Skip to main content

Er zijn veel redenen voor optimisme in de roboticasector. De technologiesector is sterk opgeveerd in 2023 en er is ook een overvloed aan innovatie, nieuwe productcycli en een gunstige context voor 2024. 

Hoewel Azië de grootste regionale markt voor industriële robotica blijft (China en Japan staan respectievelijk op de eerste en tweede plaats), worden er in 2024 grote investeringen verwacht van andere grote economieën. De Verenigde Staten nemen de derde plaats in op de markt voor robotica en deze positie zou wel eens kunnen veranderen na de invoering van belangrijke wetgeving die gunstig is voor deze sector.1

Wetgeving aanmoedigen

Tussen november 2021 en augustus 2022 zijn de volgende engagementen gemaakt in het kader van de Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), de CHIPS and Science Act en de Inflation Reduction Act (IRA):

  • Infrastructure Investment and Jobs Act: 1.200 miljard aan federale uitgaven, met een netto extra financiering van 550 miljard dollar
  • Chips and Science Act : 250 miljard voor onderzoek, ontwikkeling, productie en opleiding van werknemers in de Amerikaanse halfgeleidersector
  • Inflation Reduction Act: onder deze wet 370 miljard dollar aan investeringen en stimuleringsmaatregelen voor de productie en fabricage van schone energie

De reikwijdte en ambitie van deze wetten en de sectoren waarop ze gericht zijn, laten zien hoeveel belang de VS hechten aan het verplaatsen en consolideren van hun technologische capaciteiten en partnerschappen in eigen land.

Deze trend kan worden gezien als een reactie op aanhoudende geopolitieke uitdagingen en grillige toeleveringsketens. Samen moeten deze wetten de Verenigde Staten in staat stellen om hun positie, marktaandeel en stabiliteit op wereldschaal te consolideren. Door de staat gesteunde kapitaaluitgaven zijn minder gevoelig dan normaal voor het economische klimaat, waardoor we grootschalige projecten kunnen aankondigen.

Tot nu toe is slechts een fractie van de geplande uitgaven gedaan. De activiteit in verband met deze uitgaven zal naar verwachting een piek bereiken in 2026, maar zal de rest van het decennium aanhouden.

Toeleveringsketens en e-commerce

De markt voor magazijnautomatisering heeft te kampen gehad met de aanhoudende gevolgen van de pandemie. Het aantal bestellingen zal in 2020 en 2021 toenemen als gevolg van het toegenomen gebruik van e-commerce, waardoor overcapaciteit ontstaat naarmate de wereldeconomieën zich herstellen van de lockdowns na de Covid-19 pandemie.2

De jaren 2022 en 2023 zagen we een fase van absorptie van deze overcapaciteit, wat bijdroeg tot de vertraging van de bestellingen voor automatiseringsapparatuur. Er zijn echter tekenen dat deze trend zich stabiliseert en dat de groei vanaf 2024 weer zou kunnen aantrekken.3

De International Federation of Robotics (IFR) bevestigt dit: de editie 2023 van haar World Robotics Report laat een recordaantal robotinstallaties zien, met een vraag die wordt aangedreven door Azië en een hoge adoptiegraad in de consumentgerichte automobiel- en elektronicasectoren.4

IFR gelooft dat de vraag naar robotinstallaties zal blijven stijgen, zelfs in het geval van een economische vertraging, en voorspelt een nieuw jaarrecord van meer dan 600.000 installaties wereldwijd.5 Professionals uit de sector denken ook dat de jaarlijkse groei van het aantal orders tegen het einde van 2023 zijn dieptepunt zal bereiken, alvorens zich te herstellen in 2024 en 2025.

Halfgeleiders zijn hard getroffen door de volatiliteit van toeleveringsketens

tijdens de pandemie, wat gevolgen had voor de markten voor industriële machines en consumentenelektronica. De Amerikaanse CHIPS and Science Act is slechts één voorbeeld van de maatregelen die de overheid heeft genomen om deze situatie aan te pakken. Sinds 2021 zijn er tientallen miljarden dollars uitgetrokken voor investeringen in halfgeleiderfabrieken in verschillende landen om de nationale productie te ondersteunen (bijvoorbeeld in de Europese Unie, Korea en Japan).6

Binnen de sector daalde de verkoop in 2023, maar zal naar verwachting weer aantrekken in 2024.7  Eind 2023 herzag IDC, een technologisch onderzoeksbureau, zijn voorspellingen voor de groei van de halfgeleidermarkt en schatte dat deze in 2024 ongeveer 20% zou bedragen.8  Na een moeilijk jaar in 2023 wat betreft omzetgroei, zou dit ver boven het gemiddelde liggende percentage een aanzienlijk cyclisch herstel betekenen.

Honger naar innovatie

De beste bedrijven bevinden zich over het algemeen in de voorhoede van onderzoek en ontwikkeling. Dit fenomeen is vooral zichtbaar in bepaalde sectoren zoals halfgeleiders en elektrische voertuigen (EV’s), en 2024 zou het jaar moeten worden van een cyclisch herstel in de automatiserings- en halfgeleidermarkten.

Een van de belangrijkste drijfveren achter deze hogere verwachtingen voor de halfgeleidersector is de groeiende vraag naar AI. Naarmate de mogelijkheden en toepassingen zich ontwikkelen, wordt deze technologie steeds disruptiever, maar zo’n evolutie vereist enorme hoeveelheden gegevens en een aanzienlijke verwerkingskracht, die halfgeleiders kunnen leveren.

Generatieve AI en grote opkomende linguïstische modellen, zoals het veel gepubliceerde ChatGPT, vereisen een grotere geheugencapaciteit. Deze factor, in combinatie met het toenemende gebruik van AI in verschillende sectoren en het aanpassingsvermogen op het gebied van infrastructuren, technologieën en toepassingen, zou de vraag naar halfgeleiders moeten aanwakkeren. Op dit moment komt het grootste deel van de omzet in de AI-sector uit het infrastructuursegment (halfgeleiders en rekenkracht die de sector aansturen). Bedrijven als Nvidia, AMD en Cadence Design Systems, een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in chipontwerp, lijken goed geplaatst te zijn op dit gebied.

De klimaattransitie in beeld

EV’s profiteren van de extra druk op regeringen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan en hun CO2-neutrale verplichtingen na te komen. Hoewel de adoptietrends van land tot land aanzienlijk verschillen, wordt algemeen aangenomen dat EV’s voertuigen met verbrandingsmotoren zullen inhalen, waarbij de consensus alleen verschilt over de geschatte tijdspanne.

Op dit moment zijn de kosten en de infrastructuur de grootste obstakels voor het gebruik van EV, twee beperkingen die kunnen worden verminderd door aanzienlijke investeringen in capaciteit.

Wat de uitgaven betreft, kunnen de wereldwijde verbintenissen ter ondersteuning van de overgang naar schone energie, die in de eerste helft van 2023 een recordbedrag van 358 miljard dollar bereikten, de noodzakelijke modernisering van netwerken en infrastructuur helpen versnellen.9  In 2023 zat er voor ongeveer $750 aan halfgeleiders in een verbrandingsvoertuig, vergeleken met $1.300 in een elektrisch voertuig. Het feit dat EV’s tegen het einde van het decennium naar verwachting 2000 dollar aan halfgeleiders zullen bevatten, wijst op een sterke vraag op lange termijn vanuit de autosector. 

Disclaimer

Deze promotionele communicatie vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), noch vormt het een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Ze mag niet worden opgevat als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten.

Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Alle rechten voorbehouden.

Tom Riley, Portfolio Manager Robotech AXA IM

Author Tom Riley, Portfolio Manager Robotech AXA IM

More posts by Tom Riley, Portfolio Manager Robotech AXA IM