Skip to main content

In zijn future proof beleggingsaanpak trekt Nagelmackers de kaart van een duurzame beleggingsstijl. De niche-aanpak van de bank is onder andere gericht op small en midcaps en op lokale verankering, in België én in China. Een gesprek met Evy Mercie (ESG Officer) en Levi Sarens (Head of Investments).

Beleggen doe je per definitie voor de lange termijn, voor de opbouw van je vermogen, en doorgaans ook met het oog op de overdracht naar de volgende generatie. Maar hoe kies je beleggingen die de tand des tijds zo goed mogelijk kunnen doorstaan? Voor Nagelmackers is de focus duidelijk: duurzaam investeren, met lokale kennis van zaken, zoals bijvoorbeeld in familiebedrijven – bedrijven die van nature op de lange termijn mikken.

Op dit moment is 75% van de fondsen die Nagelmackers aanbiedt minimum SFDR Artikel 8. Ze voldoen dus aan de Europese transparantieverordening over duurzaamheid., de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Waarom?

Evy Mercie: “Voor ons is duurzaam beleggen de way to go. De toekomst is clean & green, en dat wordt alleen maar belangrijker. Tegen eind 2024 moeten al onze fondsenbeleggingen voldoen aan artikel 8 van de SFDR (de zogenaamde lichtgroene fondsen). Waarom? Er is niets ergers dan investeren in een bedrijf dat er morgen niet meer is vanwege het klimaatrisico. Investeren in duurzame bedrijven met een ESG-aanpak

(Environmental, Social, Governance – Milieu, Sociaal en Goed Bestuur) is om te beginnen een kwestie van risicobeheersing. Naast de fysieke klimaatrisico’s heb je namelijk ook het risico van niet voldoen aan veranderende regelgeving. Een bedrijf dat zich niet tijdig aanpast aan de duurzame klimaatdoelstellingen van Europa, zowel in zijn processen als in rapportering, verzwakt zijn concurrentiepositie. We moedigen lokale bedrijven ook actief aan om met hun ESG-streven en rapportering in de positieve richting te evolueren. Daar worden we allebei beter van.”

Waarom is lokale verankering zo belangrijk in beleggingsstrategie van Nagelmackers?

Levi Sarens: “Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om als Belgische fondsbeheerder met stock picking van Europese small en midcaps, mooie en duurzame rendementen te halen. Door onze lokale verankering hebben we vrij makkelijk toegang tot het management van de bedrijven waarin we investeren. We kunnen ze van dichtbij opvolgen. Uniek aan Nagelmackers is dat we ook lokaal verankerd zijn in China, via onze Chinese aandeelhouder. Dus ook daar beschikken we – met behulp van een lokaal researchteam – over kwalitatieve en betrouwbare marktinformatie om beloftevolle niches te selecteren en van dichtbij op te volgen.”

Activa-allocatie en duurzaamheid

Welke eigenschappen overtuigen jullie om een Europees bedrijf in een fonds op te nemen?

Levi Sarens: “Misschien eerst even zeggen welke type bedrijven we liever mijden: verhalen van alles of niets, boom or bust, met onvoldoende zicht op cashflows. In de sector van biotech word je bijvoorbeeld wel eens geconfronteerd met dergelijke bedrijven. Wat niet

wegneemt dat daar ook soms mooie opportuniteiten kunnen zijn, maar het is zeker niet onze core focus. We kijken eerder naar bedrijven die structureel mooie cashflow genereren, die een sterke lokale en familiale verankering hebben. In ons small en midcap fonds zijn Belgische en Nederlandse bedrijven goed voor twee derde van het geheel. Denk aan bedrijven zoals Lotus Bakeries, D’Ieteren of ASMI. Stuk voor stuk bedrijven met een mooi track record, wat vaak leidt tot een superieur beursrendement tegenover veel grotere concurrenten, de zogenaamde big caps.”

Evy, je gaf al aan dat jullie met kleinere bedrijven actief werken rond hun ESG-strategie. Wat betekent dat precies?

Evy Mercie: “Ook small en midcap bedrijven zijn doorgaans al bezig met ESG, maar de bijbehorende processen zijn vaak onvoldoende geformaliseerd. Of er is geen data beschikbaar bij externe providers, zodat deze bedrijven niet op de radar komen van grotere investeerders. Wij gaan in dialoog met bedrijven over wat wij van hen verwachten op het gebied van inspanningen en ESG-rapportering, bevragen hen over hun aanpak en moedigen hen aan om in te zetten op het beschikbaar stellen van data. Zo helpen we hen idealiter om door te groeien in de ontwikkeling van hun ESG-beleid en dataverstrekking tot op het niveau van large caps. Dat is goed voor hen én voor onze beleggers.”

De Chinese connectie

Voor veel Europese vermogensbeheerders is China een ver-van-mijn-bed show. Dat wordt heel anders wanneer je mensen ter plaatse hebt. Bij Nagelmackers gaat het nog een stap verder: de bank maakt deel uit van de Chinese groep Daija en heeft dus meer dan een voetje voor op de concurrentie.

Dankzij jullie Chinese connectie hebben jullie ook een uitstekende kennis van die markt. Is het een goed moment om te beleggen in China?

Levi Sarens: “China blijft in volle ontwikkeling en zal op een dag misschien de belangrijkste economische mogendheid ter wereld worden. De bestendige groei uit de jaren 2000 is ondertussen iets minder spectaculair, maar de groeiverwachtingen zijn grosso modo toch nog altijd 5% per jaar. Het belang van het Chinese BBP – goed voor 20% van het wereldwijde BBP – vertaalt zich nog niet in zijn volume in de wereldwijde aandelenindex MSCI All Country World Index, waarin China maar goed is voor 4%. We denken dat het belang van de aandelenmarkt verder zal evolueren in de richting van de economie.”

Waar ligt jullie focus in China?

Levi Sarens: “In China spelen we vooral in op digitalisering, veranderend consumentengedrag en demografische evoluties. China evolueert volop van een meer exportgedreven economie naar een economie gericht op binnenlandse consumptie. En de Chinese consument is ook veranderd, zo zien we bijvoorbeeld veel meer consumptie van premium producten dan pakweg vijftien jaar geleden.”

In welke bedrijven investeren jullie dan wel, en in welke niet?

Levi Sarens: “Wat we nauwelijks doen zijn de eerder klassieke sectoren: energie, banken, vastgoed. Wij kijken liever naar digitale platformen en e-commerce. En naar bedrijven die markleider zijn in hun domein, soms zelfs buiten de landsgrenzen van China, zoals CATL, wereldwijd marktleider in de de productie van batterijen voor elektrische wagens. Zoals je weet zijn de covidmaatregelen in China bijzonder streng geweest, maar sommige bedrijven

hebben daar weinig last van gehad. Het bedrijf Yum China is bij ons nauwelijks bekend, maar in China bezitten zij meer dan 13.000 franchises van fast food ketens als KFC en Pizza Hut. Ze zijn marktleider in een niche business en hebben zelfs geen verlies geleden tijdens covid.”

Beleggen in opkomende markten als China, betekent wel dat je rekening moet houden met meer volatiliteit.

Levi Sarens: “Dat klopt, en dat kan beide kanten uitgaan. Het is nu eenmaal een marktgegeven dat in periodes van onzekerheid beleggingen in opkomende markten, zoals China, maar dus ook in small en midcaps, zich relatief gezien volatieler gedragen. Maar voor die ‘high beta’, dus dat verhoogd risicokarakter, word je vaak gecompenseerd door potentieel superieure groei op lange termijn. En dan kan het op de beurs soms heel snel gaan. Een van onze mooie Chinese verhalen in dat opzicht is Hithink RoyalFlush, een softwarebedrijf dat onlangs +100% is gegaan is op een paar weken tijd.”

ESG in China

Hoe zit het met ESG in China? Daar is toch nog veel werk aan de winkel?

Evy Mercie: “We zijn er zeker niet blind voor dat er nog veel ruimte is voor verbetering in China, zowel op het gebied van milieu, als op sociaal vlak en goed bestuur. ESG-aanpak en ESG-rapportering staan in China vaak nog in de kinderschoenen. Maar er wordt veel vooruitgang gemaakt en wij kiezen sowieso voor bedrijven die ofwel goed scoren op ESG-vlak, ofwel serieuze ambities hebben om hun duurzaamheid te verbeteren. We geloven dat je er met enkel uitsluiten en werken met ‘best-in-class’ niet komt: je moet ook oog hebben voor bedrijven in transitie. Zo investeer je in future growth.”

Levi Sarens: “Daarnaast is het zo dat ook op het gebied van duurzaamheid China nu al heel wat ambities koestert. Zo zullen er naar verwachting in 2030 wereldwijd ongeveer 60 miljoen elektrische auto’s worden verkocht, waarvan maar liefst de helft in China. En daar kan dan weer een bedrijf zoals het genoemde CATL wel bij varen. Dus ook voor duurzame beleggers is China op termijn een moeilijk te negeren markt.”

Kader

Wat kan Nagelmackers voor u betekenen?

Als oudste bank van het land, met meer dan 275 jaar op de teller, ontwikkelde Nagelmackers de afgelopen jaren een nieuwe strategie, de “human touch.” De bank wil het verschil maken door de persoonlijke benadering van vermogende families, die ze van generatie op generatie van dienst wil zijn. Lokale verankering, duurzaamheid en generatiefocus zitten in het DNA van de bank. De bank is toegankelijk in personal banking vanaf een belegbaar vermogen vanaf 75.000 euro. Vanaf een half miljoen euro komt u in aanmerking voor private banking. De meest vermogende klanten (vanaf 4 miljoen euro) genieten van de wealth management service.

KFI

Author KFI

More posts by KFI