Skip to main content
  • De dividenduitkeringen in Europa zullen naar verwachting met 6,5% stijgen tot EUR 433 miljard in 2024, het dividendrendement voor Europa ook in stijgende lijn.
  • Allianz Global Investors Dividend Study 2024 belicht de aanzienlijke bijdrage van dividenden aan de algehele prestaties van Europese aandelen.
  • Het stabiliserende effect van dividenden op de totale portefeuille mag niet worden onderschat.

De dividenduitkeringen van de MSCI Europe hebben opnieuw een recordhoogte bereikt: volgens berekeningen van Allianz Global Investors bedroegen de dividenduitkeringen van bedrijven in de brede Europese aandelenindex MSCI Europe in 2023 in totaal ongeveer EUR 407 miljard. Voor 2024 wordt een totaal aan dividenduitkeringen verwacht van ongeveer 433 miljard euro. Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 6,5% ten opzichte van 2023. Tegen 2025 zullen dividendbetalingen naar verwachting zelfs 460 miljard euro bedragen (+13% ten opzichte van 2023).

Jörg de Vries-Hippen, Head of Investments Equity Europe, zegt: “De recente verhoging van de dividenduitkeringen brengt ons bijna terug op het niveau van voor de pandemie – weer een stap in de richting van normaliteit. De vooruitzichten blijven ook positief: de dividenduitkeringen zullen naar verwachting zowel dit jaar als in het komende jaar toenemen. Grant Cheng, Portfolio Manager Dividends, voegt hieraan toe: “Er zijn echter sterke verschillen op sectorniveau, wat pleit voor diversificatie en selectie bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Dividenduitkeringen stijgen vooral in de financiële en duurzame consumentensectoren.”

Het dividendrendement volgt ook een positieve trend. Dividendrendement vertegenwoordigt het uitbetalingspercentage in verhouding tot de huidige aandelenkoers. Voor MSCI Europe bedrijven stond deze eind 2023 op 3,47% en zou dit jaar kunnen stijgen naar 3,67%. Belgische bedrijven opgenomen in de MSCI noteerden een dividendrendement van 2,87% voor het afgelopen jaar – met 3,10% verwacht voor 2024. Bedrijven uit Noorwegen blijven ondanks verwachte dalingen bovenaan de Europese ranglijst staan: Het dividendrendement daalt van 7,2% voor 2023 naar 6,4% voor 2024.

Allianz Global Investors Dividendstudie

Het belang van dividenduitkeringen voor het totale rendement van aandelenbeleggingen blijkt uit de Allianz Global Investors Dividend Study door een blik te werpen op het verleden. In de afgelopen veertig jaar werd bijna 36% van het geannualiseerde totale rendement op aandelenbeleggingen voor de MSCI Europe aangedreven door de prestatiebijdrage van dividenden. In Noord-Amerika (MSCI North America) en Azië-Pacific (MSCI Pacific) is respectievelijk 22% en iets minder dan 41% van de totale performance toe te schrijven aan dividenden.

Dr. Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research en auteur van de studie, geeft commentaar: “Historisch gezien hebben dividenden een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het totale rendement van aandelen. Ze hebben zich ook gestager ontwikkeld dan de bedrijfswinsten, wat leidt tot de conclusie dat bedrijven hun dividendbeleid gewoonlijk handhaven als het eenmaal is vastgesteld en eerder geneigd zijn om dividenden te verhogen dan te verlagen, zelfs als de bedrijfswinsten een zwakkere ontwikkeling laten zien. Dividenden zorgen daarom voor stabiliteit in de portefeuille, vooral in tijden van disruptie.”

In het recente verleden hebben dividenduitkeringen in Europa sterk bijgedragen aan de algehele prestaties van aandelen. Van 2019 tot 2023 maken dividenduitkeringen met 2,51% bijna de helft uit van het totale rendement van 5,13%. Van 2014 tot 2018 waren ze zelfs goed voor de overgrote meerderheid met 2,75% van 2,96%.

De aandelenkoersen van bedrijven die dividend uitkeren hebben in het verleden ook bewezen minder volatiel te zijn dan aandelen van bedrijven die geen dividend uitkeren. “De algemene vuistregel is: bedrijfswinsten fluctueren minder dan aandelenkoersen, dividenden fluctueren minder dan bedrijfswinsten,” vat Hans-Jörg Naumer samen.

De volledige dividendstudie is hier te downloaden.

Klik op hier voor gratis te gebruiken en bewerkbare afbeeldingen van het onderzoek.[TV(1] 


EFI

Author EFI

More posts by EFI