Skip to main content

DNCA Finance, een dochteronderneming van Natixis Investment Managers, breidt zijn wereldwijde multi-asset expertise uit naar grondstoffen met de lancering van DNCA Invest Strategic Resources. Deze nieuwe strategie biedt blootstelling aan prijsschommelingen van strategische metalen, metalen voor de energietransitie en edelmetalen door middel van het gebruik van diverse grondstoffenindex swaps. Naast de analyse van vraag en aanbod van grondstoffen op lange termijn, zal deze nieuwe expertise steunen op de macro-economische analyse van DNCA om de allocatie tussen industriële metalen en edelmetalen actief en tactisch te beheren. De flexibiliteit van dit beleggingsproces is een differentiërende innovatie die trouw blijft aan het actieve beheer-DNA van DNCA Finance, dat 169 vakmensen telt verspreid over de kantoren in Parijs, Milaan en Luxemburg.

DNCA Invest Strategic Resources en een allocatie gericht op metalen ?

Tussen 1970 en 2019 hebben bevolkingsgroei, wereldwijde verstedelijking en industrialisatie in China geleid tot een stijging van 300% in de vraag naar metalen en een stijging van 200% in de vraag naar energiegrondstoffen.

Tegen 2050 tekenen zich vier grote uitdagingen af:

  • Voldoen aan de behoeften van een wereldbevolking van meer dan 10 miljard mensen in 2050, waarvan 6,6 miljard stedelingen.
  • Reageren op de toenemende energie-intensiteit van nieuwe technologieën.
  • Zorgen voor energieonafhankelijkheid: een kwestie van overleven.
  • Netto broeikasgasemissies tot nul terugbrengen om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5°C.

Energieonafhankelijkheid, decarbonisatie en technologische revolutie gaan hand in hand. Ze versnellen de overgang naar een diepgaande elektrificatie van de economie.

Ze creëren nu al een ongekende vraag naar geleidende materialen, met name in energieopwekking, netwerkinfrastructuren, opslag- en conversiesystemen. Na 70 jaar het gouden tijdperk van olie te hebben beleefd, zullen de uitdagingen van de komende 25 jaar meer metalen vereisen dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Regeringen beschouwen nu veel van deze hulpbronnen als kritiek of strategisch.

Deze nieuwe cyclus voltrekt zich tegen een achtergrond die doet denken aan de jaren 1970-1980: geopolitieke crises, inflatierisico’s en hoge overheidstekorten. Tijdens dit decennium presteerden grondstoffen beter dan Amerikaanse aandelen op reële basis. DNCA Finance is er vandaag van overtuigd dat beleggers grondstoffen moeten overwegen om :

  • De uitdagingen van de komende 25 jaar op te nemen in hun langetermijnstrategie.
  • Toegang te krijgen tot de voordelen ​ die edelmetalen kunnnen bieden aan hun vermogen.
  • Het diversificatiekarakter van de grondstoffen activaklasse te integreren.

Deze ambities worden ondersteund door onze overtuiging dat deze middelen net zo cruciaal zullen zijn voor de wereld van morgen als dat ze strategisch zullen zijn in een portefeuilletoewijzing. Onze oplossing: DNCA Invest Strategic Resources.

EFI

Author EFI

More posts by EFI