Skip to main content

HeartKinetics sluit zich aan bij het Mayo Clinic Platform_Accelerate programma

HeartKinetics, een Belgisch Medtech en Digital Health bedrijf gespecialiseerd in het op afstand detecteren en monitoren van patiënten met hartfalen (HF), is verheugd aan te kondigen dat het is toegetreden tot Mayo Clinic Platform_Accelerate in de Verenigde Staten.

Dit intensieve programma dat 20 weken duurt, is bedoeld om innovatieve startups te helpen geloofwaardigheid op te bouwen en om zich klaar te maken voor de markt, zodat ze innovatie in de gezondheidszorg kunnen stimuleren. Elk onderneming krijgt toegang tot een zeer rijk geheel van geanonimiseerde data (meer dan 7 miljoen patiënten), validatieraamwerken, klinische workflowplanning en mentorschap van Mayo Clinic.

“We zetten ons in om het groeitraject van beginnende health tech startups te verbeteren”, zegt Eric Harnisch, vice president Partner Programs voor Mayo Clinic Platform. “Alle deelnemers krijgen advies over klinische, regelgevende, technologische en zakelijke beslissingen. Door deze inspanningen bouwen we aan een ecosysteem van vertrouwde medewerkers om nieuwe inzichten, nieuwe AI-oplossingen en nieuwe technologieën mogelijk te maken.”

“Wij zijn verheugd ons te kunnen aansluiten bij dit uitstekende programma, dat ons toegang geeft tot de meest gerenommeerde databank ter wereld, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de beschikbare patiënten (meer dan 7 miljoen). Iedere patiënt zou toegang moeten hebben tot een hoogwaardig continuüm van zorg, zelfs in het comfort van hun eigen huis. Dankzij HeartKinetics is dit mogelijk! Dankzij het mentorschap van de Mayo Clinic kunnen we ons AI-model en hypotheses over onze toegang tot de Amerikaanse markt valideren. Deze innovaties zijn essentieel om de overgang van de episodische gezondheidszorg naar continue kwaliteitsvolle bewaking mogelijk te maken waarmee we het ‘ziekenhuis-thuismodel’ kunnen omarmen,” zegt Pierre-François Migeotte, CEO HeartKinetics.

Pierre-François Migeotte
CEO HeartKinetics

Sinds de oprichting in 2019 heeft HeartKinetics de wetenschap altijd centraal gesteld bij haar ontwikkeling. Deze samenwerking is een belangrijke stap om de mogelijkheden van smartphones, smartwatches en wearables uit te breiden met diagnostiek en monitoring op afstand. HeartKinetics zal dankzij dit programma sneller toegang kunnen krijgen tot de Amerikaanse markt.

Over HeartKinetics

HeartKinetics is een medtechbedrijf gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van oplossingen voor detectie en monitoring van hartfalen op afstand. HeartKinetics zorgt wereldwijd voor een revolutie op het gebied van hart- en vaatziekten en patiëntenbeheer dankzij op AI gebaseerde voorspellende technologie die hartfalen kan verhinderen. KINO® is de eerste oplossing die het bedrijf op de markt brengt (er wordt gewerkt aan de CE-markering en FDA-overeenkomst). Het is een combinatie van een mobiele zelfmanagementapp voor patiënten met hartfalen, een webplatform dat zorgverleners bij hun besluitvorming ondersteunt en een cloudcomputingruimte waar gegevens door de AI-gebaseerde technologie worden geconverteerd in voorspellende bruikbare inzichten voor een effectieve behandeling.

Surf naar www.heartkinetics.com voor meer informatie over HeartKinetics.

Over KINO®

Voor cardiologen en huisartsen die hartfalen moeten verhinderen, biedt KINO een volledig geïntegreerde oplossing die op de patiënt is gericht: de bruikbare cardio-hemodynamische gegevens die met een smartphone zijn verzameld, worden aangevuld met AI om vroege tekenen van decompensatie op te sporen en ziekenhuisopnames te voorkomen.

KFI

Author KFI

More posts by KFI