Skip to main content

Commentaar van Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

  • De Fed zal naar verwachting een pauze in de renteverhogingen aankondigen tijdens de FOMC-vergadering op 13 en 14 juni.
  • Wij denken echter dat ze een hawkish houding moet aannemen om alle opties open te laten, inclusief de mogelijkheid van een verdere renteverhoging in de komende maanden.
  • De rentecorrectie van de afgelopen weken heeft de pivot naar de achtergrond geduwd en beleggers kansen geboden om longposities op te bouwen in de Amerikaanse markt.

De Amerikaanse Federal Reserve komt in de meest volwassen fase van haar monetaire verkrappingscyclus. Na tien opeenvolgende renteverhogingen sinds maart 2022, met een totaal van 500 bp, zijn de vraag naar het eindtarief en de timing van de pivot, d.w.z. het moment waarop de Fed een nieuwe cyclus van renteverlagingen zal starten, de twee belangrijkste vragen voor beleggers, zoals blijkt uit de recente volatiliteit in de marktverwachtingen.

We verwachten dat de Fed tijdens de FOMC-vergadering op 13 en 14 juni een pauze in de renteverhogingen zal aankondigen. Hoewel de kerninflatie te hoog blijft ten opzichte van haar doelstelling voor prijsstabiliteit, moet de Amerikaanse centrale bank zichzelf de tijd gunnen om de gevolgen van een aanzienlijke aanscherping van de monetaire voorwaarden te beoordelen, vooral tegen de achtergrond van een latente crisis bij de regionale banken.

De recessie-effecten van de sterkste rentestijging in 40 jaar beginnen zich inderdaad af te tekenen. De Amerikaanse groei, die lang veerkrachtig was, verzwakt nu, zoals blijkt uit de laatste ISM-indicatoren, met name in de dienstensector in mei (50,3 tegen 52,4 verwacht en 51,9 in april).

Daarnaast houden de spanningen in de Amerikaanse bankensector aan. Na de 2e, 3e en 4e grootste bankfaillissementen in de geschiedenis van de VS in de afgelopen weken, laat het laatste rapport van de Fed1zien dat banken

steeds meer een beroep doen op financiering via het Bank Term Funding Program, dat voor de 5e week op rij steeg tot een nieuwe piek van 100,2 miljard dollar. De herfinancieringsvoorwaarden in de commerciële vastgoedsector zijn ook een pijnpunt.

Tegen deze achtergrond, en gezien de 12 tot 18 maanden die doorgaans nodig zijn om het volledige effect van renteverhogingen op de economie te zien, heeft de Fed argumenten om een pauze te rechtvaardigen. Ze zal echter waarschijnlijk zijn hawkish houding handhaven en alle opties open laten, inclusief de mogelijkheid van een verdere verhoging in de komende maanden. Het zal ook interessant zijn om de update van haar groei- en inflatiescenario’s te volgen, evenals haar punten, om mogelijk de verwachtingen van beleggers opnieuw te beoordelen.

Gezien de recente marktaanpassingen verwachten we geen significante impact van de FOMC-vergadering. De correctie in de 2-jaars rente (van 3,80% medio mei naar 4,62% op 12 juni) en 10-jaars rente (van 3,33% medio mei naar 3,76% op 12 juni) in de afgelopen weken heeft de pivot naar de achtergrond verschoven. Deze omgeving biedt beleggers kansen om longposities op te bouwen in de Amerikaanse markt.

KFI

Author KFI

More posts by KFI