Skip to main content
  • Relatief laag aantal tegenstemmen tegen bestuursvoorstellen op Nederlandse AvA’s
  • AllianzGI zal bestuurders ter verantwoording roepen als het bedrijf geen geloofwaardige zero-emissie doelstellingen hanteert

Allianz Global Investors (AllianzGI), één van ’s werelds grootste actieve vermogensbeheerders, heeft vorig jaar bij bijna 70% van alle bijgewoonde aandeelhoudersvergaderingen tegen ten minste één agendapunt gestemd of zich van stemming onthouden. De vermogensbeheerder stemde met name tegen veel voorstellen die verband hielden met de beloning van het management. Ook steunt AllianzGI in toenemende mate aandeelhoudersvoorstellen die over klimaatverandering gaan.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van AllianzGI  van zijn stemgedrag op AvA’s over de hele wereld. Het is gebaseerd op de deelname aan 10.205 (2021: 10.190) aandeelhoudersvergaderingen en het stemmen over meer dan 100.000 aandeelhouders- en managementvoorstellen.

AllianzGI heeft bij 69% (2021: 68%) van alle vergaderingen tegen ten minste één agendapunt gestemd, of zich van stemming onthouden. Wereldwijd was AllianzGI tegen 15% van de kapitaalgerelateerde voorstellen, 25% van de bestuursgerelateerde voorstellen en 43% van de beloningsgerelateerde voorstellen. In Nederland stemde AllianzGI tegen 10,9% van alle bestuursvoorstellen, het op één na laagste percentage tegenstemmen na het Verenigd Koninkrijk met 4%, wat een vergelijkbaar sterke corporate governance-cultuur onderstreept.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing bij Allianz Global Investors: “Vanuit ons oogpunt als verantwoorde langetermijnbelegger springen twee onderwerpen er echt uit: een grotere verantwoordingsplicht met betrekking tot geloofwaardige doelstellingen voor de klimaattransitie en een voortdurend onderzoek naar beloningen. Ook in 2022 hebben we ons stemrecht bij volmacht gebruikt om invloed uit te oefenen op ondernemingen. En ook in 2023 zullen we deze vorm van invloed blijven aanwenden om in het belang van onze klanten een duurzamere toekomst voor ondernemingen en de samenleving te helpen vormgeven.”

De beloning van bestuurders onder de loep 

Met name de voorstellen voor de beloning van het management zorgden voor veel tegenstemmen. AllianzGI stemde tegen 43% van de door het management voorgestelde beloningsvoorstellen. Veel ondernemingen slagen er niet in langetermijnbeloningen in te voeren die echt in overeenstemming zijn met de belangen van de aandeelhouders door outperformance te belonen en niet alleen marktbewegingen. In Nederland lag het cijfer lager: AllianzGI stemde tegen 36% van de voorstellen. De belangrijkste punten van zorg waren onvoldoende prestaties of wachttijden; gebrek aan (retrospectieve) informatie over de beloningsresultaten of beloningscommissies die niet binnen de parameters van hun beloningsbeleid werken.

In verschillende markten moesten ondernemingen voor het eerst hun beloningsverslagen ter stemming voorleggen aan de aandeelhouders, overeenkomstig de EU-regelgeving.  Antje Stobbe, Head of Stewardship bij Allianz Global Investors: “Wij hadden vaak twijfels over de transparantie, met name als het ging om de duidelijke koppeling tussen prestatie en beloning:  “Wij maakten ons vaak zorgen over transparantie, vooral als het ging om het duidelijk openbaar maken van het verband tussen prestaties en uitbetaling, alsmede over discretionaire beloningscomponenten die niet door prestaties werden ondersteund en hoge pensioenuitkeringen.” 

In het licht van de huidige economische omstandigheden, met name de hoge inflatie in veel landen, zal AllianzGI royale beloningspakketten zorgvuldig evalueren. Het houdt daarbij rekening met hoe deze zich verhouden tot de loonstijgingen van het bredere personeelsbestand. Ook wil AllianzGI nagaan of ondernemingen aanzienlijke ontslagen hebben afgekondigd, herstructureringen hebben doorgevoerd of het dividend hebben verlaagd. 

Stobbe: “Over het algemeen stemmen we tegen als we vinden dat beloningspakketten te genereus zijn, rekening houdend met deze aspecten. Vanaf 2023 scherpen we onze stemrichtlijnen met betrekking tot duurzaamheidsaspecten verder aan: we verwachten dat Europese large cap ondernemingen kernprestatie-indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance in hun beloning opnemen en zullen tegen het beloningsbeleid stemmen als dit niet wordt doorgevoerd. We hebben in 2022 al een aantal gesprekken over dit onderwerp gevoerd met ondernemingen waar volgens ons een kloof bestond.”

Corporate governance geeft vorm aan duurzaamheidsresultaten 

In 2022 is “Say on Climate” volgens Stobbe het op een na grootste aandachtsgebied. AllianzGI heeft een specifiek document over dit onderwerp geschreven, waarin het idee wordt uitgelegd als een langetermijntrend, ook al is het op dit moment slechts in enkele Europese landen van de grond gekomen, voornamelijk in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. “We hebben slechts 52 klimaatgerelateerde voorstellen van het management gezien. Wij verwachten met name dat grote emittenten een netto nul-strategie implementeren en deze met hun eigenaars delen. Beleggers moeten een ‘Say on Climate’ hebben!” 

AllianzGI steunt dan ook in toenemende mate aandeelhoudersvoorstellen die over klimaatverandering gaan. Stobbe: “Wij zijn bereid om samen met onafhankelijke aandeelhouders, waaronder NGO’s, te stemmen als dit de zaak helpt. Er is geen ‘opt out’ voor klimaatverandering, voor welk bedrijf dan ook.” AllianzGI steunde 70 van de 87 aandeelhoudersvoorstellen over het klimaat.

In de toekomst zal AllianzGI bestuurders ter verantwoording roepen als de onderneming geen net zero- doelstellingen heeft en geen geloofwaardige strategie om deze te bereiken. Vanaf 2024 zal AllianzGI, afhankelijk van de samenstelling van de raad van bestuur, tegen de voorzitter van het duurzaamheidscomité, het strategiecomité of de voorzitter van de raad van bestuur van bepaalde ondernemingen met een hoge uitstoot stemmen als de net zero ambities of de klimaatgerelateerde financiële informatie niet bevredigend worden geacht. Er bestaat grote bezorgdheid over een aantal Amerikaanse ondernemingen die vaak minder ver gevorderd zijn dan hun Europese concurrenten.

Bron: AllianzGI 2022 proxy voting data

Noot voor de redactie: Voor meer informatie neem contact op met Barbara Willems van Backstage Communication via barbara@backstagecom.nl of bel +31 (0) 6 – 4480 2699.  

Voor meer informatie over AllianzGI’s benadering van actief rentmeesterschap kunt u terecht op: https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/active-stewardship#activestewardship 

Over Allianz Global Investors
Allianz Global Investors is een toonaangevende wereldwijde actieve vermogensbeheerder. Ons aanbod omvat aandelen-, vastrentende, particuliere en multi-assetstrategieën. Onze expertise strekt zich uit van ontwikkelde tot opkomende markten, van strategieën voor één land tot wereldwijde strategieën, van thematische tot sectorale portefeuilles. Via actief vermogensbeheer willen wij dat onze cliënten zich goed verzorgd voelen – overal en ongeacht hun beleggingsbehoeften.

Active is: Allianz Global Investors

Disclaimer
Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. De meningen en opinies in dit document, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de emittenten op het moment van publicatie. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen en worden geacht correct en betrouwbaar te zijn op het moment van publicatie. De voorwaarden van elk onderliggend aanbod of contract dat is of zal worden gedaan of gesloten, prevaleren. Dit is een marketingmededeling van Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een beleggingsmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Duitsland, met maatschappelijke zetel te Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, ingeschreven bij de lokale rechtbank Frankfurt/M onder HRB 9340, goedgekeurd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). De Samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights Allianz Global Investors GmbH heeft een bijkantoor in Spanje opgericht, Allianz Global Investors GmbH, bijkantoor Spanje, dat onderworpen is aan beperkte regelgeving van de Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). [AdMaster 2732858]

KFI

Author KFI

More posts by KFI