Skip to main content

Om goed te beleggen in beursgenoteerde aandelen moet u letten op een aantal factoren die specifiek zijn voor dit type belegging. Hier zijn de vijf belangrijkste factoren om rekening mee te houden.

De waarde van het bedrijf analyseren

Wanneer u een aandeel koopt, is het eerste waar u naar moet kijken de waarde van het bedrijf. Als u aandeelhouder bent, bent u gedeeltelijk eigenaar van het bedrijf. Dan moeten we bedenken dat we dit bedrijf kopen. In deze context zou het bedrijf idealiter een lage waardering en/of een veiligheidsmarge moeten hebben. Deze veiligheidsmarge wordt weergegeven door de verwachte winstkracht. Dit moet hoger zijn dan de rente op obligaties. Idealiter heeft het bedrijf ook een concurrentievoordeel: omvang, toetredingsdrempel, etc. Hieraan kan de kwaliteit van de balans worden toegevoegd, of het bedrijf te veel schulden heeft en of het bedrijfsmodel transparant en begrijpelijk is. Beleggers moeten begrijpen waarin ze beleggen.

Diversificatie

Het is belangrijk om de aandelenmarkt niet als één blok te benaderen. Niet alle aandelen zijn gelijk. Sectorale en geografische diversificatie zijn ook belangrijk. Financiële studies hebben aangetoond dat een portefeuille al goed gediversifieerd is als deze twaalf aandelen uit verschillende sectoren bevat. Beleggers hebben vaak een vooroordeel: ze hebben de neiging om de voorkeur te geven aan hun thuismarkt. Maar diversificatie is de beste bescherming in een portefeuille.

Dividenden

Als u aandelen koopt, moet je ook op zoek gaan naar bedrijven die een regelmatig dividend uitkeren. Dit dividend moet dus gedekt worden door de geschatte toekomstige winst per aandeel. Indien mogelijk moet het gestaag toenemen.

Een langetermijnvisie

Een aandelenportefeuille moet echter vooral op de lange termijn worden bekeken. Dit betekent dat u een portefeuille opbouwt van effecten die solide, transparant en ethisch zijn. Deze effecten moeten over een horizon van tien jaar kunnen blijven renderen.

Hypes vermijden

Aandelenbeleggers moeten ook oppassen dat ze niet te zwaar investeren in één sector of aandeel zonder rekening te houden met hun inherente risico: concurrentie, technologische uitdagingen, bedrijven die nog geen winst maken. Sommige beleggers richten zich te veel op een bepaalde sector of regio. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij bedrijven die actief zijn in technologie, internet of biotechnologie, zonder rekening te houden met het risico dat inherent is aan de sector of aan het aandeel zelf. U moet zich ook bewust zijn van de risico’s waaraan het bedrijf is blootgesteld, en klimaat- en milieurisico’s niet verwaarlozen.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L