Skip to main content
  • Het SDG Loan Fund[1] heeft met succes 1,1 miljard dollar aan kapitaal opgehaald bij beleggers om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te promoten in opkomende en frontiermarkten, door gebruik te maken van een innovatief ‘blended finance’-model.
  • Beleggers in het fonds, waaronder Allianz, FMO en Skandia, verstrekken kapitaal voor impactvolle, op de SDG’s afgestemde leningen aan lokale bedrijven en projecten in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.
  • Allianz Global Investors beheert het SDG Loan Fund en FMO Investment Management ligt aan de basis van en beheert de leningenportefeuille. De John D. en Catherine T. MacArthur Foundation (MacArthur) heeft een garantie van 25 miljoen dollar toegezegd voor kredietbescherming.
  • Het grootschalige en multisectorale bereik van het SDG Loan Fund is te danken aan een first loss-investering van FMO, gekoppeld aan de garantie van MacArthur. Samen ontsluiten deze katalytische beleggingen USD 1 miljard aan privékapitaal voor betaalbare energie, financiële inclusie en duurzame landbouw in opkomende en frontiermarkten.

Allianz Global Investors (AllianzGI), FMO Investment Management (FMO IM) en de John D. en Catherine T. MacArthur Foundation (MacArthur) hebben vandaag aangekondigd dat het SDG Loan Fund (het Fonds) met succes meer dan USD 1 miljard aan privékapitaal heeft opgehaald om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties in opkomende en frontiermarkten te bevorderen. Het kapitaal van het fonds is afkomstig van een groep institutionele beleggers, waaronder Allianz, de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en Skandia.

De “blended finance” structuur van het fonds stelt toonaangevende institutionele beleggers in staat om mee te beleggen in een portefeuille van leningparticipaties ter ondersteuning van financiële instellingen en tussenpersonen die kleine en middelgrote ondernemingen bedienen in landen met een laag en gemiddeld inkomen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa in drie doelsectoren: de energiesector, financiële instellingen en de agribusiness.

Aanvankelijk bedacht door AllianzGI, de beheerder van het fonds, en FMO IM, de portefeuillebeheerder, omvat de structuur van het fonds een “first loss”-investering van FMO en een gedeeltelijke, niet-gefinancierde garantie van MacArthur. Samen mobiliseren deze kredietbeschermingen kapitaal van institutionele beleggers die normaal gesproken niet in staat zouden zijn om leningen met een grote impact in opkomende en frontiermarkten te financieren.

Het SDG Loan Fund is opgezet om te voorzien in de dringende behoefte aan kapitaal om de SDG’s in ontwikkelingslanden te bereiken. Met een totaal van 3,9 biljoen dollar in 2020,[2], is dit kritieke jaarlijkse financieringstekort na de uitbraak van COVID-19 met 56 procent toegenomen. Het fonds bouwt voort op een groeiend aantal inspanningen om kapitaal van beleggers uit de privésector op te halen voor investeringen in opkomende en frontiermarkten ten behoeve van de SDG’s. In het algemeen zal het kapitaal dat wordt ingezet door het SDG Loan Fund zich richten op economische groei (Sustainable Development Goal 8), gelijkheid (Sustainable Development Goal 10) en klimaat (Sustainable Development Goal 13).

Zodra het fonds volledig geïnvesteerd is in ongeveer 100 participaties met een grote impact, is het de bedoeling dat zijn investeringen bijna 60.000 banen ondersteunen en ongeveer 450.000 tCO2 equivalent aan broeikasgassen per jaar vermijden, volgens de historische ervaring en analyse van FMO.[3] Verwacht wordt dat het fonds een vliegende start kennen, waarbij FMO ongeveer USD 100 miljoen aan in aanmerking komende leningen voor het fonds zal bewaren.

“Bij Allianz Global Investors begrijpen we dat blended finance een cruciale rol speelt bij het ontsluiten van privékapitaal dat nodig is om ontwikkeling in opkomende en frontiermarkten te stimuleren. Onze partnerschapsbenadering met FMO en de MacArthur Foundation heeft geleid tot een overtuigend voorbeeld van een concrete, innovatieve, marktgestuurde aanpak om dat kapitaal op grote schaal te mobiliseren, waardoor projecten met een grote impact die van vitaal belang zijn voor de groene transitie de financiering krijgen die ze nodig hebben. We zijn ervan overtuigd dat het SDG Loan Fund zal fungeren als een blauwdruk voor succesvolle samenwerking tussen meerdere stakeholders, waarvan we in de toekomst nog veel meer voorbeelden hopen te zien”, zegt Deborah Zurkow, Global Head of Investments bij Allz Global Investors Deborah Zurkow, Global Head of Investments bij Allianz Global Investors.

“We zijn verheugd om samen te werken met Allianz Global Investors en de MacArthur Foundation in ons gezamenlijke SDG Loan Fund. Het kapitaal dat via deze blended financieringsstructuur is samengebracht, laat zien dat een gedeelde visie om de SDG’s aan te pakken kan leiden tot oplossingen voor zeer uiteenlopende beleggers. Het fonds stelt FMO in staat om meer kapitaal te verstrekken aan haar klanten, ter ondersteuning van onze gezamenlijke missie om de lokale welvaart in ontwikkelingslanden wereldwijd te vergroten. We hebben er alle vertrouwen in dat we er samen met Allianz Global Investors voor zullen zorgen dat het fonds erin slaagt een impactvolle portefeuille te selecteren en te beheren”, zegt Nic Wessemius Nic Wessemius, Managing Director bij FMO Investment Management.

“De MacArthur Foundation is er trots op dat we onze lange ervaring met impactbeleggen en garanties kunnen inzetten om het SDG Loan Fund te ondersteunen. Door kritieke financieringstekorten op te vullen en economische, sociale en milieuvoordelen te creëren voor tienduizenden kleine bedrijven, gezinnen en gemeenschappen, zal het fonds de kracht van katalytisch kapitaal aantonen om investeringen en effecten te ontsluiten die anders niet mogelijk zouden zijn,” zegt Debra Schwartz, directeur van Impact Investments bij de MacArthur Foundation.

Wat beleggers hierover te zeggen hebben:

“Als stichtend lid van de Net Zero Asset Owner Alliance wil Allianz de decarbonisatie van de wereldeconomie faciliteren en de energietransitie financieren. De perceptie van het verhoogde risico van beleggen in opkomende markten – dat vaak niet gecorreleerd is met het werkelijke risiconiveau – kan ontmoedigend zijn voor institutionele beleggers. Voor ons is blended finance een innovatief financieel instrument om de toewijzing van fondsen aan deze gebieden op grotere schaal te versnellen. Het SDG Loan Fund dat meer dan USD 1 miljard aan toezeggingen heeft bereikt, is een geweldig voorbeeld en een sterk signaal aan de markt over hoe institutioneel kapitaal op grote schaal kan worden binnengehaald”, zegt Allianz Group Chief Investment Officer, Carsten Quitter.

Huib-Jan de Ruijter, Co-Chief Investment Officer bij FMO, zei: “Het SDG Loan Fund ondersteunt volledig de ambitie van FMO om de mobilisatie van de private sector op te schalen en de financiering naar opkomende en nieuwe markten te maximaliseren. We zijn verheugd om samen te werken met Allianz, Skandia en de MacArthur Foundation in deze blended financieringsstructuur, en we roepen andere institutionele beleggers, stichtingen en DFI’s op om dit innovatieve model te kopiëren, omdat het barrières wegneemt om te investeren in de markten waar dat het meest nodig is.”

Lars-Göran Orrevall, Chief Investment Officer bij Skandia zei: “Deze investering voldoet aan Skandia’s ambitie om zowel aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen als een significante duurzaamheidsimpact te realiseren. We zijn verheugd om met onze partners samen te werken aan deze baanbrekende blended financieringsstructuur die een innovatieve en cruciale rol speelt bij het aanpakken van het financieringstekort van de SDG’s in ontwikkelingslanden en frontiermarkten. De drie doelsectoren van het fonds – energie, financiële instellingen en agribusiness – zijn ook van cruciaal belang voor onze gezamenlijke inspanningen om de klimaatbestendigheid van de wereld te vergroten en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. We geloven dat onze klanten mee deel willen uitmaken van het interessante verhaal van het SDG Loan Fund.”


[1]OPMERKING: Dit fonds wordt niet langer aangeboden en is nu gesloten voor nieuwe beleggers

[2] OESO, https://www.oecd.org/finance/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2023-fcbe6ce9-en.htm

[3] Ga voor meer informatie naar https://annualreport.fmo.nl/2022/

LFI

Author LFI

More posts by LFI