Skip to main content

Na een belangrijke herijking van de renteverwachtingen van de centrale banken in februari, waarmee een einde kwam aan de zelfgenoegzaamheid van beleggers over het potentieel voor renteverhogingen, werden de verwachtingen in maart sterk naar beneden bijgesteld.

Beleggers verwachten nu slechts een Fed-renteverhoging van 25 bp tijdens de bijeenkomst in mei met een waarschijnlijkheid van 50% – en dus een eindrente tussen 5% (huidig niveau) en 5,25% – en aan de ECB-zijde een eindrente van 3,5% (depositorente) die in het derde kwartaal zou worden bereikt.

Franck Dixmier - Allianz Global Investors
Franck Dixmier – Allianz Global Investors

De marktsignalen lijken er weliswaar op te wijzen dat de opleving van de koorts in de banksector in de VS en Europa afneemt en binnen de perken blijft. In de eurozone heeft de Europese Centrale Bank sterk gecommuniceerd over de robuustheid van de banksector onder haar toezicht. De goedkeuring van het aandeleninkoopprogramma van 3,3 miljard euro voor Unicredit op 28 maart is een sterk signaal van de ECB dat zij vertrouwen heeft in de kracht van de bank en in het Europese bankstelsel. Een gebaar dat de markten goed begrijpen, zowel op de beurs als op de spreads. Het is nog te vroeg om een definitief beeld te krijgen van het besmettingseffect van de bankenstress – Deutsche Bank, die op 24 maart zwaar werd aangevallen, heeft een CDS van 440 bp (CDS 5-jarige achtergestelde obligatie). Maar als de hypothese van een beheerste besmetting wordt bevestigd, wat ons belangrijkste scenario blijft, zouden de markten moeten terugkeren naar de fundamentals, namelijk de inflatie, met name de kerninflatie.

Ze is echter nog steeds te hoog in de eurozone. Ondanks een scherpe daling van de inflatie op jaarbasis van 8,5% in februari naar 6,9%, blijft de kerninflatie stijgen. In maart was dat 5,7%, tegen 5,6% in februari. De verwachte renteverhogingen van de ECB lijken ons daarom opnieuw te bescheiden en zullen in de komende weken moeten worden bijgesteld.

In de VS is het verhaal anders. De eindrente zal afhangen van het effect van de crisis bij de regionale banken, zowel wat betreft het marktsentiment en de risicoaversie, maar ook meer fundamenteel van de kredietdistributie in de VS, en dus van de groeivooruitzichten. Maar hoe dan ook, wij denken dat de rente op een plateau blijft en zijn zeer sceptisch over de verwachtingen van de markten dat de rente deze zomer al zal worden verlaagd.

Afhankelijk van het feit of het scenario van de bankencrisis al dan niet uitkomt, zal de positionering van de portefeuilles sterk verschillen, met name wat betreft de blootstelling aan de duration en de positionering op de rentecurve.

KFI

Author KFI

More posts by KFI