Skip to main content

Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors.

Voor beleggers die al worstelen met vragen over inflatie en rente, zal de onzekerheid rond het Amerikaanse schuldplafond de volatiliteit van de Amerikaanse dollar en risicovolle activa waarschijnlijk aanwakkeren.

Beleggers zouden kunnen denken dat ze dit al eens hebben meegemaakt. Terwijl de klok de deadline voor de Amerikaanse schuldendeadline aftikt, raken de markten opnieuw vertrouwd met de fijne kneepjes van de Amerikaanse politiek.

In wat een semi-gewoon partijgevecht is geworden, zijn politici in Washington in gesprek over het verhogen van de federale schuldlimiet vóór juni, de maand waarin de regering zonder geld zou kunnen komen te zitten om haar rekeningen te betalen.

Op het spel staat het vermogen van ’s werelds grootste economie om nieuwe schulden te blijven uitgeven en zijn rekeningen te betalen. Een dergelijk scenario zou betekenen dat de VS zijn schuld niet kan terugbetalen, wat schokgolven door de wereldeconomie zou sturen.

Weinig kans op wanbetaling

Eerst het goede nieuws. Wij denken dat er slechts 0,01% kans op wanbetaling is. Dit is nog nooit gebeurd en we zien het deze keer ook niet gebeuren.

De markten lijken het daarmee eens te zijn. De recente krachtmeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden heeft tot dusver slechts tot beperkte marktimpact geleid.

De rente op US Treasury Bill van één maand bereikte 5,44% op de recente piek van 19 mei. De Amerikaanse credit default swaps – op de markt gebaseerde maatstaven voor het risico dat een regering in gebreke blijft – zijn na hun hoogtepunt gedaald, maar blijven volatiel.

Een van de redenen waarom de markten relatief optimistisch zijn, is dat beleggers waarschijnlijk het gevoel hebben dat ze deze situatie al eerder hebben zien gebeuren.

Sinds 1917 is het plafond 78 keer verhoogd. Het gebrek aan overeenstemming leidde in 1995 tweemaal tot een shutdown van de overheid, gedurende vijf en 21 dagen, en in 2013 opnieuw gedurende 16 dagen. Een gedeeltelijke shutdown in 2018 legde de overheidsdiensten voor een record van 35 dagen stil. In 2011 werd twee dagen voor de deadline een akkoord bereikt.

De huidige context is echter anders. Nog nooit was de politieke kloof tussen de twee partijen zo diep. Nooit is de dialoog zo moeilijk geweest. Het punt van spanning? Voor de Republikeinen is het hun wil om de federale uitgaven te verlagen. Voor de Democraten is het hun inzet voor een duur energie overgangsprogramma.

In dit stadium denken wij aan drie mogelijke scenario’s: een akkoord op het laatste moment, een shutdown of wanbetaling. Zoals opgemerkt, is wanbetaling het minst waarschijnlijk. Een faillissement zou rampzalig zijn voor de Amerikaanse economie en leiden tot een ernstige recessie, financieringsproblemen en een gebrek aan investeringen vanwege de stijgende kredietkosten. De

besmetting zou een wereldwijde recessieschok veroorzaken. Op lange termijn zouden de gevolgen voor het politieke en economische wereldleiderschap van de VS niet te overzien zijn.

Waarschijnlijker: een shutdown scenario

In plaats daarvan verwachten we een shutdown scenario. Als beide partijen bij hun standpunt blijven, schatten wij de kans op een akkoord op het laatste moment op slechts 40%.

Waarschijnlijker is volgens ons een scenario waarin politici er niet in slagen op tijd een akkoord te bereiken om een shutdown te voorkomen, voordat ze na de deadline snel een akkoord bereiken. Wij schatten de kans op dit scenario op 60%.

Dit laatste scenario zou tijdelijk zijn, aangezien slechts een deel van de betalingen kan worden bevroren. De Amerikaanse schatkist zou dan voorrang moeten geven aan de schuldendienst door te bezuinigen op sociale uitgaven, waaronder werkloosheidsuitkeringen en sociale zekerheid, en door de salarissen van ambtenaren op te schorten. In dit scenario zouden de extreem hoge economische en politieke kosten van dergelijke maatregelen de Republikeinen en Democraten tot een snel akkoord moeten drijven.

Wat betekent de onzekerheid over het schuldplafond voor de markten?

Voor beleggers die al worstelen met vragen over inflatie en rentevoeten, zijn de besprekingen over het schuldplafond een andere factor om doorheen te navigeren.

De situatie zal waarschijnlijk de volatiliteit van de Amerikaanse dollar en risicovolle activa aanwakkeren. Nieuwe marktonzekerheid zal de groeivooruitzichten verder temperen, wat het idee versterkt dat de Amerikaanse Federal Reserve het hoogtepunt van zijn renteverhogingen heeft bereikt. Dit klimaat zou gunstig moeten zijn voor de Amerikaanse rente op het lange eind van de curve, en het ondersteunt onze overtuiging om de Amerikaanse rente te verlengen bij een eventuele terugval van de Treasuries.

KFI

Author KFI

More posts by KFI