbestrijding en stadsplanning. De enorme hoeveelheid gegenereerde gegevens vormt echter een grote uitdaging. AI speelt een cruciale rol bij het ontginnen van deze enorme datasets, het verkrijgen van zinvolle inzichten en het versnellen van wetenschappelijke ontdekkingen op dit gebied.

Ruimtemijnbouw als aanjager van de groene overgang
Gezien de toenemende schaarste van sommige hulpbronnen op aarde die zijn uitgeput door menselijke overexploitatie, wordt het potentieel voor het gebruik van hulpbronnen in de ruimte een aantrekkelijk idee. Het delven van asteroïden belooft toegang te geven tot enorme hoeveelheden zeldzame metalen en mineralen waar op aarde veel vraag naar is.

Dit jaar heeft de NASA een missie gepland om een enorme metalen asteroïde te onderzoeken die een kern van ijzer, nikkel en goud zou kunnen bevatten die meer waard is dan de wereldeconomie. Het delven van asteroïden zou de milieu-impact van mijnbouw op aarde helpen verminderen en de enorme hoeveelheid kooldioxide-uitstoot verminderen.

Duurzaamheid in de ruimte

De snelle ontwikkeling van de ruimtevaartmarkt roept ook verschillende vragen op. Op het gebied van duurzaamheid in de ruimte bijvoorbeeld, zorgt het stijgende aantal satellieten in een baan om de aarde voor het probleem van ruimtepuin. Op dit moment zijn er naar schatting 130 miljoen stukken ruimtepuin, waaronder 36.500 objecten die groter zijn dan 10 cm, zoals oude satellieten, gebruikte raketlichamen en zelfs gereedschap dat door astronauten in een baan om de aarde is gedropt.

Ook hier bieden AI-algoritmen oplossingen, omdat ze worden gebruikt om de bewegingen van ruimtepuin te volgen en te voorspellen, zodat satellietexploitanten en ruimteagentschappen proactieve maatregelen kunnen nemen om botsingen te voorkomen.

Naarmate we verder de kosmos intrekken, zal AI een drijvende kracht blijven die de toekomst van ruimteverkenning vormgeeft en een aanzienlijk potentieel voor beleggingsrendement biedt.

LFI

Author LFI

More posts by LFI