Skip to main content

De schijnbare overwinning van de centrale banken op de inflatie zorgt wereldwijd voor cash die naar risicovolle activa vloeit. De aandelen- en obligatiekoersen kenden wereldwijd een forse rally in november en de belangrijkste 10-jaars rente op Amerikaanse schatkistpapier is gedaald van de recente hoogtepunten van 5,00% naar minder dan 4,20% bij sluiting op vrijdag. De dollar is sterk gedaald en vorige week was geen uitzondering. De belangrijkste verandering was dat de euro niet volgde en daalde ten opzichte van bijna elke belangrijke valuta wereldwijd, nu de vrees voor een recessie in de eurozone het effect van de desinflatie daar verergert. Het pond is vermeldenswaardig, dat beter blijft presteren dan zowel de euro als de dollar omdat de markten steeds meer verwachten dat de rente in het VK langer hoger zal blijven dan elders.

De vraag is nu of de rente en de dollar te veel en te snel zijn gedaald. Cruciale arbeidsmarktinformatie in de VS zal deze week zowel de markten als de Federal Reserve helpen die vraag te beantwoorden. Naast het JOLTS-rapport over vacatures woensdag, zou banenrapport vrijdag sterk moeten uitkomen naarmate stakende auto- en entertainmentarbeiders weer aan de slag gaan. Het loongroeicijfer in dit laatste rapport zal ook belangrijk zijn. In de eurozone kijken we naar het detailhandelscijfer van oktober om een idee te krijgen van de kracht van de consumentenbestedingen in het laatste kwartaal van 2023.

GBP

Hoge Britse rentevoeten, hawkish mededelingen van de Bank of England en het vooruitzicht op fiscale stimuleringsmaatregelen nu de volgende algemene verkiezingen naderen, hebben van het Pond de best presterende Europese valuta van de afgelopen weken gemaakt. Er staat deze week niet veel nieuws op het programma, dus het pond zou de Euro redelijk op de voet moeten volgen op de valutamarkten.

EUR

De eurozone is geen uitzondering op de wereldwijde desinflatoire trend. Het flash inflatierapport van november liet een sterker dan verwachte daling zien in zowel de headline als de kerninflatie subindices. Nu deze laatste stevig onder de 4% ligt, is het duidelijk dat de renteverhogingscyclus voorbij is. De Europese economie blijft ondermaats presteren en de zorgwekkende cijfers uit China betekenen dat de wereldwijde vraag niet gauw soelaas zal geven. Wij denken dat het waarschijnlijk is dat we eerder verlagingen zullen zien in de Eurozone dan in de VS, en denken daarom dat we de komende weken een gedeeltelijke terugval kunnen zien in de rally van de euro.

USD

De gegevens van vorige week versterkten het beeld dat de Amerikaanse economie afstevent op een zachte landing, met een inflatie die daalt richting de Fed-doelstellingen, zelfs nu een economie met volledige werkgelegenheid blijft bloeien op basis van de kracht van de binnenlandse vraag. De daling van de middellangetermijnrente en de dollar begint ons echter te optimistisch te lijken, want een economie die ruim boven het potentieel groeit en een sterke arbeidsmarkt rechtvaardigen nauwelijks een renteverlaging op korte termijn. Het loonrapport van deze week zou die visie moeten versterken; de markten verwachten een opleving van de banengroei en loonstijging na de licht negatieve verrassing van vorige maand.

EFI

Author EFI

More posts by EFI