Skip to main content

Amerikaanse bedrijfsobligaties hebben vandaag een aantrekkelijk risico-rendementprofiel en bieden een uitstekende diversificatie voor een gespreide portefeuille volgens Georgios Costa Georgiou, Managing Director Global Head Fixed Income Product Specialists van Allianz Global Investors. Hij stipt zowel hoogrentend papier met een korte looptijd aan maar ook bedrijfspapier met investment grade die langere looptijden met een lager risico combineert. Extra voordelen van de Amerikaanse kredietmarkt zijn het enorme aanbod en liquiditeit en de doorgaans negatieve correlatie met langerlopende staatsobligaties en aandelen.

Al 5 jaar is Georgiou gefocust op vastrentende beleggingen en Amerikaanse obligaties maar gedurende jaren, toen de rentevoeten extreem laag waren, had hij slechts enkele luisteraars. ‘Vandaag en eigenlijk sinds de tweede helft van 2023 krijg ik weer gehoor want het zijn momenteel interessante tijden voor obligaties, die duidelijk terug van weggeweest zijn. We zien interesse van partijen, die in tegenstelling tot pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, niet verplicht zijn om obligaties te kopen.’ In de eerste plaats ziet de product specialist in de VS een opportuniteit op het vlak van kortlopende high yield of hoogrentende obligaties. High yield-obligaties bieden doorgaans een hoger rendement dan investment grade-obligaties om beleggers te compenseren voor het hogere risico dat gepaard gaat met beleggen in emittenten met een lagere rating.

En waarom zijn Amerikaanse high yield bedrijfsobligaties vandaag interessant, ook voor niet-Amerikanenen? ‘Omdat dit één van de grootste markten van bedrijfspapier ter wereld is. Op 5 jaar tijd is het verdubbeld in omvang tot ongeveer 1000 miljard USD. Je hebt met andere woorden veel keuze terwijl het tegelijkertijd een zeer liquide markt is. Deze expansie werd gedreven door een instroom van bedrijven met lagere kredietratings die toegang kregen tot de kapitaalmarkten, waardoor de marktliquiditeit en -diversiteit toenam.’ Al deze elementen zorgen ervoor dat deze markt ook interessant is voor Europese beleggers. ‘Daarenboven groeit de Amerikaanse economie met 3% op jaarbasis en dat is sneller dan de rest van de wereld. In Europa is er nauwelijks groei en dat weegt op Europese bedrijven, vooral deze die afhankelijk zijn van de Europese markt of het moeten hebben van export naar China.’

In tegenstelling tot hun tegenhangers met een hogere rating hebben hoogrentende obligaties vaak kortere looptijden, gemiddeld zo’n vier tot vijf jaar terwijl emittenten met een hogere kredietwaardigheid zoals bijvoorbeeld JP Morgan, Bank of America uitgiftes tot 20 à 30 jaar kunnen doen. ‘Deze high yield obligaties bieden dus een hoge rentevergoeding, een gemiddeld jaarrendement van 7,89% sinds 2009, in combinatie met een korte duratie, 2,4 op de Amerikaanse high yield markt voor het ogenblik. Duratie staat niet exact voor looptijd, het meet de gevoeligheid van een obligatie voor een verandering in de rente. Deze kortere looptijd biedt beleggers bovendien extra voordelen zoals een betere zichtbaarheid van het bedrijf en minder blootstelling aan renteschommelingen op lange termijn. Binnen 10 jaar heb je immers geen idee waar de rente zal staan. Deze twee elementen zorgen ervoor dat het risico/return-profiel zo aantrekkelijk is’.

Hij wijst er daarenboven op dat kortere duration high yield-obligaties minder gevoelig maakt voor renterisico’s en het beleggers, hoe opmerkelijk ook, een defensieve buffer biedt tijdens perioden van marktvolatiliteit. ‘Ze leveren bescherming tegen neerwaartse risico’s maar nemen wel het grootste deel van het opwaartse rendement tijdens marktoplevingen mee. Deze defensieve eigenschap was vooral duidelijk tijdens perioden van rentevolatiliteit, zoals in 2022 en 2023. Daarnaast hebben high-yield obligaties met een korte looptijd in het verleden lagere wanbetalingspercentages laten zien dan tegenhangers met een langere looptijd, wat hun aantrekkingskracht voor beleggers die op zoek zijn naar inkomensstabiliteit en kapitaalbehoud verder vergroot.’

Als klap op de vuurpijl voegt hij eraan toe dat de volatiliteit (uitgedrukt in standaard deviatie) van Amerikaans kortlopend hoogrentend papier slechts lichtjes hoger ligt dan van US Core Bonds (een portefeuille bestaande uit IG bedrijfsobligaties en overheidspapier) maar dat het rendement wel hoger ligt. ‘Een opvallende vaststelling waarvan veel beleggers niet op de hoogte zijn. Ze gaan er immers meteen van uit dat high yield staat voor hoog risico maar dat is helemaal niet zo.’

En wat kunnen we verwachten voor het marktsegment als de rente gaat terugvallen, zoals algemeen wordt verwacht? ‘In een scenario van dalende rentes zullen vooral deze obligaties profiteren vanwege hun lagere duratie. De alom heersende verwachting is immers dat de curve steiler wordt. Dus de kortere looptijden zullen meer dalen dan de langere. We gaan er immers vanuit dat de langere rente, zoals de 10-jarige, waarschijnlijk niet zo veel zal dalen omdat steeds meer marktparticipanten zich zorgen beginnen maken over het toenemende begrotingstekort.’

Georgiou vernoemt ten slotte het fonds van de groep, Allianz US Short Duration High Income Bond om op dit marktsegment in te spelen. Als individuele belegger is het zo goed als uitgesloten om zelf een portefeuille van dit type papier samen te stellen. ‘De beheerders van dit fonds focussen op kredietkwaliteit, aangezien de economische omstandigheden en de fundamentals van bedrijven een belangrijke rol spelen in de prestaties van obligaties. Door strenge kredietanalyses uit te voeren en obligaties te selecteren die zijn uitgegeven door financieel gezonde bedrijven, kunnen beleggers het risico op wanbetaling beperken en de veerkracht van hun portefeuilles in wisselende rente-omgevingen vergroten,’ besluit hij.

Georgios Costa Georgiou verlegde ook de focus naar een ander aspect van de Amerikaanse kredietmarkt namelijk investment grade papier. Ook dit marktsegment, gekenmerkt door emittenten met een hogere kredietkwaliteit, vindt hij interessant om in een gespreide portefeuille op te nemen omdat dit een ander risico-rendementsprofiel heeft dat perfect naast kortlopend high yield past. ‘Investment grade obligaties hebben doorgaans een langere looptijd en een lager rendement in vergelijking met high yield-obligaties. Ze bieden echter meer stabiliteit en een lager risico op wanbetaling, waardoor ze geschikt zijn voor risicomijdende beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomstenstromen. Investment grade obligaties worden uitgegeven door bedrijven met een sterke kredietrating, meestal BBB- of hoger, zoals beoordeeld door grote kredietbeoordelaars zoals Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch Ratings.’ De Amerikaanse IG-markt is één van de meest liquide markten die er zijn. Het wanbetalingspercentage ligt bovendien historisch gezien, met minder dan 0,5%, zeer laag want het universum bestaat uit grote en kwalitatief hoogstaande blue chips bedrijven. Daarenboven heeft dit marktsegment sinds 1989 een jaarlijks rendement van zo’n 6% opgeleverd (zie hieronder).

Omgekeerd bieden investment grade obligaties stabiliteit en diversificatievoordelen, vooral in perioden van economische onzekerheid. Historisch gezien zijn er nauwelijks wanbetalingen. ‘Deze beleggingscategorie vertoont historisch gezien weinig correlatie met zowel aandelen als risicovollere segmenten van de vastrentende markt, zoals opkomende markten en high yield, dat eerder aan bod is gekomen. Tegenover staatsobligaties biedt het daarenboven een extra jaarlijks rendement van 1 à 2%.’

De Managing Director van Allianz Global Investors duidt het fonds Allianz US Investment Grade Credit aan om op dit segment in te spelen. ‘ De beleggingsfilosofie van het fonds is eenvoudig: we voeren een bottom-up selectie uit om interessante emittenten te identificeren. We beperken ons tot investment-grade bedrijfspapier uitgedrukt in USD en vermijden andere soorten obligaties en kredietposities. Bovendien nemen we geen positie in op duration. Onze strategie richt zich voornamelijk op actief beheer, waarbij 80 tot 90% van de toegevoegde waarde aan onze fondsen wordt geleverd door de zorgvuldige selectie van effecten.’

EFI

Author EFI

More posts by EFI