Skip to main content

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe kreeg van de financiële dagbladen L’Echo en De Tijd een award* in de categorie Europese small-cap. De netto-inventariswaarde is sinds de start bijna verdubbeld, ondanks de daling van 18% vorig jaar, en het fonds presteert nu 33% beter dan de benchmark.

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe wordt beheerd door een team van drie beheerders, waarvan er twee meer dan 25 jaar ervaring hebben. De term Archer is bedoeld om de beleggingsstrategie op basis van actieve bedrijfsselectie te benadrukken, met een fondssamenstelling die sterk verschilt van de benchmark.

De portefeuille is opgebouwd rond drie hoofdthema’s. Bedrijven met een potentieel voor gestage groei die weinig conjunctuurgevoelig is zijn goed voor zowat 50% van het beheerde vermogen. Ondernemingen in een transitiefase waarvan de beheerders een verandering in de marktperceptie verwachten die de aandelenkoers sterk zal opdrijven, en ten slotte ondernemingen die zullen profiteren van de normalisatie van hun economische activiteit.

Don Fitzgerald – DNCA

De strategie voldoet aan de vereisten van artikel 8 van de Europese SFDR-wetgeving, met een beheerd vermogen van zowat 300 miljoen euro. “Onze benadering is niet specifiek gericht op groeibedrijven, en wij vermijden bewust overgewaardeerde bedrijven die bij teleurstelling sterk zouden kunnen corrigeren”, zegt Don Fitzgerald (fondsbeheerder). “Wij kijken ook naar bedrijven die niet goed worden gevolgd door de analisten van de grote banken , evenals bedrijven waarvan de managementteams een aanzienlijk deel van hun persoonlijk vermogen in het bedrijf investeren.”

Deze voorkeur voor value komt tot uiting in de posities in enigszins onbeminde bedrijven, waarop vaak een overnamebod wordt uitgebracht. De goede prestatie van DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe in 2022 in vergelijking met zijn categorie wordt met name verklaard door i) de discipline inzake de waardering van de ondernemingen in de portefeuille ii) de fusies/overnames die in 2022 niet minder dan vier aandelen in het fonds (Euromoney, Aareal Bank, HomeServe en Swedish Match) betroffen, in een portefeuille die gewoonlijk tussen 50 en 60 directe lijnen omvat.

Voor 2023 zegt Don Fitzgerald dat hij liever wegblijft van dure groeiaandelen en de voorkeur geeft aan bedrijven die zullen profiteren van stijgende obligatierentes, een goed prijszettingsvermogen hebben of blootstelling hebben aan de energietransitie.

*Methodologie:

De fondsen worden beoordeeld volgens de kroonmethode, die elk fonds een score toekent op basis van vier criteria (in procenten). Regelmaat is het belangrijkste criterium (40%). Met andere woorden, de fondsen met het hoogste rendement op één jaar winnen niet noodzakelijkerwijs de award. De andere drie criteria (vijfjarig rendement, voor risico gecorrigeerd rendement en prestaties ondanks de berenmarkt) krijgen elk een gewicht van 20%. Op basis van de vier criteria krijgt elk fonds een eindscore. Het fonds met de hoogste score in zijn categorie sleept de award in de wacht.

KFI

Author KFI

More posts by KFI