Skip to main content

Vandaag kan men als belegger niet meer om artificiële intelligentie (AI) heen en de plotse doorbraak van ChatGPT is daar niet vreemd aan. Bij heel wat bedrijven uit alle mogelijke sectoren staat AI op de prioriteitenlijst en velen hopen op termijn stevige productiviteitswinsten ermee te kunnen boeken. Ondertussen vloeit er ook steeds meer beleggersgeld in de richting van AI en is het ondanks de huidige hype nog niet te laat voor een langetermijnbelegger. Het is echter geen gemakkelijke keuze om de winnaars van de AI-hype eruit te kiezen: een ETF kan soelaas bieden.

Groei onmiskenbaar

Dat er steeds meer bedrijven op één of andere manier bezig zijn met AI, valt gemakkelijk aan te tonen. In de laatste kwartaalcijfers van de 15 grootste Amerikaanse techbedrijven werd geteld hoeveel keer AI werd vernoemd en in Q1 was dat bijna drie keer zoveel dan in Q4 van 2022 (zie grafiek hieronder).

Het aantal toepassingen is ook exponentieel aan het toenemen. AI was voor 2022 vooral B2B gericht en niet echt zichtbaar maar vandaag is AI door ChatGPT overal doorgebroken, dus ook in ons dagelijks leven. ChatGPT ging op enkele weken tijd van 0 naar 100 miljoen gebruikers. Nog nooit gebeurde de adoptie van een bepaalde technologie zo snel. Sommigen spreken nu zelfs van de democratisering van AI, ook wel eens aangeduid als het iPhone-moment van AI. De iPhone bracht het internet naar de handpalm en ChatGPT doet nu hetzelfde met artificiële intelligentie.

We kunnen er niet meer omheen dat in zowat elk bedrijf en business model AI aan het binnensluipen is. Artificiële intelligentie zal dan ook een revolutie ontketenen in alle sectoren en regio’s én onze manier van werken grondig veranderen. Per sector verschilt echter de snelheid waarmee AI een impact zal hebben. Voorlopers zijn vandaag de transport- en logistieke sector, biotech en biofarma, internet en media maar andere sectoren halen hun schade snel in.

Beleggen

Niettegenstaande de voorbije maanden AI op de beurs een doorbraak heeft gekend, is er zeker nog potentieel. Beleggers mogen evenmin uit het oog verliezen dat de huidige koerssprong er is gekomen na het rampjaar 2022 toen de technologiemarkt, en ook het AI-segment, zo’n 30% van zijn waarde verloor. Daarenboven staan we slechts aan de beginfase van de doorbraak en is de disruptieve kracht van AI nog maar pas losgelaten. Sommigen stellen zelfs dat ‘de creatie van het internet het voorgerecht was maar artificiële intelligentie het hoofdgerecht zal zijn.’

Het lijkt dan ook logisch dat in elke goed gespreide portefeuille er een deeltje AI zou moeten zitten. Het percentage van de totale portefeuille dat hiervoor kan worden gereserveerd, zal afhangen van het risicoprofiel en -bereidheid van de belegger in kwestie. Het is echter geen sinecure om zelf op zoek te gaan naar het ultieme AI-aandeel of zelfs een korfje van AI-aandelen samen te stellen. Het is een gespecialiseerde technologie waarbij de AI-impact van elk bedrijf afzonderlijk moeilijk in te schatten is. De beste keuze is dan ook om via een ETF op het thema in te spelen. Men koopt dan immers een volledige portfolio bestaande uit tientallen AI-aandelen, gespreid over alle sectoren en met de nodige diversificatie.

Welke ETF’s?

Ondanks de groei van de populariteit van AI in het algemeen, zijn er vandaag nog niet zoveel ETF ’s op geënt. We vermoeden dat daar gezien de huidige populariteit snel verandering zal in komen. Bij Trade Republic kan men uit drie AI-trackers kiezen die telkens zowel op AI als op robotica inspelen. Robotica is nauw verbonden met artificiële intelligentie omdat dankzij AI robots intelligenter zijn geworden en daardoor veel meer taken op een betere manier kunnen uitvoeren.

Het eerste in het rijtje is de ETF Artificial Intelligence USD (Acc) uitgegeven door WisdomTree. De tracker volgt de Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics index op de voet. Het is een goed gespreide index bestaande uit 107 verschillende namen: alle namen die ook maar iets met AI te maken hebben, zitten erin. De technologiesector is goed voor 52% maar de industriesector is ook goed vertegenwoordigd met 29%. De index is op 18 december 2017 van start gegaan met een basiswaarde van 1000 en schommelt vandaag rond de 1600 punten.

Daarnaast zijn er twee trackers die uitgegeven zijn door Amundi: STOXX Global Artificial Intelligence EUR (Acc) en MSCI Robotics & AI USD (Acc). Eerstgenoemde verandert op 12 juni van naam en zal dan als Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc door het leven gaan: de ISIN-code zal evenwel dezlfde blijven. Belangrijker is dat de tracker dan ook een andere index gaat volgen, namelijk de MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index. Deze referentie-index bestaat uit 148 namen en bestaat voor 71% uit IT-bedrijven en 75% uit Amerikaanse bedrijven. Grote namen zoals Nvidia (3,2%), Microsoft (2,2%) en Oracle (2,1%) hebben een groter gewicht dan in de eerder aangehaalde Nasdaq-index waar de gewichtverdeling veel evenwichtiger is. MSCI Robotics & AI USD (Acc) ten slotte is eigenlijk uitgegeven door Lyxor maar deze is vorig jaar opgegaan in Amundi. Deze tracker volgt dezelfde onderliggende index als de andere tracker van Amundi met als verschil dat laatstgenoemde in dollar noteert. Het verschil in rendement op jaarbasis komt volledig op conto van de valutaverschillen.

KFI

Author KFI

More posts by KFI